Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Kamerový systém, priemyselná televízia - CCTV, PTV
Systémy pre sledovanie vybraných priestorov. Možnosti a aplikácie sú takmer neobmedzene. Od jednoduchého priameho sledovania udalosti na monitore po záznam na HDD, pripojenie do miestnej siete LAN, internetu. V ponuke sú kamery od jednoduchých, ekonomicky nenáročných zariadení pre sledovanie priestorov s malými nárokmi na detailnosť záznamu až po diaľkovo ovládané PTZ kamery. Digitálne rekordéry sú takisto v rôznych kategóriach. Vhodnou kombináciou technológie dokážeme pre každého klienta vytvoriť systém zodpovedajúci jeho potrebám ako aj finančným možnostiam.
Pravidelná kontrola, skúšanie a údržba sú základnými požiadavkami aj nevyhnutnou činnosťou pre zabezpečenie funkcie schopnosti všetkých požiarnotechnických zariadení, aj pre plnenie požiadaviek poisťovne pre podmienky poistného krytia. Naši pracovníci servisu zabezpečujú 24 hodinovú službu, disponujú technikou aj odbornými znalosťami pre odstránenie prípadných poruchových stavov. Spoľahnite sa na naše skúsenosti pri zabezpečení požiadaviek v oblasti údržby a kontroly stabilných hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov.
Všichni, kteří ve dne i v noci a za snížené viditelnosti pracují venku, např. pracovníci odvozu odpadu, geodeti, silničáři a mnoho dalších, potřebují nosit mimořádně dobře viditelné oblečení. Předpokládají to i pravidla silničního provozu a závazně předepisují používání výstražného reflexního oblečení v souladu s normou EN 471. Značka zde klade důraz na nejvyšší míru bezpečnosti – výstražným reflexním oblečením zajišťujeme spolehlivou ochranu při jakékoli práci v silničním provozu.
Integrovaný hlasový evakuačný systém - IHES nachádza uplatnenie ako spoľahlivý a účinný komunikačný systém pre stredne veľké budovy, ako sú kancelárskej objekty, továrne, nemocnice, dopravné terminály a mnohé ďalšie budovy. Zariadenie má prepínač výstupu na reproduktory rozdelené do piatich zón, ako aj ovládač hlasitosti pre interný reproduktor. Okrem režimu bežnej prevádzky vysielania má zariadenie v zmysle normy EN60849 aj núdzový režim vysielania, v ktorom možno prehrávať buď vopred nahrané správy alebo hlásenia podávané cez prídavný mikrofón.
Preťažovacie zariadenie pre vežových (stavebných) žeriavov
Ponúkame zariadenie proti preťaženiu a monitorovacie zariadenie SLI Gemini pre všetky typy stavebných vežových žeriavov (napr. MB). Zariadenie možno použiť aj ako náhradu za staré, nefunkčné zariadenie u vetšiny typov žeriavov. Toto zariadenie možno tiež použiť aj u kolajových (železničných) žeriavov EDK, prípadne u lodných (plavúcich) žeriavov. Funkcie: Black Box - čierna schránka Sledovanie miery vyťaženia stroja Možno doplniť funkcie: poloha podpier, dobíjanie a stav batérie, stav paliva, mazánie, teplota motora, prípadne IVN
Záclonový detektor PARADOOR
- špeciálny snímač so záclonovou charakteristikou - nastaviteľný releový výstup typu N.C., alebo N.O. - nastaviteľná dĺžka poplachového stavu - automatické počítadlo impulzov s možnosťou vypnutia - duálny snímací prvok - automatická teplotná kompenzácia - tieniaci kryt proti vysokofrekvenčnému rušeniu - pracovná teplota -10 až +50 stupňov C - napájanie 12V/24V jednosmerné - do vzdialenosti 2m citlivý na pohyb ruky, do 6m na človeka - snímač PARADOX PARADOOR je certifikovný na NBÚ
- Autoopravovňa, špecializujeme sa na opravy áut po nehode - Autoservis, pozáručné servisné intervaly, poznáme servisné intervaly každého vozidla - Autodiagnostika - Meranie hrúbky laku, aby ste zistili, či je Vaše prelakovávané - Nastavovanie svetlometov - Príprava áut na STK - Dovoz použitých aj nových náhradných dielov - Dovoz automobilov zo zahraničia - Rýchla výmena olejov a filtrov - Montáž a aktivácia doplnkových funkcií na vozidlách koncernu VW (tempomat, zapínanie svetiel, ...)
- oboznamovanie s právnymi predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce a správania sa na pracoviskách, so zákazmi a príkazmi súvisiacimi s prácou, - vstupné, opakované školenia zamestnancov o predpisoch z oblasti bezpečnosti práce podľa platných právnych predpisov (pravidelné, zrozumiteľné vzdelávanie zamestnancov), - poskytovanie informácií o nebezpečenstvách, ohrozeniach pri práci, o preventívnych opatreniach, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s prácou, o pracovných úrazoch, ktoré sa vyskytli na pracoviskách.
A2b - Dvojitá zákruta prvá vľavo
Značky Dvojitá zákruta prvá vpravo (A2a) a Dvojitá zákruta prvá vľavo (A2b) označujú dva protismerné oblúky. Ak vo vzdialenosti kratšej ako 250m nasledujú tri alebo štyri smerové oblúky za sebou, umiestňuje sa pod značku A2a alebo A2b dodatková tabuľka Počet (E1) s číslom udávajúcim skutočný počet oblúkov (3× alebo 4×). Ak ja však zákrut viac ako štyri, používa sa dodatková tabuľka Diaľka úseku (E4), na ktorej sa uvádza celková diaľka úseku cesty od začiatku prvého do konca posledného smerového oblúka, zaokrúhlená na celé kilometre.
Trezor - NT 22 M
Najmenší trezor z typovej rady nábytkových trezorov od slovenského výrobcu trezorov Safetronics. Je ideálny na uchovávanie dokumentov formátu A5, peňažnej hotovosti, malých ručných zbraní a pod. Trezor je štandardne dodávaný s 1 vyberateľnou poličkou. - Certifikát pre I.bezpečnostnú triedu - NBÚ: stupeň „TAJNÉ“ - Uzamykanie: mechanick zámok s obojstranným kľúčom - Vonkajšie rozmery /mm/ vxšxh: 282 x 352 x 257 - Vnútorné rozmery /mm/ vxšxh : 240 x 310 x 185 - Hmotnosť : 31 kg - Objem : 14 litrov
Spoločnosť Vám ponúka AUDIT bezpečnosti a ochrany zdravia pre Vašu spoločnosť. Je to zhodnotenie plnenia legislatívnych požiadaviek Vašej spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho výsledkom je analýza silných a slabých stránok spoločnosti z BOZP, sumarizácia nedostatkov, návrh opatrení a návrh optimálneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Vašu spoločnosť. Cena auditu BOZP sa stanovuje individuálnou dohodou, podľa charakteru činnosti spoločnosti, počtu zamestnancov a individuálnych požiadaviek.
Toyota Corolla
Toyota Corolla je synonymom pohodlia vďaka využitiu kvalitných materiálov vo vzdušnom interiéri. A tento sedan navyše prináša dostatok priestoru pre spolujazdcov aj náklad. Vynikajúce jazdné schopnosti v spojení so sofistikovanou technológiou motora: systém Toyota Optimal Drive zaisťuje veľmi dobré využitie paliva, nízke hladiny emisií a vynikajúci jazdný výkon. Vďaka možnosti výberu z dvoch zážihových a dvoch vznetových motorov s výkonom od 90 do 132 koní celkom iste nájdete Toyotu Corolla vyhovujúcu vášmu osobitému štýlu jazdy.
Na dodaný tovar poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov. Pozáručný servis vykonávame na základe servisnej zmluvy alebo objednávky. Opravu zariadenia vykonávame na mieste inštalácie alebo sa oprava zabezpečí spôsobom, ktorý určí technik EPS. Pozáručná oprava zariadení je garantovaná výrobcom po celú dobu životnosti systému. Kontroly, odborné prehliadky a skúšky na zariadení EPS vykonávame na základe sevisnej zmluvy alebo formou objednávky. Poradenskú činnosť ohľadom porúch Vám radi poskytneme
Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
S touto ponukou oslovujeme obce a organizátorov verejných podujatí, rôznych koncertov a na miestach kde dochádza ku zhromažďovaniu osôb. Je dobré mať po ruke profesionálov keď sa na jednom mieste zhromažďuje veľa ľudí. Práve v týchto prípadoch dochádza ku konfliktom medzi zúčastnenými a podobne. Naši zamestnanci Vám zabezpečia aby k takým konfliktom vôbec nedošlo, alebo keď dôjde aby sa to vyriešilo . Používame metódy preventívneho pôsobenia z čoho vyplýva, že k represii vôbec nemusí ani pristúpiť. V každom prípade je to pozitívne hľadisko.
Hotelové trezory sú určené na bezpečnú úschovu peňažnej hotovosti, dokladov, šperkov, alebo cenných predmetov. Vzhľadom k malým rozmerom umožňujú bezproblémovú montáž aj v stiesnených podmienkach. Obsluha je veľmi jednoduchá, trezory sa otvárajú zadaním číselnej kombinácie, prípadne kľúčom ktorí slúži ako núdzový zámok pre prípad zabudnutia kódu. Pri dodávke viacerých trezorov je možné dodať spoločný „master“ kľúč, umožňujúci otvorenie všetkých trezorov, potom nie je potrebné uschovávať kľúče ku každému trezoru zvlášť.
Tabuľky, symboly a piktogramy a značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmermi a farebnosťou normám STN 018012-1, STN 018012-2, spĺňajú požiadavky Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., z a noriem ISO, platných a používaných v štátoch Európskej únie. Tabuľky sú vyrobené z plastu (P), samolepiacej fólie (S) alebo reflexných samolepiacich fólií (RS). Farba odoláva poveternostným vplyvom (voda, slnko, mraz), ale aj oleju, nafte a benzínu. Farebné riešenie a grafická úprava je podľa medzinárodných a slovenských technických noriem.
Predaj -Firemné alkohol testery - Alkohol tester AL 6000
Kvalitný, ľahko ovládateľný detektor alkoholu s presnosťou merania do 10 % je výborným riešením pre prácu v teréne. Tento elegantný model v striebornej farbe disponuje počítadlom uskutočnených meraní, krátkou dobou regenerácie, ale napríklad aj kontrolou množstva vdýchnutého vzduchu. Výhodou je aj praktické kožené puzdro na opasok. Navyše má funkciu pasívneho testu - možnosť použitia i bez náustku. Doporučený počet meraní za 1 týždeň: 20 meraní. (Doporučený počet meraní sa vzťahuje k 6 mesačnej dobe kalibrácie prístroja)
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.
LED priechod pre chodcov - bezpečný priechod pre chodcov
Bezpečný priechod pre chodcov predstavuje systém určený na zvýraznenie priechodu pre chodcov pri stále sa zvyšujúcej premávke prostredníctvom aktívnych a pasívnych prvkov nie len za zníženej viditeľnosti ale aj tmy. Bezpečný priechod pre chodcov efektívne zvýrazňuje problematickú časť vozovky. - ideálny pre miesta, kde sa realizuje zimná údržba prostredníctvom oceľových britov - nízke nároky na údržbu - veľmi jednoduchá výmena - vysoká svietivosť vo dne i v noci - zníženie nehodovosti na priechodoch
ARUBA - obuv
zvršok: - lícová hydrofóbna hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť podšívka: - jemná hovädzinová useň absorbujúca pot stielka: - anatomická, vkladacia, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť tužinka: - oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN planžeta: - oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N podošva: - Cargo PU.2D veľkosť: - 36 - 48 norma: - EN ISO 20345
Predošlá 1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  ...  144  Ďalšia
Bleskozvody
Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby ú
Skriňa - dvere
Skrine - každá skriňa má pevnú zadnú priečku, a dá sa využiť na segmentáciu rozsiahlych kancelárií - na žiadosť zákazníka je ich možné umiestniť na nepojazdné, alebo na mobilné p
Tescoma Panvica na cestoviny PRESTO ¤ 26 cm (59423
**Panvica na cestoviny Presto** o priemere **26 cm** sa stane vašim nepostrádateľným pomocníkom pri príprave cestovín. Panvica má **zvýšený okraj so zaobleným dnom**, ktoré zabezpečí **
Kancelársky nábytok SELECTKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Drevené šatňové skrineDrevené šatňové skrine

Šatňové skrinky z laminovanej drevotriesky v kovovej konštrukcii.

Stojany, panely a skrine s boxmiStojany a skrine s boxmi

Praktické stojany s plastovými boxmi do dielne alebo skladu.

Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018