Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Kamerové systémy
V našej ponuke nájdete tie najkvalitnejšie produkty na trhu s bezpečnostnými kamerovými systémami od spoločnosti SAMSUNG, ktoré sú zárukou spoľahlivosti za priateľnú cenu. Ponúkame Vám odbornú konzultáciu s návrhom kamerového systému pre potreby zabezpečenia vaších objektov, ich následnú montáž a samozrejme v neposlednom rade aj servis daného systému. V našom portfóliu nechýba množstvo fixných, otočných či sieťových IP kamier, záznamových zariadení (DVR) a ďalšieho príslušenstva potrebného pre plnohodnotný a spoľahlivý kamerový systém, ktorý zabezpečí bezpečie vaších domov, kancelárií či priemyselných hál.
Kamerový systém
Kamerový systém slúži na zobrazenie dôležitých častí objektu. Môže slúžiť ako zabezpečovací systém, prípadne ako doplnok pre zvýšenie komfortu. Videovrátnik je vhodný pomocník pri dverách. Ak niekto zazvoní, Vám sa stačí pozrieť na obrazovku a už viete kto zvonil. Videovrátnik je možné kombinovať so skrytou kamerou a použiť ho zároveň ako súčasť zabezpečovacieho zariadenia. Kamerový systém (priemyselná televízia) sa používa na sledovanie objektu a záznam dôležitých udalostí. Je možné ho kombinovať so zabezpečovacím systémom, prípadne ho priamo použiť ako zabezpečovací systém.
Poradenstvo v oblasti BOZP: - Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach - Autorizovaný technik BOZP; bezpečnostno - technické služby v rozsahu Zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP. Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov v rozsahu vydaných oprávnení konkrétne: - bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky - vedúci zamestnanci - zamestnanci - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel - pracovníci pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou - lešenári - obsluha motorových vozíkov
Bezpečnostné dvere sú zhotovené ako celokovová samonosná dverná konštrukcia. Z vnútornej aj vonkajšej strany dverí sú po ich celej ploche oceľové platne, ktoré sú po obvode dverí zvarené do oceľových profilov. Do týchto oceľových profilov sú upevnené všetky nosné časti dverí (pánty) ako aj uzamykacie systémy a kovania (kľučky). Vo vnútornej konštrukcii dverí sa nachádza tepelná a protihluková výplň, ktorá zabraňuje úniku tepla z miestnosti bytu a zároveň tlmí hluk z priestorov mimo bytu. Štandardná výbava bezpečnostných dverí obsahuje už aj protipožiarnu výplň. Bezpečnostné dvere vyrábame 6 a 8 bodové.
Ochrana proti škorcom
AUTOMATICKÝ PLAŠIČ – PLYNOVÉ DETONAČNÉ ZARIADENIE DAZON Plynové detonačné zariadenie určené na plašenie vtákov a zveri v poľnohospodárskych kultúrach (vinice, sady, poľné plodiny…). Časti zariadenia sú: základný detonačný prístroj s možnosťou regulácie výseku šírenia detonácie a hluku, spínacie hodiny umožňujúce automatické spustenie a zastavenie prístroja v určenom nastavenom čase (min. 7 hod, max. 16 hod), regulačný ventil určený pre časovú reguláciu jednotlivých detonácii v rozmedzí 20 sek. – 30 min, regulačný tlakový poistný ventil pre pripojenie na plynovú bombu (10 kg).
Predaj - Dochádzkový systém
Dochádzkový systém Vám môže nahradiť všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Je to moderné riešenie, ktoré dáva zamestnávateľom prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom termináli. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedenia nazbieraných dát do mzdových systémov.
Zabezpečovací systém - PSN. Zariadenie na vyhlásenie poplachu v stráženom objekte pri vlámaní. V našej ponuke máme systémy od najjednoduchších niekoľkozónových až po sofistikované systémy s cerifikátom NBÚ PT - prísne tajné, určené do objektov s veľkým stupňom rizika ( bankový sektor, armáda a pod. ) Alarm z objektu je možné vyhlasovať len akusticky ( vnútornou či vonkajšou sirénou ) alebo použiť prenos poplachovej informácie pomocou JTS, GSM, GPRS. Objekty tiež pripájame na SRP ( stredisko registrácie poplachov - predtým PCO ) štátnej alebo mestskej polície, pultov súkromných SBS.
Obsluha ručných motorových reťazových píl Kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. SÚBP č.43/1985 Zb.z. Obsluha ručných motorových reťazových píl Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú obsluhovať reťazové motorové píly pri manipulácii a v ťažbe dreva. Súčasťou kurzu je skúška odbornej spôsobilosti a následne podmienené vydanie preukazu. Do kurzu môže byť zaradený uchádzač vo veku od 18 do 55 rokov, ktorý ku skúške doloží: - lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre prácu s vibračnými nástrojmi a v hlučnom prostredí
Štrukturovaná kabeláž je obecné označenie metalických a optických prvkov, ktoré umožnujú prepojenie užívatelov v rámci pc siete. Je to univerzálny systém, ktorý podporuje prenos analógových a digitálnych signálov. V súčasnej dobe je správna funkčnosť siete pre firmu dôležitá takisto, ako činnosť elektrorozvodnej siete. Univerzálna kabeláž je neoddeliteľnou súčasťou moderných budov. Štruktúrovaná kabeláž sa už stala bežnou súčasťou aj rodinných domov, či bytov, kde sa využíva na rozvod telefónnych liniek, počítačovej siete, televízneho signálu, prepojenie kamerového systému s počítačovou sieťou, atď.
Centrálne zamykania
Pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené priamo z výroby centrálnymi zámkami, ponúkame centrálne zamykanie: - 2 dverové, - 4 dverové, - 5 dverové, originálne pre konkrétny typ auta, alebo univerzálne typy. Ovládané môžu byť od zámku auta alebo diaľkovým ovládačom. Môžu byť ovládané aj od alarmu. Do niektorých aut sa centrálne zamykanie nedá domontovať. Buď v dutine dverí nie je miesto na osadenie motorčeka, alebo zaisťovanie nie je riešené po tiahle, ale po lanku v bužírke / niektoré modely OPEL/ ,alebo otváranie a zatváranie a zaisťovanie je riešenie po jednom tiahle /FORD/.
Oceľové zvodidla VOEST – ALPINE typu KREMSBARRIER sú vhodné pre cesty až do triedy zadržania H3, resp. pre všetky typy mostov so zadržaním H3. Tieto zvodidla sú vhodné hlavne pre autostrády a rýchlostné cesty, kde sa vyžaduje vysoká trieda zadržania. Oceľové zvodidlá zabezpečujú zachytenie vozidla schádzajúce z jazdného pruhu mimo cestu. Pri návrhu bezpečnostného záchytného systému Kremsbarrier 1 sa nezabudlo ani na motocyklistov. V spodnej časti systému sa nachádza pomocná zvodnica, ktorá zachytí a usmerní motocykel a neumožní mu pohyb popod zvodnicu, čím zníži riziko úrazu pri dopravnej nehode.
- detektívny dohľad v obchodných domoch, hoteloch, veľkoskladoch, výrobných objektoch, - zisťovanie informácií svedčiacich o protiprávnom konaní fyzických a právnických osôb (krádež majetku, neoprávnené používanie cudzej veci, podvodu, sprenevery, porušovanie autorských a iných práv a pod.), - vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo firiem, - zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, - získavanie údajov o osobnom stave osôb, zamestnancov, previerka ich konania, plnenia služobných úloh a pod.
Technické prostriedky na zabránenie úniku informácií. Keďže hneď po prehliadke sa stáva priestor prakticky nechránený, je vhodné vybaviť ho zariadeniami ktoré buď zabránia úniku informácií niektorou zmožných ciest, alebo odhalia takýto únik. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť „čistý“ rokovací priestor, ktorý je zabezpečený aj v čase medzi jednotlivými prehliadkami. Keďže nič nie je dokonalé, je potrebné vykonávať bezpečnostné prehliadky aj v takto zabezpečených priestoroch. V takomto prípade je súčasťou prehliadky aj preverenie funkčnosti inštalovaných zariadení na zabránenie úniku informácií.
Obsluha a opravy tlakových zariadení Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. MPSVR SR č.718/2002 Z.z. Obsluha a opravy tlakových zariadení: Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú obsluhovať a udržovať tlakové zariadenia s médiom para, voda, vzduch. Súčasťou kurzu je skúška. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant obdrží osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží: - prihlášku do kurzu - lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti
•školenie lešenárov (základné/opakované) •školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou •školenie a pravidelné preškolenie vodičov vysokozdvižných vozíkov •školenie vodičov referentských a nákladných motorových vozidiel •školenie viazačov bremien (základné/opakované) •školenie obsluhy motorovej píly a krovinorezu •školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení •školenie žeriavnikov (základné/opakované) •školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa §§ 20,21,22,23. vyhl.MPSVaR c.508/2009 Z.z.
Prenosné hasiace prístroje halónové
Prenosné penové hasiace prístroje s označením CA2Le, CA4Le, CA6Le sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36 o hmotnosti 2kg, 4kg, 6kg. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B, C. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.... Výhody hasiaceho prístroja: - Halónové hasiace prístroje obsahujú elektricky nevodivé hasivo, ktoré je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. - Je vhodné pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky, atď.
Nepremokavá bunda SPECIAL
Nepremokavá moderná bunda z kvalitného materiálu so špeciálnou membránou z vnútornej strany (integrovaná Sympatex alebo PES/PU priedyšná membrána - prepúšťa telesné pary a 100% vodotesná z vrchnej strany). Bunda má moderný strih s efektným prúžkom a s aplikáciami na označenie - výšivky a nášivky. Pre zabezpečenie nepremokavosti sú všetky stehy podlepené špeciálnou páskou z vnútornej strany. Bunda je určená pre pracovné účely do vonkajšieho prostredia pre pracovníkov, ktorí potrebujú byť chránení proti vplyvu dažďa a vetra (napr. strážne služby - SECURITY, upratovacie služby - CLEANING, a pod.)
Ľudovo zvončeky sa montujú pre ovládanie vchodových dverí pre bytové domy. Tieto systémy za posledné roky zažili nemalý rozmach. V súčasnej dobe sa kladie dôraz na odolnosť vonkajších hovorových jednotiek proti vandalom, kvalitu hovoru a v nemalej miere sa zákazníci zamerali aj na dizajn systému. Systémy sa rozlišujú aj podľa počtu vodičov, ktoré teba použiť na prepojenie systému. Vo väčších bytových domoch je záujem o bezkontaktné otváranie elektronickými kľúčmi a svoje miesto si našiel aj intercom, t.z., že okrem otvárania dverí, na čo je systém určený sa dá aj volať medzi jednotlivými bytmi.
Hydrantový systém HS - C
Montáž: - montáž zariadenia na stenu (možnosť zapustenie do výklenku v stene) Vyrobené v zmysle: - STN EN 671-1 Povrchová úprava: - štandardný odtieň RAL 3000 (červená) Materiál: - štandardný materiál oceľový plech Zloženie zariadenia: 1. hadicový navijak (bubon) na výkyvnom ramene, 2. tvarovo stála hadica, 3. prítokový ventil so spojovacou hadicou, 4. uzatvárateľná prúdnica Prietokové parametre: - DN 25 - 1,1 l/s pri min. tlaku 0,2 MPa - DN 33 - 1,9 l/s pri min. tlaku 0,2 MPa
Hygiena a drogéria
- Zásobníky toaletného papiera - Zásobníky papierových uterákov - Koše a rohože - Toaletné papiere - Papierové uteráky - Papierové utierky a vreckovky - Dávkovače tekutého mydla - Mydlá - Ochranné krémy na ruky - Čistiace prostriedky - Čistiace prostriedky do toaliet - Čistiace prostriedky na nábytok - Čistiace prostriedky na riad - Čistiace prostriedky do umývačiek riadu - Osviežovače vzduchu - Utierky, hubky, kefy - Pomôcky na upratovanie - Vrecká a vrecia na odpad - Vysávače, chladničky a čističky
Predošlá 1  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  43  ...  144  Ďalšia
Plazmové rezacie stroje
* Plazmový rezací stroj CNC radu PLASMA-MINI Výkonná malá plazma Durmazlar je navrhnutá na rezanie širokého spektra ocele, nerezovej ocele a hliníka. Použité vybavenie je od popredných
Skriňa Variant s triediacimi policami, 27 priehradiek, hruška aroso
Triediace regály vrchná časť, dno a police sú vyrobené z drevotriesky s hrúbkou 22 mm, boky a triediace niky z drevotriesky s hrúbkou 16 mm, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3mm predn
Alpin Snehové reťaze TÜV/GS, Ö norma 9-70 mm
Alpin **snehové reřaze** TÜV/GS, Ö norma, **9-70 mm** **ideálne pre obmedzené priestory** v podbehoch.
Zástavy, vlajkyZástavy, vlajky

Zástavy, zástavky a vlajky roznych štátov, alebo obcí.

Stojany na pohľadniceStojany na pohľadnice

Otočné drôtené stojany vhodné na pohľadnice.

Hľadáte nových zákazníkov?Hľadáte nových zákazníkov?

Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás.

Reklamné vitríny a skrinkyReklamné vitríny a skrinky

Textilné, korkové alebo kombinované vitríny.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018