Hlavná stránka

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Právna angličtina v praxi - AKCIOVÁ CENA, učebné materiály zdarma
2-dňový akreditovaný jazykový kurz v Bratislave. Vyučuje kanadský lektor s kvalifikáciou na výučbu právnej angličtiny. Termín konania: 20.8.-21.8.2009 v Bratislave Bežná cena: 131,12 EUR + DPH AKCIOVÁ CENA: 89 EUR vrátane DPH Študenti zľava navyše 5 % Pri prihlásení dvoch osôb spolu zľava ďalších 5 %. Pracujete v oblasti práva a legislatívy aj na medzinárodnej úrovni? Chcete byť o krok vpred pred ostatnými v komunikácii so zahraničnými klientmi a obchodnými partnermi? Ste právnik alebo študent práva, politológie či medzinárodných vzťahov? Chcete sa zdokonaliť v právnej terminológii a komunikácii v A
1. ALB - Albánsky úradný preklad z / do albánskeho jazyka 2. ANG - Anglický úradný preklad z / do anglického jazyka 3. ARA - Arabský úradný preklad z / do arabského jazyka 4. ARM - Arménsky úradný preklad z / do arménskeho jazyka 5. ART - Artikulačný jazyk 6. BEN - Bengálsky úradný preklad z / do bengálskeho jazyka 7. BUL - Bulharský úradný preklad z / do bulharského jazyka 8. CES - Český úradný preklad z / do českého jazyka 9. CIN - Čínsky úradný preklad z / do čínskeho jazyka 10. DAN - Dánsky úradný preklad z / do dánskeho jazyka 11. FIN - Fínsky úradný preklad z / do fínskeho jazyka 12. FRA - Francúzsky úradný pre
Komunikácia v anglickom jazyku na pokročilej úrovni s kanadským lektorom - kurz akreditovaný Ministe
Letný 6-dňový intnezívny kurz anglickej komunikácie s kanadským lektorom a akreditáciou MŠ SR!! Termín kurzu: 17.8. - 24.8.2009 Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín, Harmonogram kurzu: pondelok - piatok od 10.-14.8.2009 a pondelok 17.8.2009 od 9.30 hod. do 12.45 hod.. Počet osôb v skupine: 5 - 8 Pôvodná cena: 119 EUR vrátane DPH Letná cena: 79 EUR vrátane DPH Vstupný test zdarma Učebné materiály zdarma Cieľ kurzu: - oživiť frekventantom vzdelávania vedomosti z anglickej gramatiky a jej správneho používania v aktívnej komunikácii, - osvojiť si správnu všeobecnú a odbornú frazeológiu v
Denně překládáme tři jazyky: angličtinu, slovenštinu a češtinu. V první řadě nám jde o špičkový překladatelský výkon. Vyberte si z uvedených jazykových kombinací a poznejte naší kvalitu překladu. Udělejte vše pro to, aby Váš kvalitní text mohli ocenit i Vaši zahraniční partneři či klienti. Překlady z/do angličtiny: - čeština ? angličtina - angličtina ? čeština - slovenština ? angličtina - angličtina ? slovenština Překlady z/do slovenštiny: - čeština ? slovenština - slovenština ? čeština * Překládané obory - angličtina: Profesionál se pozná podle toho, že zná své
Zabezpecuje tlmocenie prostredníctvom vysoko kvalifikovaných a profesionálnych tlmocníkov nielen s jazykovým, ale aj odborným vzdelaním v mnohých svetových jazykoch a v rozlicných odboroch. Našim klientom poskytujeme tlmocenia podla ich individuálnych požiadaviek. Tlmocníkov zabezpecíme flexibilne, preberáme za nich zodpovednost a v prípade potreby ich dokážeme vcas nahradit. Zabezpecujeme konzekutívne a simultánne tlmocenie. Tlmocenie na konferenciách zabezpecujeme vrátane tlmocníckej a prezentacnej techniky a ozvucenia. Zoznam vybraných klientov: Firma Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants, Palisády 36, 811 06 Bratislava: poskytovanie prekladov a
4-mesačný intenzívny kurz taliančiny pre začiatočníkov
- Termín kurzu: 2.3.2008 - 30.6.2009 - Miesto konania: Bratislava - Frekvencia kurzu: pondelok - piatok - Čas: 9.00 - 12.15 * Cieľová skupina: Kurz je určený úplným začiatočníkom v talianskom jazyku, ktorí chcú cielene s pomocou talianskeho lektora a vlastným štúdiom dosiahnuť pokročilú znalosť talianskeho jazyka. * Cieľ kurzu: Cieľom vzdelávacej aktivity je dosiahnuť u frekventantov schopnosť používať taliansky jazyk aj v stredne náročných situáciách, hovoriť plynulo so správnym prízvukom, vedieť rozlišovať detaily v slovnej zásobe a používať taliansky jazyk v hovorenom aj písomnom prejave prirodzeným a sebavedom
Inštitút jazykov a vzdelávania Bratislava - Petržalka ponúka úradné a neúradné preklady a tlmočenie Úradný preklad Bratislava V - Petržalka V Petržalke poskytujeme úradné preklady s okrúhlou pečiatkou a štátnym znakom. Súdny prekladateľ pobočky Bratislava - Petržalka vám vyhotoví preklad úradných dokumentov v krátkych dodacích dobách a prijateľných cenách. Úradný preklad sa realizuje zo slovenčiny/do slovenčiny, pri niektorých kombináciách je možné úradne prekladať z jedného cudzieho jazyka do druhého. Úradné preklady sa tiež nazývajú oficiálne preklady úradných listín, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady dokumentov, overené preklady a podobne.
Sme schopní pre Vás pracovať v 50 jazykoch, a to v týchto: Albánčina, francúzština, lotyština, slovenčina, angličtina, gruzínčina, maďarčina, slovinčina, arabčina, hebrejčina, macedónčina, srbčina, arménčina, hindčina, moldavčina, španielčina, bieloruština, holandčina, mongolčina, švédčina, bengálčina, chorvátčina, nemčina, thajčina, bosniačtina, indonézština, nórčina, turečtina, bulharčina, taliančina, perzština, ukrajinčina, čeština, japončina, poľština, urdčina, čínština, kazaština, portugalčina, valónčina, dánčina, kórejčina, rumunčina, vietnamčina, estónčina, latina, ruština, flámčina, fínčina, litovčina. Skúsenost
Na Slovensku má čoraz viac fyzických a právnických osôb záujem o obchodovanie so zahraničím. Väčšina z nich má však problémy s dohodnutím sa, pretože dostatočne neovládajú jazyk obchodného partnera. Prekladateľské agentúry spolupracujúce so spoločnosťou ponúkajú kompletné jazykové služby od prekladov a úprav dokumentov až po tlmočenie. Prekladateľské služby: Zabezpečia Vám preklady aj z rôznych odvetví. Od prekladu textov o umení, beletriu až po preklady z oblasti vied o Zemi, alebo z histórie. Ponúkajú neúradné preklady, tzv. bez pečiatky (napríklad reklamných materiálov, prezentácií, ponúk, rôznych dokumentov, manuálo
Našou špecializáciou sú štandardné preklady z rôznych oblastí. To znamená, že neposkytujeme súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady). V prípade požiadavky na súdny preklad si môžete vyhľadať prekladateľa na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky. Prekladali sme a prekladáme materiály rôzneho druhu, od jednoduchého prekladu etikety na výrobku až po technológie jadrovej elektrárne. Skrátka bežne, čo sa v živote jednotlivca a spoločnosti vyskytne, napríklad preklady emailovej komunikácie s klientmi zo zahraničia, webových stránok, reklamných materiálov, firemnej dokumentáci
Neúradné preklady sú neoficiálne tzv. voľné preklady bez okrúhlej pečiatky úradného prekladateľa inak nazývané i obyčajné alebo bežné preklady, preklady bez pečiatky súdneho prekladateľa, neoficiálne preklady, voľné preklady, obyčajné preklady a podobne. Dokument určený na preklad je pred výsledným stanovením ceny nevyhnutné posúdiť. Dané ceny prekladov môžu byť navýšené v nasledujúcich prípadoch •vysoký stupeň odbornosti •zlý stav •zložitosť súčasného formátovania dokumentu •expresná dodacia doba •neexistencia dokumentu v textovej digitálnej forme Najčastejšie prekladáme internetové stránky, letáky, br
2-dňový intenzívny kurz OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA V ANGLIČTINE NA VYŠSEJ ÚROVNI - akciová cena, kanadský
2-DŇOVÝ INTENZÍVNY AKREDITOVANÝ JAZYKOVÝ KURZ OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA NA VYŠSEJ ÚROVNI s kvalifikovaným kanadským lektorom so špecializáciou na výučbu obchodnej angličtiny Júl: 27.8.-28.8.2009 v Bratislave. Celkový rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Po absolvovaní obdrží účastník osvedčenie MŠ SR. Lektor: kanadský lektor so špecializáciou na výučbu obchodnej angličtiny Bežná cena: 131 EUR vrátane DPH. AKCIOVÁ CENA: 79 vrátane DPH Študenti ďalšia zľava 5 % z ceny kurzu. Pri prihlásení dvoch osôb spolu zľava 5 % navyše. Cieľ
Typy bežne prekladaných dokumentov: - úradné listiny všetkých druhov - všetky typy zmlúv - účtovné uzávierky - výpisy z obchodného registra - výpisy známok - rodné listy - sobášne listy - úmrtné listy - výpisy, odpisy z registra trestov - faktúry/kúpne zmluvy - vysvedčenia - diplomy - technické preukazy - certifikáty - doložky o zhode - odhlášky - diplomy - doklady o odb. spôsobilosti Spôsob zadania: Pre presnú kalkuláciu na úradný preklad vyplňte prosím online objednávku, alebo nám priamo zašlite súbor na preklad e-mailom (naskenovaný, odfotený.
Zaoberáme sa takmer všetkými anglickými prekladmi, ktoré priemyselná a hospodárska sféra potrebuje. Máme skúsenosti v oblasti strojárskeho, elektrotechnického, automobilového, drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, stavebného priemyslu, čiastočne energetiky. Jedná sa o preklady: - technickej dokumentácie k strojom, zariadeniam a prístrojom, príručky na ich inštaláciu, prevádzku a údržbu a pod., - návodov na použitie a spracovanie materiálov a polotovarov, ich technicko-bezpečnostné špecifikácie a pod., - technologických postupov, výrobných postupov, pracovných inštrukcií a pod., - podnikovej agendy a dokumentácie, zmlúv, ponúk, tendrových k
- hlavné zdrojové / cieľové jazyky: anglický, slovenský, španielsky; - predovšetkým zdrojové / možné cieľové jazyky: francúzsky, nemecký, nórsky (bokm?l), ruský; - príležitostné zdrojové jazyky: dánsky, katalánsky, nórsky (nynorsk), švédsky; - iné jazykové možnosti a požiadavky: poznám mnohých iných prekladateľov, zavolajte mi a určite nájdeme riešenie; - moje zásady. Druhy vyhotovovaných prekladov - odborné články; - vstupy / výstupy odborných podujatí (semináre, konferencie, prednášky, obrazové prezentácie); - technické správy, ponukové listy, katalógy, technické výkresy, technické listy, návody na obsluhu a použitie
- preklady z/do nemeckého jazyka - jazykové a štylistické korektúry prekladu vykonané profesionálnym lingvistom - informatívne preklady - preklady bez povinnej objednávky minimálneho množstva textu - grafické spracovanie vyhotoveného prekladu, DTP služby - preklad webových stránok - spoľahlivosť, seriózny prístup, kvalitu Čo je informatívny preklad? Ponúkame vyhotovenie tzv. informatívneho prekladu, v ktorom ide predovšetkým o sprostredkovanie obsahu. Nazýva sa aj orientačným prekladom, pri ktorom štylistická dokonalosť prekladu ustupuje do úzadia. To znamená, že ide o preklad bez podrobnej štylistickej, gramatickej a grafickej úpravy. Klie
Presnosť, úplnosť, korektnosť a včasnosť. To sú základné atribúty, ktoré charakterizujú prekladateľov a tlmočníkov v Pro Solutions. Nezáleží na tom, v akom jazyku potrebujete komunikovať. Štandardné i súdne preklady prechádzajú výstupnou kontrolou a od nás ich dostávate vo finálnej podobe, ktorú si sami zvolíte. DTP (Desk Top Publishing), grafické spracovanie, osvit, tlač a väzba dokumentov vždy zodpovedajú vašim predstavám. Ich kvalita je nespochybniteľná... Tlmočenie - simultánnne a konzekutívne tlmočenie - tlmočenie súdne povereným tlmočníkom - konferencie na kľúč, tlmočnícka technika Preklady - preklady do/zo 45 jazykov a ich k
Preklady a tlmočenie od vysoko odborných po klasické texty. Špecializácia Na nasledujúce odbory: - financie, ekonomika, hospodárstvo (dohody, zmluvy, prezentácie, korešpodencia) - Európska únia (zmluvy, projekty, prezentácie, ustanovenia) - numizmatika - technika, strojárstvo (návody, prezentácie, cenníky) Samozrejmosťou je preklad všeobecných textov, obchodnej a firemnej korešpondencie, zmlúv, prospektov, reklám, či www stránok. Referencie Kuebler s.r.o.- Nemecko, Zvolen Diakonia, Bratislava, Banská Bystrica Reštaurácia Pálenica Jelšovce s.r.o Holcim - preklad knihy Mincovn
Španielčina je románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 332 miliónov ľudí, čím sa radí na tretie miesto hneď za mandarínsku čínštinu a angličtinu. V Španielskom kráľovstve sa hovorí 19-timi rôznymi jazykmi a nárečiami, pričom 6 z nich zastáva miesto oficiálneho jazyka v rôznych regiónoch. Španielčinou sa tu rozumie Kastílčina (Castellano), ktorá je oficiálnym jazykom celej krajiny a podľa zákona „všetci obyvatelia majú povinnosť ju ovládať“. Jej názov je odvodený od regiónu volajúceho sa Kastília (Castilla), ktorý leží na severozápad od Madridu. V Latinskej Amerike, okrem Brazílie a niekoľkých menších štátov Šp
Staňte sa naším spokojným klientom v oblasti tlmočenia - Ponúkame Vám tlmočenie z/do najpoužívanejších svetových jazykov - Ponúkame Vám len tých najkvalitnejších skusenosťami overených tlmočníkov, ktorí sú garanciou kvalitného tlmočenia Simultánne tlmočenie - konferenčné - pri simultánom tlmočení, tlmočník hovorí súčasne s rečníkom, za využitia tlmočníckej techniky. Simultánne tlmočenie sa využíva predovšetkým počas konferencií, kongresov, seminárov. Konzekutívne tlmočenie - pri tomto type tlmočenia preklada tlmočník prejav rečníka po jednotlivých alebo viacerých vetách. Pri tomto type tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Firemné vlajky, zástavyFiremné vlajky, zástavy

Výroba firemných vlajok, zástav alebo stolových vlajočiek podľa požiadavky.

Nástenné držiakyNástenné držiaky

Nástenné drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, letáky a iné

Firmy na Požiadavka.skFirmy na Požiadavka.sk

Chcete niečo kúpiť, alebo potrebujete vyhľadať firmu?

Klaprámy, plagátové rámyKlaprámy, plagátové rámy

Hliníkové rámy určené k prezentácii plagátov a oznámení.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018