Hlavná stránka

Energetika

LED trubica, T8-G13, 600mm, 900mm, 1200mm,1500mm
Obj. kód: LEDZ - 0041.50 Typ pätice (objímka) G13, číre sklo Príkon (watt) 8W Napájanie (Voltage) 180 - 240 VAC Vyžarovací uhol 120° Farba svetla neutrálna biela (4500°K) Osvetlenie (v luxoch), 1m Svetelný tok (v lumenoch) 510 lm Dĺžka trubice 600mm Náhrada za 18 wattový príkon (18W) Použitie v interiéri chodby, podchody, vestibuly, garáže, haly, dielne, čerpacie stanice... Obj. kód: LEDZ - 0007.10 Typ pätice (objímka) G13, číre sklo Príkon (watt) 8W Napájanie (Voltage) 85 - 260 VAC Vyžarovací uhol 120° Farba svetla teplá biela (3500°K) Osvetlenie (v luxoch), 1m
Parné systémy
Para ako teplonosná látka je využívaná vo veľkom rozsahu jednak v energetike, ale aj v priemyslených podnikoch pri výrobe benzínu, odevov, autoplášťov, plastov, piva, mlieka, mäsových výrobkov a mnohých iných produktov. Aj z tejto krátkej informácie je určite jasné, že para je v súčasnosti nenahraditeľná. Je to dané tým, že para má jedinečné vlastnosti, pomocou ktorých je možné dosiahnuť lepšiu produktivitu zariadenia a kvalitu výrobku. To sa môže podariť len v tom prípade, ak budú užívatelia poznať vlastnosti pary a dokážu zabezpečiť všetky podmienky pre ich dokonalé využitie. Projektant - musí správne navrhnúť celý systém a všetky jeho prvky tak, a
Priamovýhrevné vykurovanie
Pre zásobovanie teplom priemyselných hál a veľkopriestorových objektov je v súčasnosti najvhodnejším riešením inštalovanie progresívnych zariadení ktoré zabezpečia vykurovanie, prípadne aj vetranie objektov. Voľba energeticky úsporného vykurovacieho systému by mala vychádzať z konkrétnych podmienok (klimatické podmienky, architektonické riešenie, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií,...) a požiadaviek prevádzkovateľa. Pre vykurovanie priemyselných objektov na Slovensku sú najčastejšie používané tieto vykurovacie systémy, prípadne ich kombinácie. - Konvekčné vykurovacie systémy (parné a teplovodné radiátory, rebrované rúry).
Prečo zmeniť dodávateľa elektriny? Štatút oprávneného zákazníka Vám umožňuje na otvorenom trhu slobodnú voľbu dodávateľa elektriny. Správnym výberom z konkurenčných ponúk možno dosiahnuť najvýhodnejšie podmienky dodávky elektriny a súčasne vyjednať najnižšiu možnú cenu. Z fyzikálneho hľadiska dodávaná elektrina zostáva po zmene dodávateľa rovnaká, zmenia sa len obchodné podmienky, za ktorých je elektrina dodávaná. Kto môže elektrinu oprávnenému zákazníkovi dodávať? K dodávke elektriny oprávnenému zákazníkovi je spôsobilý len držiteľ licencie, vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, na obchod s elektrickou energiou.
Kotly na tuhé palivá
Kotol na pelety ATMOS 14-24kW Ekologický a plne automatický kotol ATMOS na pelety, ktorý je skonštruovaný pre dokonalé spaľovanie peliet, tak že do ľavej alebo pravej strany kotla je zabudovaný horák na pelety (podľa potreby zákazníka), ktorý si plne automaticky, za pomoci dopravníka odoberá pelety zo zásobníka. Zásobník paliva býva umiestnený vedľa kotla, alebo vo vedľajšej miestnosti a môže mať Splyňovací kotol C18S na hnedé uhlie a drevo s použitím odťahového ventilátora Kotol C18S je konštruovaný pre spaľovanie dreva a hnedého uhlia na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla. Teleso kotla je vy
Dodávka technologických zariadení a výrobkov pre zdroje tepla
* Technologické zariadenia pre zdroje tepla - Vyrovnávacie a dopĺňacie zariadenia (VDZ) pre automatické udržiavanie prevádzkového tlaku vykurovacích sústav, dopĺňanie upravenej vody, absorpčné odplynenie. Ako príslušenstvo k VDZ sú dodávané zásobné nádrže, automatické zmäkčovacie filtre. - Blokové stanice prípravy teplej úžitkovej vody (BS TV), určené pre prietokový ohrev teplej vody. Príslušenstvo BS TV tvoria automatická regulácia prevádzky, akumulačné nádrže, elektronické úpravne vody, cirkulačné čerpadlá a pod. - Tepelné čerpadlá ETT patria medzi alternatívne zdroje tepla, využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov (vonkajší vzduch, podzemná voda,
Thermal-Tec TM
Je radikálne nová tepelno-izolačná náterová hmota vyrobená zo zmesí niekoľkých druhov vzduchom plnených mikroskopických keramických a silikónových guličiek nachádzajúcich sa v spojive s vysoko kvalitného akrylového polyméru. Thermal-Tec je použitelný pri teplote -50C až + 260C. Produkt je rozpustný vo vode. Po zaschnutí vytvorí elastický vodou nepriepustný plášť. Prvýkrát bol vyrobený pre NASA v USA ako izolátor pre kozmické lode. Neskôr sa začal používať v energetike, stavebníctve a v iných oblastiach súvisiacich s tepelnou izoláciou rôznych povrchov. Výrobcovia a distribútori v rôznych krajinách oboznamujú zákazníkov so zázračnými vlastnosťami výrobku. Napríklad, na stenu o hrúb
Tepelné čerpadlo pre kúrenie, vetranie a ohrev vody
Úplnou nutnosťou v energeticky úsporných domoch sa stáva riadené vetranie a o dôvodoch prečo vetrať je dostatok materiálov a ja ich len zhrniem: - odstránenie vysokej pravdepodobnosti vzniku pliesni v objekte - odstránenie možného vzniku tepelných mostov navlhnutím obvodového plášťa vnútornou neodvedenou vlhkosťou - čistejšie a zdravšie ovzdušie prostredia interieru - úspora tepelnej energie pri vetraní. Dostatočná výmena vzduchu s maximálnym využitím energie v odťahovanom a opotrebovanom vzduchu, je základnou myšlienkou konštrukcie kompaktného tepelného čerpadla (ďalej TČ) COMFORTZONE, ktoré je veľmi vítanou variantou s technicky vyspelým ri
Fotovoltaika je pomerne mladý odbor a dynamicky sa vyvíja. V posledných rokoch s rastom objemu produkcie klesajú investičné náklady na obstaranie fotovoltaickej elektrárne a fotovoltaické systémy rýchlo dobývajú svet. Budúcnosť fotovoltaiky je vo zvyšovaní účinnosti a životnosti panelov, v znižovaní materiálovej a energetickej náročnosti, v integrácii do stavebných konštrukcií, v nových výrobných technológiách, ktoré umožnia ďalší pokles výrobných cien elektriny a jej dorovnanie s cenou elektriny z konvenčných zdrojov - to sa predpokladá okolo roku 2020. Fotovoltaický článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka schopná premieňať svetlo na elektrickú ene
Smart IMS predstavuje plne automatizovaný systém vyvinutý za účelom centrálneho zberu údajov o spotrebe energií pomocou impulzných koncových meracích zariadení rôzneho typu. Zároveň umožňuje meranie a riadenie odberu elektrickej energie diaľkovo z centra prostredníctvom vlastných typov elektromerov a zariadení. Charakteristika systému Systém Smart IMS je schopný pracovať v rámci bežnej 0.4kV silovej sieti. Môže byť použitý na meranie spotreby energie a/alebo riadenia spotreby energie individuálne - v domoch, chatách, bytoch, úradoch, hoteloch, priemyselných objektoch a pod. Systém je určený pre tých, ktorí zabezpečujú dodávku energie a jej účtovanie, nezávisle na t
Interiérové kotle
Kotel VERNER 6/3 vInteriérový kotel VERNER 6/3 je ideálním doplňkovým topidlem v objektech vytápěných elektřinou nebo plynem – jeho dodatečná instalace vede k výrazným úsporám nákladů na vytápění (až 50% úspora). Je ale navržen tak, aby mohl sloužit i jako jediný zdroj vytápění v objektu při trvalém pro… Více zde >>> Jmenovitý výkon: 6.50 kW Účinnost: 80.00 % Palivo: Dřevo, Dřevní brikety Přidat do srovnání interierovy kotel verner 6-3 Kotel VERNER 9/5 Interiérový kotel VERNER 9/5 je ideálním doplňkovým topidlem v objektech vytápěných elektřinou nebo plynem – jeho dodatečná instalace vede k výrazným úsporám nákla
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma FLEX TYPE (vzduch/voda)
FLEXIBILNÉ RIEŠENIA PRE: - BYTOVÉ A APARTMÁNOVÉ DOMY - ADMINISTRATÍVNE A KOMERČNÉ BUDOVY Vysokoteplotný systém VZDUCH - VODA do 80°C teploty vykurovacej vody so 100% konštantným výkonom pri vonkajších teplotách do -20°C, s funkciou chladenia a spätného získavania odpadového tepla (rekuperácia tepla). SYSTÉM 4 V 1 - DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE zabezpečuje: - vykurovanie - teplota vykurovacej vody až do 80°C - ohrev teplej úžitkovej vody - teplota v zásobníku až do 75°C - chladenie - teplota chladiacej vody až do 5°C - rekuperácia tepla - systém dokáže teplom odvedeným počas chladenia ohriať zásobník s teplou úžitkovou
Náklady na vytápění domů, chalup i chat tvoří při současných cenách paliv podstatnou složku rodinného rozpočtu. Lidem přestává být i lhostejné znečišťování životního prostředí a stále se zhoršující stav skleníkového efektu a dopadů na naše klima. Optimální řešení je spojení relativně příznivých nákladů s vysokým komfortem obsluhy kotlů a s minimálním dopadem na životní prostředí. A takovéto řešení jsme pro vás našli ve vytápění dřevními peletami. Náklady na vytápění domů, chalup i chat tvoří při současných cenách paliv podstatnou složku rodinného rozpočtu. Lidem přestává být i lhostejné znečišťování životního prostředí a stále se
Kompaktní ohřívače vzduchu MTP
Kompaktní ohřívače vzduchu MTPPřímotopné ohřívače jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu ve větracích a vytápěcích systémech průmyslové a občanské vybavenosti jako jsou např. - výrobní a průmyslové haly, - sklady, - společenské a kulturní místnosti, - prodejny, - zdravotnická zařízení a další. Výhodou je hlavně použití v objektech, kde je požadováno nucené větrání. Lze pak spojit větrání s vytápěním. Odpadají investiční náklady pro rozvody teplovodní otopné soustavy, nezmenšuje se užitná zástavbová půdorysová plocha, snižují se provozní energetické nároky (pružnější regulace než u teplovodních systém
Odovzdávacie stanice tepla a kotolne
* Tlakovo nezávislá OST Použitie: - Tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla IPC TN zabezpečujú decentralizovanú prípravy TÚV a ÚK v objektoch bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Typicky sú použité ako domové podstanice pri prechode na dvojtrubkový systém. Opis: - Stanice sú riešené ako kompaktné jednotky so systémom MaR, výmenníkmi tepla, regulačnými prvkami a obehovými čerpadlami. Môžu byť dodané kompaktne alebo ako samostatné bloky ÚKaTÚV. - Regulačný ventil na vstupe výmenníka TÚV ovláda prietok primárneho média výmenníkomatýmreguluje teplotu TÚVna výstupe nasekundárnej stran
Bez elektrickej energie si život v dnešnej dobe vieme len ťažko predstaviť. Energetické zdroje ľudstva sú silne obmedzené, ich cena neustále rastie a tento rast sa bude v budúcnosti zrýchľovať. Nezanedbateľným aspektom sú aj jadrové elektrárne, ktorých bezpečnosť a prevádzka sa v súčastnosti prehodnocuje. My vám ponúkame možnosť spracovať slnečnú energiu, ktorá predstavuje veľmi efektívny, prístupný a v súčasnosti často využívaný spôsob výroby energie v rodinnom dome prípadne firme. Výrobu elektrickej energie pre potrebu domácnosti nám môže zabezpečiť fotovoltický solárny systém – slnečná elektráreň pripojená do distribučnej siete. AJ VY MOŽETE NECHAŤ Z
Teplovzdušné zariadenia
ADRIAN-AIR TYP AX 20, 28, 35, 45, 55, 75, 95 - Sú určené pre ekologické teplovzdušné vykurovanie - Sú konštruované pre vykurovanie priestoru ohriatymvzduchom s maximálnou účinnosťou - Tieto agregáty sú v prevedení s axiálnym ventilátorom - Výkonové rady od 20- do 95 kW, horák s nízkymi hodnotami NOx - Rovnomerné rozloženie teplôt a prietoku vzduchu - Dvojitá deflexná mriežka umožnuje usmernenie prúdenia vzduchu do priestoru Agregáty sú spínané privedením napájacieho napätia 220V? a sú pripojiteľné tak k jednoduchej analógovej regulácii, ako i k mikroprocesorovému riadiacemu systému MULTI-RAD. ADRIAN-AIR TYP AR 20, 28, 35, 45, 55
V roku 2010 došlo v Slovenskej republike k legislatívnym zmenám v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Aj napriek tomu môžete prevádzkovať malú slnečnú elektráreň a stúpajúce ceny elektriny vás už nemusia strašiť. Vyrobenú elektrinu môžete predať do distribučnej siete alebo ju spotrebovať sami, a distribútor vám za vašu spotrebu ešte zaplatí vo forme tzv. zeleného bonusu . Výhody fotovoltaickej elektrárne - Zhodnotíte svoje finančné prostriedky a majetky. - Znížite závislosť na dodávateľovi elektrickej energie. - Elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu si vyrobíte sami. - Zákon vám garantuje výkupnú cenu prebytočnej energie. - Pristupuje
Kotel V - Ling 25
Kotel V - Ling 25 spojuje díky své moderní konstrukci nízké náklady na vytápění, ekologický provoz a komfortní obsluhu typickou pro plynové a olejové systémy (např. pokojový termostat, ohřev TUV). Provozování kotle V - Ling 25 je velmi pohodlné, časově nenáročné a úsporné. Zařízení při plném výkonu obvykle vyžaduje pouze 10 minut pozornosti denně. Pokud se používá pouze na ohřev TUV může být pozornost vyžadována pouze jednou za 7 až 10 dnů. Je to z důvodu vynikajícího snížení spotřeby paliva po dobu, kdy není teplo zapotřebí a kdy je spalováno pouze minimální množství paliva k udržení hoření v kotli. Zatápění v kotli není prováděno příliš často, někd
Kotel V - Ling 50
Kotel V - Ling 50 spojuje díky své moderní konstrukci nízké náklady na vytápění, ekologický provoz a komfortní obsluhu typickou pro plynové a olejové systémy (např. pokojový termostat, ohřev TUV). Provozování kotle V - Ling 50 je velmi pohodlné, časově nenáročné a úsporné. Zařízení při plném výkonu obvykle vyžaduje pouze 10 minut pozornosti denně. Pokud se používá pouze na ohřev TUV může být pozornost vyžadována pouze jednou za 7 až 10 dnů. Je to z důvodu vynikajícího snížení spotřeby paliva po dobu, kdy není teplo zapotřebí a kdy je spalováno pouze minimální množství paliva k udržení hoření v kotli. Zatápění v kotli není prováděno příliš často, někdy dokonce pouze
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  146  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Nástenné zásobníky na prospektyNástenné zásobníky

Plastové nástenné zásobníky na tlačoviny formátu A4 alebo A5

Závesné popolníky na stenuZávesné popolníky na stenu

Závesné popolníky na stenu z nerezového plechu.

Firemné vlajky, zástavyFiremné vlajky, zástavy

Výroba firemných vlajok, zástav alebo stolových vlajočiek podľa požiadavky.

Nástenné držiakyNástenné držiaky

Nástenné drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, letáky a iné


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018