Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Elektrický domový vrátnik - ponúkané systémy
Každý zákazník si môže, na našej web stránke, sám vyšpecifikovať potrebný materiál pre systém vrátane jeho ceny, zadaním niekoľkých vstupných údajov. Tu sa môžte zoznámiť aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami družstva Telcech, na ktoré bude Zmluva o dielo odkazovať. Informujte sa. Rady Vám odpovieme, vrátane poskytnutia možnej zľavy. Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou. My nie sme spoločnosť na chvíľu. Ako rodinné družstvo sme na trhu od roku 1990. Vaša spokojnosť je naším krédom. Presvedčte sa. Základné informácie o elektrickom domovom vrátnikovi Elektrický domový vrátnik (EDV) slúži na zabránenie neželaného vchodu do domu (budovy)
PL 91 Zaťahovacia plomba
V dĺžkach: 18cm ; 26cm ; 32cm ; 38cm Dostupnosť s tŕňmi / bez tŕňov (Obr.2) Dajú sa vyrobiť v rôznych farbách. Možnosť označenia názvom Vašej spoločnosti, logom a taktiež čiarovým kódom. Každá plomba obsahuje aj nasledovnú číselnú radu. OZNAČENIE: max 6 písmen alebo logo zákazníka/číselný rad max 6 číslic Plomby PL 91 máme schválené CR SR ako špeciálna uzávera, sme držiteľom osvedčenia KEÚ PZ v Bratislave o bezpečnostnej úrovni plomb a certifikát o zhode vlastností plomb s technickými požiadavkami podľa metodiky posudzovania plomb CERTES 01/2007. Ich konštrukčné riešenie, použité materiály, jednoduchý spôsob uzatv
PL 95 Zasúvacia plomba
Plastová plomba PL 95 v dostupnosti v dvoch vyhotoveniach (Obr.3)- PL 95 W pre použitie s plastovou objímkou na zabezpečenie spotreby pri plynomeroch a vodomeroch (Obr.4)- PL 95 i pre použitie s oceľovým lankom a objímkou Plomba PL 95 v dĺžkach: 12cm ; 17cm ; 21cm ; 27cm Plomby tohto typu sú určené predovšetkým na zabezpečenie kamiónových a železničných zásielok. Sú schválené colnou správou na použitie v režime zjednodušeného colného postupu. Ďalej sa tento typ plomby dá využiť na zabezpečenie priestorov so zvláštnym režimom prevádzkovania, na zabezpečenie krytov a uzáverov rôznych technických a meracích zariadení (elektromerov, vodome
Plomby SP s kovou klieštinou
Možnosť označenia názvom Vašej spoločnosti, logom a taktiež čiarovým kódom. Každá plomba obsahuje aj nasledovnú číselnú radu. OZNAČENIE: max 6 písmen alebo logo zákazníka/číselný rad max 6 číslic Výnimočná nylonová plomba s kovovou klieštinou. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a jej použitie je vhodné aj do najmenších otvorov. Plastová plomba s kovovou klieštinou so širokým spektrom využiteľnosti. Sme držiteľom certifikátu k plombe SP 23 o zhode vlastností plômb s technickými požiadavkami podľa metodiky posudzovania plômb CERTES M01/2007. ___________________________________________________________________________________ Obr.1
Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu. JA-81F OASIS Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov, než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie. RFID karta OASIS Ďalšou možnosť
Zabezpečovacie systémy
Zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu objektov prostredníctvom snímačov pohybu, otvorenia okien a dverí, snímačov rozbitia skla, infračervených závor. Umožňujú ochranu prázdneho objektu v plnej aktivácii, čiastočnú aktiváciu v režime doma a spánok, systém Paradox má patentovaný režim StayD, ktorý zabezpečuje nepretržitú ochranu objektu a absolútnu kontrolu nad objektom. Systémy umožňujú signalizáciu poplachu prostredníctvom exteriérových a interiérových sirén, prenos poplachu prostredníctvom hlasového volania na majiteľa poplachu, prenos poplachu na pult centrálnej ochrany prostredníctvom komunikátora na analógovej príp. ISDN linke alebo GSM / rádiového komunikátora.
Inteligentný el. domový vrátnik 2N® HELIOS - IP
Digitálny domový audio/video komunikátor 2N® HELIOS pracujúci výlučne na báze IP prostredia. Jeho cena vo verzii H3 bez montáže je cca 1 110 € za jeden vchod plus 5 € krát počet kancelárií (za kľúčenky). Cena montáže je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného komunikátora na báze IP plus klávesnica a 6 tlačidiel, jedného infopanela, jednej čítačky kľôčeniek, jedného operačno-pamäťového modulu k čítačke, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jedného elektro mechanického inverzného zámku do vchodových dverí a štyroch kľúčeniek pre každú kanceláriu a ak systém využíva jestvujúcu dátovú si
Servis domových vrátnikov, samozatváračov dverí, domových dverí, telekomunikačných systémov a zariad
A. Servis domových vrátnikov, dorozumievacích a prístupových systémov Ide najmä o: záručný a pozáručný servis, výkon správcu systému, pravidelné mesačné prehliadky systému, odstraňovanie porúch do 36 hodín, s príplatkom do 12 hodín, identifikácia poruchy telefónnej ústredne alebo vedenia, výmena vadných komponentov opravy vedení a rozvodov, zabezpečovanie prenosu hovoru pri vyzvonení bytu z tabla) do mobilného telefónu užívateľa bytu, zabezpečovanie diaľkového otvárania domových dverí z mobilného telefónu užívateľa bytu, rozširovanie o kamerové systémy, elektronické monitorovanie, otvárania domových dverí, diaľková správa, sledovanie a monitorovanie systému, n
Mechatronické systémy
Mechatronické přístupové uzamykací systémy principielně kombinují oprávnění mechanického přístupu pomocí klíče při uzamykání dveří či jiných prostor s elektronickým oprávněním přístupu. Elektronický přístup je umožněn pomocí média, kterým může být clip nalisovaný na hlavu mechanického klíče, karta, přívěšek na klíči, popřípadě čip umístěný v hodinkách. Na tomto mediu je unikátní, neopakovatelné číslo, které určuje jednoznačně uživatele média. Pro vlastní odemykání příslušných dveří, které jsou zapracovány do uzamykacího systému lze použít třech druhů přístupů. Za prvé klasicky, a to pouze za použití jediného mechanického klíče ve
Fyzické a právnické osoby zabezpečujú plnenie ustanovených povinností na úseku ochrany pred požiarmi osobou s odbornou spôsobilosťou technik požiarnej ochrany. Fyzické a právnické osoby zabezpečujú plnenie ustanovených povinností na úseku ochrany pred požiarmi osobou s odbornou spôsobilosťou technik požiarnej ochrany. Plnenie uvedených povinností môže právnická osoba zabezpečovať vlastnými pracovníkmi, alebo na základe dohody aj inými osobami, ktoré majú príslušnú odbornú spôsobilosť. Technik požiarnej ochrany vykonáva tieto činnosti: a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch, v zmysle interných p
Systémy EZS a CCTV
Systémy - ústředny Poplachové ústředny PARADOX tvoří čtyři výrobkové řady značek ESPRIT, SPECTRA SP, MAGELLAN a DIGIPLEX EVO. Ucelený sortiment ústředen s jednoduchým ovládáním lze velmi dobře využít pro řešení nejrůznějších aplikací od menších objektů až po rozsáhlé budovy se složitým vnitřním uspořádáním a náročným režimem. Konfigurace ústředen vychází ze základního konceptu, který je společný všem ústřednám PARADOX. Jednotlivé typové řady pak nabízejí podstatná rozšíření. Komunikace Komunikační prostředky zajišťují přenos informací mezi bezpečnostním systémem a uživatelem nebo profesionální službou (instalační firma, mon
Označovanie vozidiel - Permanent Mark
Zlodeji áut na Slovensku odcudzia ročne približne 10000 motorových vozidiel. Proti ich metódam, ktoré sú čoraz dokonalejšie, sa skoro nedá ani bojovať. Na zvuk autoalarmov väčšina ľudí už ani nereaguje, pričom v obchodoch predávané typy experti na tieto zločiny dokonale poznajú a zneškodnia behom pár sekúnd. Rôzne mechanické ochranné systémy tiež iba predlžujú dobu odcudzenia, neposkytujú serióznu ochranu. Zablokovaním komunikácie GSM sa môžu odcudziť aj vozidlá vybavené satelitným sledovaním Experti na bezpečnostnú techniku zistili, že značnú časť odcudzených vozidiel okamžite rozmontujú a predávajú ich na čiernom trhu ako súčiastky. Proti tomu sa iba tak dá efektí
Digitálne video systémy HikVision
Kompresia H.264 unikátna kompresia výrobcu s vynikajúcou kvalitou obrazu, až o 50% menší veľkosť súborov pri porovnateľnej kvalite s MPEG4. Teda 2x menej dát na HDD a 2x väčšia rýchlosť v lokálnej sieti alebo internete. Vysoká kapacita záznamu DVS Hikvision pracujú s HDD o kapacite až 2TB a do niektorých typov je možné namontovať až 8 ks týchto HDD, teda celková kapacita záznamu je pak 16 TB. Pri tejto kapacite záznam 16 kamier v CIF pri rýchlosti 10 sn/s môže trvať viac ako jeden rok a to bez diskových polí a ďalších prídavných zariadení. Vysoká bezpečnosť záznamu u DVS HikVision je vyriešená azda najväčšia slabina väčšiny digitálnych
Národný inšpektorát práce ( ďalej len NIP ) s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri vydávaní a odoberaní oprávnení na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 6 písm. d) bod č. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Rozsah platnosti Smernica upravuje postup posudzovania žiadosti o vydávanie oprávnenia na vykonávanie BTS v oblasti ochrany práce orgánmi inšpekcie práce a postup odoberania oprávnenia na vykonávanie BTS. Podľa § 21 ods. 1/ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr
LCD GSM GUARD Standart
Kompletné špecifikácie Pomocou bezdrôtového alarmu LCD GSM Guard zabezpečíte ľubovoľný objekt proti vniknutiu. Vďaka bezdrôtovému riešeniu senzorov je inštalácia jednoduchá aj pre laika, nie je nutné vŕtať steny ani ťahať žiadne káble. Stačí rozmiestniť senzory a čidlá na patričné miesta v rozsahu až 1000 metrov od centrály alarmu. Naviac naše riešenie obsahuje okrem bežných poplašných zvukových a svetelných sirén tiež GSM modul, pomocou ktorého Vás alarm upozorní až na tri prednastavené telefónne čísla o vniknutí do objektu. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť diaľkového ovládania alarmu pomocou mobilného telefónu. Nie je nutné si pamätať žiadne piny ani
Domový alarm LCD GSM Guard Basic
LCD GSM Guard Basic NOVINKA Pomocou bezdrôtového alarmu LCD GSM Guard zabezpečíte ľubovoľný objekt proti vniknutiu. Vďaka bezdrôtovému riešeniu senzorov je inštalácia jednoduchá aj pre laika, nie je nutné vŕtať steny ani ťahať žiadne káble. Stačí rozmiestniť senzory a čidlá na patričné miesta v rozsahu až 1000 metrov od centrály alarmu. Naviac naše riešenie obsahuje okrem bežných poplašných zvukových a svetelných sirén tiež GSM modul, pomocou ktorého Vás alarm upozorní až na tri prednastavené telefónne čísla o vniknutí do objektu. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť diaľkového ovládania alarmu pomocou mobilného telefónu. Nie je nutné si
Kontajnerová kovová plomba ONESEAL
Zvláštnu skupinu v zabezpečení a identifikácii dopravných prostriedkov a zásielok tvoria kovové plomby. Používajú sa hlavne na plombovanie kontajnerov, vagónov a prepravných skríň. Ich konštrukčné riešenie a použitý vysoko kvalitný materiál umožňuje zásielku nielen evidenčne podchytiť, ale aj veľmi spoľahlivo chrániť. Kovové plomby je možné dodávať aj v niekoľkých pevnostných kategóriách, z ktorých tie najkvalitnejšie odolávajú v ťahu sile väčšej ako 3,5 tony. Väčšina nami dodávaných plomb je vyrábaná v zahraničí (západná Európa a USA) a ich kvalita plne zodpovedá najprísnejším celosvetovým normám. Naša firma distribuuje hlavne výrobky firiem ONESEAL a TYDE
Protišmykový náter  Vulkan - už žiadne pošmyknutie
VULKAN U.V. Jednozložkový šedý náter poskytujúci odolný drsný a zároveň húževnatý protisklzový povrch. Základ na báze gumovej živice umožňuje aplikovať náter ako na nový tak aj starý betón, oceľ a murivo. Nie je potreba základových náterov. Dokonale spoľahlivý a bezpečný podklad na mokrých podlahách, ako sú lode, člny, schodištia, móla, nákladné priestory, sprchy, nájazdové rampy, vchody, priechody a pod. Vhodné do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Odolné kyselinám, zásadám, čistiacim prostriedkom, atď. Vysoká odolnosť voči UV žiareniu. Aplikácia vhodná na betón, oceľ, železo, kameň, drevo a skôr natreté povrchy. Jedno balenie 3,78 litra pokryje plochu asi 9 metrov
Biometrické zámky pre vstup do místností
* L2000 je profesionální zámek, který využívá technologii otisku prstů. Jeho jedinečný design navržený proti krádeži udělá Váš život omnoho bezpečnější. Biometrický zámek se díky své technologii stává hodně populární na světovém trhu. Volitelné moduly HID Prox, Mifare, EM Marine, TCP/IP. Vlastnosti: - Profesionální a elegantní design od známého designéra. - Přední panel je tvořen pevnou zinkovou slitinou. Vodotěsný. Obousměrný zámek. Automatické uzamknutí po zavření dveří. - Jedinečný dvojokruhový design. Automatická detekce chyb. Možný pohotovostní režim otevíraní dveří. Deska plošných spojů pokrytá odolnou vodotěsnou vrstvou
Vázací pásky a vázací technika
Polyesterové PES vázací pásky tranSystem Vyznačují se vysokou pevností a odolností proti namáhání vznikajícímu při přepravě. Měkkost pásek umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost tvaru převazovaného materiálu, snadnou a bezpečnou obsluhu. Pásky nekorodují, mají minimální průtažnost a odolávají teplotám -40°C až +100°C. Polyesterové PES svařovací pásky Polyesterové svařovací pásky jsou určeny pro svazování zboží do ložných jednotek nebo převazování přepravních obalů. Tuhost pásek zaručuje velmi dobrou stabilitu a tvar převazovaných ložných jednotek nebo přepravních obalů, velmi dobře proto nahrazují pásku ocelovou. Polypropyleno
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Paravány, roletky, banneryParavány, roletky, bannery

Jednoduché, ľahké a flexibilné systémy pre propagáciu.

Upratovanie a údržbaUpratovanie a údržba

Široký sortiment potrieb pre upratovanie a údržbu v kanceláriách, skladoch.

Čalúnené kancelárske kresláČalúnené kancelárske kreslá

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych kresiel.

Stojany na stôlStojany na stôl

Plexi stojany na stôl pre umiestnie letákov, propagačných materiálov, menu.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018