Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Protipožární uzávěry do technologických provozů
Protipožární poklop vnitřní TD 015080 Pro vstupy do kabelových či potrubních kanálů. Požární odolnost 90 minut (REI 15 D1, REW 90 D1). Plocha chráněného otvoru 0,24m2 - 0,56m2 V daném rozmezí Vám vyrobíme rozměr podle Vašich potřeb !!! Max. svislé zatížení na víko poklopu 2000 kg/m2. Poklop se skládá z pevného rámu pro zabudování do stavební konstrukce a odklopného víka. Rám poklopu je svařen z tenkostěnných profilů. Odklopné víko je na rám zavěšeno na pantech. Je svařeno z tenkostěnných profilů, horní desku rámu tvoří ocelový plech s protiskluznými výstupky, dolní desku hladký ocelový plech. Uvnitř víka je vložený izolační materiál. Pro snazší otevírán
Docházkový systém
DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM GOLDCARD slouží jak ke sledování příchodů a odchodů zaměstnanců do zaměstnání tak i k registraci dalšího pohybu osob (přerušení pracovní doby) v průběhu pracovní doby (např. lékař, služební cesta, dovolená, oběd atd...). Aplikace EPD zabezpečuje komplexní vedení docházkové evidence pracovníků s možným výstupem ve formě kontrolního listu nebo přímo ve formě dat do mzdových systémů. Jednoduché uživatelské softwarové řešení je vhodné jak pro menší, tak i pro velké organizace. Standardní řešení nepřetržitých, směnných provozů, nepravidelných a turnusových směn, automatické odečítání povinných přestávek Hlavní přínos doch
Jednoduchý GSM hlásič a ovládač v jednom GD-04 DAViD
Jednoduchý GSM hlásič a ovládač v jednom. GSM zariadenie GD-04 DAViD je viacučelový výrobok, ktorý toho dokáže ozaj veľa. Prostredníctvom Davida je možné hlásiť na mobilný telefón stavy z rôznych zariadení, prípadne tieto zariadenia ovládať obyčajným prezvonením zadarmo . Davida naprogramujete aj cez internet alebo počítač a prostredníctvom prídavných modulov ho viete ovládať aj diaľkovým ovládačom. DAViD poskytuje: 2 výstupné kontakty silových relé X a Y (každý až 5A / 250V) 4 vstupné svorky A až D pre automatické odosielanie SMS správ (reagujú na spojenie alebo rozpojenie so spoločnou svorkou GND) DAViDa možno využiť
Predaj - Kamerové systémy
Kamerové systémy - priemyselná televízia (PTV) - sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia supermarketov, obchodných domov, hotelov, mestských centier, verejných inštitúcii, úradov, letísk, priemyselných podnikov, zábavných centier, športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie. K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov - Philips, Topica, AV Tech, Aritech. Kamerové systémy možno spojiť s popla
Bezpečnostné dvere Securido Cenovo dostupné dvere pre každého s bezpečnostnou zárubňou, tepelnou i zvukovou izoláciou. Vhodné na zabezpečenie Vášho bývania za ceny, ktoré nezaťažia Váš rodinný rozpočet. Dvere Securido HLADKÉ Dvere Securido HLADKÉ Bezpečnostné dvere Securido s hladkým povrchom sú vhodné do všetkých moderných domácností, pretože sú ľahko kombinovateľné s každým interiérom. Dvere Securido TRI PÁSIKY Dvere Securido TRI PÁSIKY Extravagantnejšie prevedenie povrchovej úpravy s tromi hliníkovými pásmi na dverách, pôsobia veľmi efektne a nápadito. Dvere Securido RUSTIC Dvere Securido RUSTIC Bezpečnostné dvere v
Prístupový systém
Elektronická forma kontroly a evidencie vstupov a vjazdov si našla svoje uplatnenie v chránených zónach, strážených parkoviskách a v neposlenom rade ako forma evidencie návštev vďaka dynamickej možnosti prideľovania oprávnení. Hlavnou úlohou prístupového systému je zamedzenie voľného pohybu osôb v rámci firemných priestorov a urobiť z nich kontrolované zóny, tak aby bolo možné vedieť kto sa nachádza v kontrolovanej zóne. Identifikačným médiom môže byť identidfikačná karta, odtlačok prsta, prípadne iné biometrické hodnoty. Snímače ID médií majú priamu náväznosť na otváranie dverí, brán, turniketov a ostatných mechanických zábran. Všetky zmeny, neoprávnené úkony, p
Autorizované měření emisí
Autorizované měření emisí malých zdrojů Za malý zdroj se považují kotelny se součtem výkonů spotřebičů do 200 kW. Snížit množství vypouštěných znečisťujících látek do ovzduší se snaží zabránit zákon č.86/2002 Sb. s platností od 1.6.2002. Na základě vydaného tohoto zákona je poviností právnických a fyzických osob (COŽ JSTE ZROVNA I VY ?!) si zajistit prostřednictvím autorizované osoby a nechat toto měření ve stanovených lhůtách provést. V rámci autorizovaného měření emisí se provádí kontrola spalinových cest (revizní zpráva),která je jeho nedílnou součásti. Na základě toho může autorizované měření provádět po
Pro utěsnění záchytných van a záchytných prostor ve skladech kapalin ohrožujících vody. Souprava pro obklad místností s nádržemi obsahuje fólii, hliníkovou pásku, geotextilii a narážecí hmoždinky. Schváleno pro topný olej EL a motorovou naftu. Obecné stavebně technické schválení: Z-59.21-81 Při objednávce uveďte přesné rozměry místnosti. Zákon o hospodaření s vodou a vyhláška VAwS(vyhláška o technických zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vody) kladou, s ohledem na ochranu spodních vod, vysoké požadavky na bezpečnost a těsnost skladovacích prostor a záchytných van pro nadzemně instalované nádrže. Kvůli trhlinám vzniklým sesedáním, ne
Projekcia, inžiniering, protipožiarna bezpečnosť stavieb a technológií Služby a riešenia: - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii všetkých stavieb - štúdie pre jestvujúce i nové stavby - dokumentácia pre územné konanie - dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu - dokumentácia pre zmeny stavieb pred dokončením - dokumentácia pre zmeny stavieb (rekonštrukcie, prestavby, zmeny užívania) - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení a výrobkov - Riešenie návrhu všetkých požiarnotechnických zariadení v projektovej dokumentácii - stabilné a polostabilné hasiace
Stravovací systém
zabezpečuje řízení provozu gastronomických zařízení různých velikostí a typů. Podle způsobu obsluhy strávníků může být využíván na provozech s: - Objednávkovou obsluhou, kdy strávník předem objednává jídlo z denní nabídky - Bezobjednávkovou obsluhou, kdy strávník vybírá z okamžité nabídky jídel na lince - Restaurační obsluhou, kdy jsou jídla objednávána u číšníků od stolů - Kombinovanou obsluhou, která je kombinací výše uvedených způsobů obsluhy Podle typu platby na prodejních pokladnách může být využíván na zařízeních s: - Bezhotovostním prodejem - Prodejem za hotové - Kombinovanou platbou
Monitorovacie systémy
Potrebujete monitorovať alebo dohliadať na Vami zvolený objekt? My ponúkame riešenie - systém sieťových kamier. Systém nie len že spĺňa základné požiadavky na dohľadový sytém, ale ho aj dopĺňa, napr. o program schopný počítať zákazníkov alebo spúšťanie alarmov na základe preddefinovaných požiadaviek. Čo je sieťová kamera? - Sieťové kamery, taktiež nazývané IP kamery spĺňajú základne požiadavky kladené na monitorovanie, ale dokážu oveľa viac. Umožňujú si v reálnom čase prezerať záznam, bez vedľajšieho efektu na nahrávanie. Je možné si zvoliť stále nahrávanie alebo tzv. motion detection, čo znamená nahrávanie udalosti, pri ktorej došlo k zmene s
Protipovodňová ochrana
Otázka povodní sa v posledných 10 rokoch stala jednou z často skloňovaných otázok. Súvisí to priamo s činnosťou človeka, presnejšie s takou činnosťou, ktorá ovplyvňuje podnebie. Veľmi ťažko sa predpovedajú a vyskytujú sa na miestach, kde to najmenej očakávame. V súčasnosti sa prezentuje niekoľko riešení na ochranu pred povodňami. Každá má svoje pozitívne aj negatívne stránky, nie všetky sú mobilné a žiadna nie je univerzálna. Naša spoločnosť sa podieľa na technickom riešení mobilného systému, založeného na švajčiarskom patente. Prezentujeme ho pod názvom Quick-Snake®. Je to priliehavý názov, najmä keď ho doplníme informáciou, že bariéru 10 m dlhú a
Zabezpečovací systém ( alarm ) na objekt je vysoko individuálna záležitosť a opvplyvňuje, ho niekoľko vecí. V prvom rade je určiť vhodné prvky do systému, a na to je potrebná obhliadka objektu. Ďalším faktorom je možnosť zásahu do interiéru. Podľa toho sa majiteľ rozhodne či sa môžu inštalovať vodiče pod omietku, prípadne do plastových žľabov, alebo sa pristúpi k montáži bezdrôtového systému. V niektorých objektoch sa dá kombinovať oba spomínané systémy, tzv. hybridný systém. Ďalšia vec je konfort ovládania systému, ktorá sa dá dosiahnuť diaľkovými ovládačmi, prístupovými kartami, príveskami, alebo z klávesnice. Do najnovších systémov sa vkladá GSM komunikátor a systém sa
Elektronické zabezpečovacie systémy sú v súčasnosti cenovo omnoho viac prístupnejšie,ako sa veľa ľudí domnieva. Cenovo sú porovnateľné s niektorými bežnými elektrickými spotrebičmi vo vašej domácnosti a zároveň si treba uvedomiť, že ich úlohou je chrániť Váš majetok (byt, dom, firemné priestory, chata, atď.) v rádovo vyšších hodnotách. Zariadenia EZS slúžia na: 1. ochranu pred nežiadúcimi narušiteľmi vášho bytu, rodinného domu, kancelárie, garáže 2. signalizáciu nebezpečenstva v chránenom objekte 3. okamžité informovanie o nežiadúcom vniknutí do objektu 4. oznámenie poplachovej správy majiteľovi objektu prípadne inému subjektu 5 .
Hotelové kľučkové prístupové systémy SECURIA
Prístupový systém Securia je vďaka jednoduchej inštalácii a nastaveniu ideálny pre hotely všetkých veľkostných kategórií. Vďaka svojím výborným vlastnostiam a rokmi overenej spoľahlivosti spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Securia je hotelový prístupový systém, umožňujúci bezkľúčové otváranie dverí hotelových izieb, apartmánov a chát len s pomocou čipovej karty. Pre hotel tak vzniká moderné riešenie ponúkajúce mnoho zaujímavých možností. Medzi ne patrí ochrana pred zneužitím odcudzeného kľúča, možnosť vystaviť prístupovú kartu len na obdobie pobytu klienta, možnosť jednoduchej tvorby náhradných kariet, vytvorenie univerzálnych kľúčov otvá
Elektronický systém EMZY MKT 35
Vložka může být namontována do běžných zadlabávacích zámků včetně dveřních závor, kde dovoluje zamykat na několik západů. Vložka EMZY-2 ja vhodná do míst, kde je potřeba bezpečnost vstupu doplnit kontrolou uzamykání – tzn. u vstupních dveří bankovních ústavů, administrativních a výrobních budov, hotelů, ale i v rodinných domcích nebo moderních činžovních domech. Díky možnosti naprogramování řídící jednotky počítačem lze velice přesně naspecifikovat časové zóny, kdy bude vložka uzamčena nebo odemčena (např. v 8 hodin odemkne - vstupní dveře jdou odevřít pouhým stiskem kliky, ve 22 hodin zamkne vstupní dveře – do objektu se lze dostat pouze klíčem nebo elektrickým im
Intercom systémy
Intercom slúži na komunikáciu návštevníka stojaceho pred vchodom ( domový vstup, bránka a pod ) s navštevovaným a otvorenie dverí na diaľku. Používajú sa riešenia s audio alebo audio/video komunikáciou. Vyvedenie komunikácie je buď na audio alebo audio/video telefón na stene či stole alebo je možnosť použiť riešenie s vrátnikom, ktorý sa pripája k pobočkovej telefónnej ústredni a obraz je zobrazovaný na PC v lokálnej sieti ethernet. Dodávame riešenia od výrobcov Commax, 2N, BPT. Systémy vrátnikov sa rozdelujú na analógové ( spravidla viacvodičové ) a digitálne ( v prevažnej väčšine dvojvodičové ).Váčšina výrobcov ponúka riešenia od jednoduchých sád ( vonkajšia jednot
– možnosť vzdialeného dohľadu cez internet, prezeranie záznamov LCD monitorom (VGA výstup – môžete použiť monitor z vášho PC), LCD monitorom (BNC výstup – možnosť zakúpiť LCD monitor 7“ u nás), kamery s nočným videním 15 m, dĺžka záznamu až 30 dní. Sytém obsahuje: Videorekordér digitálny sieťový 4-kanálový, videokompresia H.264, 100 snímkov/sek, nahrávanie a prehrávanie v reálnom čase v jedinečnom rozlíšení 4CIF (704 x 576), 4CIF (704 x 576), 2CIF (704 x 288). 4x alarmové vstupy, 1x výstup, 1x 3,5 HDD SATA do 2TB, podpora PTZ, 2xBNC a VGA výstup pre monitor, audio vstup, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, myš, diaľkový ovládač, české menu, možnosť prip
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...) - vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí, vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí, o školenia vodičov motorových vozidiel ( referentskí vodiči ) - vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
PS-082A - Parkovacia súprava s kamerou a displejom v spätnom zrkadle
PS-082A je vysokokomfortná súprava uľahčujúca parkovanie vozidla. Obsahuje 4 snímače a farebnú kameru, určené na inštaláciu do zadného nárazníka vozidla. K aktivácii parkovacej súpravy dôjde po zaradení spätného chodu. Snímače detegujú minimálnu vzdialenosť prekážky až do 40 centimetrov a farebná kamera pomocou 3,5 displeja v spätnom zrkadle podrobne informuje o situácii za vozidlom. Spätné zrkadlo je súčasťou výrobku a jednoducho sa inštaluje pomocou klipov na už existujúce spätné zrkadlo vozidla. Obsahuje zabudovaný 3,5 TFT displej, na ktorom sa po zaradení spätného chodu objaví obraz za vozidlom. Kamera je vybavená infrasvietením, čo zabezpečuje kvalitn
Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Vnútroštátna a medzinárodná autobusová preprava osôb
Poskytujeme vnútroštátne a medzinárodné prepravy osôb komfortnými klimatizovanými autobusmi s maximálnym vybavením pre pohodlie počas jazdy a ponúkame: - flexibilné riešenie rozmanit
Kancelárske kreslo Amada
- pohodlné, bohato čalúnené, ergonomicky tvarované kreslo- čalúnené do jemnej, ale pevnej ekologickej kože- podpierky rúk sú z lešteného hliníka, dotykové časti sú čalúnené v rovn
Bam Bam Aktivní hrazda Safari
**Bam Bam Aktivní hrazda Safari** s hračkami je určena pro uchycení na kočárek či kamkoli jinam.
Klaprámy, plagátové rámyKlaprámy, plagátové rámy

Hliníkové rámy určené k prezentácii plagátov a oznámení.

VáhyVáhy

Ciachuschopné počítacie, plošinové, laboratórne, závesné váhy.

Cateringové stolyCateringové stoly

Skladacie stoly pre trvalé alebo dočasné použitie stola.

Stojany na podlahuStojany na podlahu

Stojany na podlahu na prospekty a katalógy, paravány.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018