Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Ponúkame riešenie elektrických rozvodov šitých na mieru : - elektrické zabezpečovacie systémy (PNS), - elektrickú protipožiarnu signalizáciu (EPS), - poplachové systémy hlásenia narušenia, - prístupové a dochádzkové systémy (ACCESS), - priemyselné analógové televízne uzavreté okruhy (CCTV), - domáce audio a video telefóny a vrátnikov, - obvodovú a perimetrickú technickú ochranu. Vykonávame inštaláciu a montáž systémov audio, video, pohyb, tlak, vibrácie, teplo, dym a vlhko, kamerových sieťových, prístupových a dochádzkových systémov. Nová inštalácia systému, rekonštrukcia a úprava pôvodných systémov. Poskytujeme komplexné
Čistiace prostriedky, drogéria, hygienické potreby
Pre firmy a inštitúcie na území celého Slovenska ponúkame komplexný sortiment drogérie a čistiacich prostriedkov. Ponuku tvoria výrobky dcérskej firmy Perfekt SH s.r.o, i produkty slovenských a zahraničných výrobcov. Dôkazom vysokej kvality našich výrobkov sú ocenenia ochranných krémov Phytanola cenami Slovak gold, Zlatá Incheba. Naša spoločnosť je certifikovaná podľa noriem EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2005. Našich 900 aktívnych odberateľov oslovujeme prostredníctvom piatich obchodných manažérov, ktorí pracujú priamo u zákazníka. Čistiace prostriedky - čistiace prostriedky na umývanie riadu - čistiace prostriedky na veľmi mastný riad - čisti
V oblasti zabezpečenia povinností zamestnávateľa v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ponúkame zaistenie komplexných služieb. Určite ste si vedomí, že podceňovanie týchto služieb, ktoré sú zabezpečované v rámci zákonom stanovených opatrení, sa nemusí vyplatiť. V oblasti BOZP sme pripravený pre Vás zaistiť : 1. Úvodný odborný audit – zahŕňa prehliadku pracovísk, kontrolu existujúcej dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstránenie nedostatkov. 2. Ročné prehliadky pracovísk podľa zákonníku práce a periodické prehliadky podľa dohody s vymenovaním zistených závad. 3. Zavedenie systému vstupných inštruktáží nových zamestnan
Elektrický domový vrátnik LASKO (LASKOMEX)
Ponúkame cenovo dostupné digitálne 2-vodičové systémy LASKO antivandal v 5 audio verziách L0 až L4. Cena EDV LASKO vo verzii L0 bez montáže je cca 500 € za jeden vchod plus 20 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panelu (vrátane modulu audio, popisného, čítačky kľúčeniek, klávesnice, operačno-pamäťového, napájacieho zdroja), ďalej jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného odchodového tlačidla, jedného bytovým telefónom pre každý byt a štyroch bezdotykových kľúčeniek pre každý byt.
Ústredňa EZS Bosch s vami hovorí
Vaša žena s vami nehovorí ? Tak skúste túto: Ústredne Bosch z rady EASY SERIES s vami môžu komunikovať ženským alebo mužským hlasom vo vašej rodnej reči (slovensky, česky, maďarsky, anglicky a v mnohých ďalších jazykoch). Ovládanie je tak veľmi jednoduché aj pre malé deti alebo staršie osoby. Ústredne EASY SERIES obsahujú aj čítačku bezkontaktných kariet, takže si už nemusíte pamätať svoj kód (aj keď môžete použiť aj ten). Systém komunikuje po telefónnej linke s pultom centrálnej ochrany ale vie odoslať aj poplachovú SMS správu. Pre tých, ktorí už majú omietky alebo nechcú z iných dôvodov použiť káble pripravil BOSCH EASY SÉRIU wLSN - bezdrôtový systém. BLUE LINE Modrá je dob
V súčasnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. Technológia optických vlákien je už takmer samozrejmosťou pri budovaní transportných medzimestských a metropolitných sietí. Pre prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je najperspektívnejšie prísť s dlhodobou víziou poskytovania lepších (rýchlejších, kvalitnejších, viac štrukturovaných) služieb, prístupných veľkému počtu zákazníkov, čomu jasne nahráva nasadenie technológie FTTx, ktorej cieľom je priblížiť optické vlákno ku koncovému užívateľovi širokopásmového (Broadband) pri
Mobilný odsávač pre odsávanie pri zváraní: SOS SV 566.1.S/2
Teraz cena toto odsávanie zváranie 1ks =1851,-€ (EUR) bez DPH. Univerzálne stavebnicové filtračné odsávacie zariadenia so stredotlakým odsávacím ventilátorom pre odsávanie zváracích pracovísk Univerzálny stavebnicový mobilný odsávač s filtráciou - pre odsávanie od zvárania - stredopodtlakový systém - SV.S TYP: Mobilná odsávačka SOS SV 566.1.S/2 . Použitie a popis funkcie mobilnej odsávačky typu SOS SV.S: Filtračné odsávacie zariadenie sa používa pre miestne odsávanie zvárania. Je vhodné aj pre pracoviská s viaczmennou prevádzkou, kde je potreba odsávať väčšie množstvo vzduchu: škodlivín vznik
Bezpečnostné prvky
Bezpečnostné svetelné závesy: - Stráženie vstupu osôb – 1, 2, 3 a 4 lúčové systémy - Stráženie rúk/prstov – rozlíšenia 14-30mm - Bezpečnostné kategórie 2 a 4 - Široká škála prevedení – reflexné závesy s 1 aktívnou stranou, závesy s integrovanými snímačmi pre muting, kaskádové verzie - Prevedenia pre Ex prostredia - Príslušenstvo – bezpečnostné relé, zrkadlá, držiaky, ochranné kryty, tienené káble, držiaky, AS-interface Bezpečnostné spínače: - Elektromechanické bezpečnostné koncové spínače v rôznych variantách hlavíc, plastové/kovové - Prevedenia s oddeleným ovládačom, s integrovaným dr
Je zrejmé, že dnes máme obrovské skúsenosti, o ktoré sa opierame pri našej každodennej práci. Tieto skúsenosti Vám ponúkame pri vypracovaní projektu komplexnej bezpečnostnej ochrany Vašej spoločnosti. Celý projekt ochrany Vám vypracujeme a dodáme spolu s našimi službami. Spoločnosť O.M.O. s.r.o. Košice je dnes svojím zameraním súkromnou bezpečnostnou službou, poskytujúcou bezpečnostné a ochranné služby v komplexe fyzického, technického a kombinovaného zabezpečenia ochrany osôb a majetku v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona o SBS v zmysle § 3 - Strážna služba a splnenia všetkých podmienok podľa § 12 – Podmienky udeleni
Vzdelávacia činnost - školenia a kurzy: - UPP a všeobecná bezpečnosť práce /vstupné aj periodické / - UPP a všeobecná bezpečnosť práce pre vedúcich pracovníkov - Školenia pracovníkov vykonávajúcich a riadiacich práce vo výškach (práce vo výškach s možnosťou pádu z výšky - do hĺbky nad 1,5m) - Školenia vodičov, opravárov, riadiacich pracovníkov dopravy - pracovníkov vykonávajúcich práce pri stavbe pomocných konštrukcií (kurz lešenárov) - obsluhy ručných motorových píl (kurz pilčíkov) - Školenia zástupcov zamestnancov - Školenie poskytovania 1. pomoci - Š
Sprinklery
Stabilné hasiace zariadenia na báze vody sú trvalo najrozšírenejším hasiacimi zariadeniami. Voda stále ostáva najdôležitejšou a najrozšírenejšou hasiacou látkou – je lacná, adekvátne množstvá sú k dispozícii, ľahko sa čerpá a pre životné prostredie nepredstavuje nebezpečenstvo. Hasiaci efekt vody sa zakladá na jej schopnosti absorbovať teplo. Sprinklerové SHZ Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré je aktivované od teploty. Sprinklerová hlavica pri dosiahnutí tzv. otváracej teploty tepelnej poistky (cca 30 °C nad maximálnou prevádzkovou teplotou okolia) sa samočinne otvorí, čo vedie k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následnému otvoren
Narastajúci počet organizácii rôznej veľkosti si postupne uvedomuje výhody nahradenia kľúčových zámkov dverí obmedzujúcich prístup do určitých oblastí elektronickým systémom kontroly a regulácie pohybu osôb v budovách a pozemkoch im patriacich. Výhody elektronických systémov sa každodenne potvrdzujú v praxi. Vchod musí byť prívetivý, ale schopný odmietnuť nepovolaných návštevníkov. Musí umožniť rýchly a pohodlný vstup veľkému počtu ľudí, ale musí byť schopný preveriť každého jednotlivca. Musí dôkladne skontrolovať odchádzajúcich, zároveň umožniť voľný priechod v prípade nebezpečenstva. Vybavenie vstupnej haly taktiež vytvára dôležitý obraz o celej spoločn
Použitie: - Jednorazové obálky pre transport peňazí, cenných papierov, dôvernej korešpodencie a pod. Obálka je určená na ručné balenie, tiež do bezpečnostných kontajnerov (zadymovacích, značkovacích...). Na obálke musia ostať zreteľné stopy po nedovolenej manipulácii. Definícia nedovolenej manipulácie: - Každý pokus musí zanechať nezameniteľné a jednoznačné stopy. - Stopy musia byť viditeľné na vzdialenosť paže. - Mechanizmus evidencie musí byť spoľahlivý, aby nedošlo k falošnému poplachu pri bežnej manipulácii. Obálka má niekoľko mechanizmov evidencie nedovolenej manipulácie: - Pokus o otvorenie uzatv
Komunikačné a prístupové systémy
Komunikačné a prístupové systémy Systémy EMOS - Jednoduchý videovrátnik EMOS Systémy NA-DE - Jednoduchý videovrátnik NA-DE - Adresný videovrátnik NA-DE V-BUS6 Systémy Commax - Jednoduchý videovrátnik - Videotelefóny - Dverové kamerové jednotky - Audiosystémy Commax - Napájacie zdroje - Elektrické dverné zámky Digitálne záznamové zariadenia - DVR - digitálne záznamové zariadenia - DVR - príslušenstvo k DVR KAMERY CCTV - CCTV kamery - Príslušenstvo pre CCTV kamery Systémy AUDIO/VIDEO TESLA Stropkov - SADY KARAT - AUDIO/VIDEO SYSTÉM - DOMÁCE AUDIO A VIDEO
Prístupové systémy
Prístupové systémy slúžia na ochranu objektov tým, že umožňujú uzamknúť objekt, prípadne ho rozdeliť na verejne prístupnú a privátnu časť. Pred niekoľkými rokmi boli ceny takýchto systémov na vysokej úrovni, takže si ich mohli dovoliť len veľké firmy. Vďaka poklesu cien elektroniky sú dnes tieto riešenia na takej úrovni, že sú aplikovateľné aj na menšie objekty dokonca aj rodinné domy. Výrobca Satel Polsko dokonca so zariadeniami dodáva v cene aj programové vybavenie pre správu systému, takže užívateľ si môže pohodlne sám meniť nastavenia systému, definovať karty a podobne. Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu prístupových systémov pre zabezpečenie privátnych častí
TYREDOG - meranie tlaku a teploty pneumatík v reálnom čase
Tlak v pneumatikách je často prehliadaná okolnosť, keď príde na otázku bezpečnosti cestnej premávky. Aj rozdiel menší ako 5 psi tlaku v pneumatikách, môže znamenať drastické zvýšenie spotreby paliva, pneumatík a Co2, ako aj opotrebovanie súčastí. Nehovoriac o zvýšenom riziku nehody pri vysokej rýchlosti. TYREDOG ™ má kompletný rad bezdrôtových meračov tlaku v pneumatikách a systémov pre kontrolu teploty, aby vyhovoval mnohým typom aplikácií. To zahŕňa motocykle, osobné autá, nákladné autá, karavany, autobusy, prívesy a iné. O TYREDOG WTPMS V čase, keď zbadáme chybné pneumatiky, je už príliš neskoro. Bočnice môžu byť už neopraviteľné, ale
Je novým bezpečnostným riešením pre domácnosti, kancelárie, nebytové priestory, chaty, lode a pod. Zariadenie má v v sebe integrovanú GSM tchnológiu, MMS technológiu, bezdrôtovú technológiu a ďalšie najmodernejšie technológie. Po dohode za prijateľnú cenu podľa vzdialenosti a počtu inštalovaných prvkov môže montáž vykonať naša firma. Pokiaľ je spustený poplach, GSM alarm odosiela SMS a tiež MMS fotografie na telefón a na prednastavené e-mailové adresy.. Zariadenie sa dá veľmi jednoducho nakonfigurovať pripojením USB káblom k PC a dodávaným softwérom. Konfigurácia je jednoduchá a prehľadná. Na prevádzke alarmu je nutná iba SIM karta podporujúca
Vypracujeme Vám optimálny návrh riešenia Vášho kamerového systému s dôrazom na bezpečnosť a efektívnosť. Používame najmodernejšie digitálne kamerové systémy so zabudovaným Webserverom a pripájané pomocou IP protokolu do štruktúrovanej kabeláže existujúcej infraštruktúry. Prehliadanie a nastavovanie kamier je možné cez bežný prehliadač internetu, napríklad aj MS Internet Explorer, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Od kamerového systému sa však väčšinou vyžaduje robiť nepretržitý záznam udalostí za účelom možnej spätnej analýzy udalostí. Software obrázky / videá nahráva na disk počítača / servera buď nepretržite, alebo počas zaznamenaných zmien obrazu snímanéh
Anténne TV a SAT systémy
Rozvody televízneho signálu v objektoch zabezpečujú individuálne alebo skupinové anténné systémy spolu so zariadeniami na príjem a rozdelenie signálu do jednotlivých zásuviek. Prvé riešenie spočíva v použití satelitných a terestriálnych antén spolu s distribučnými zosilňovačmi a prepínacími maticami, ktoré zabezpečujú distribúciu požadovaných frekvencií do jednotlivých televíznych alebo televíznych/satelitných zásuviek. V tomto riešení je pre príjem terestriálneho signálu použitý priamo televízny prijímač, pre príjem satelitnej televízie sa však používa externý satelitný prijímač pripojený na televízor. V rámci tohoto riešenia je dostupný napríklad príje
Naša ponuka •Garantujeme komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. Preventívne a ochranné služby poskytujeme ako komplex služieb pracovnej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujeme a realizujeme na vysokej profesionálnej úrovni vlastnými zamestnancami, vo vlastnom zariadení – bez sprostredkovania. •Disponujeme vysoko kvalifikovaným a profesionálnym tímom odborníkov. •Zabezpečujeme spoluprácu s pracovným lekárom v prípade výskytu choroby z povolania alebo podozrenia na výskyt choroby z povolania. Klinický pracovný lekár je interným zamestnancom nášho zdravotníckeho zariadenia a súčasne lekárom v Žilinskom regióne s oprávnením na posudzova
Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Cleanroom
Patrí medzi naše najstaršie výrobné programy. I keď sme mali skúsenosti s montážou čistých priestorov už ďaleko predtým, naša vlastná výroba sa začína až od roku 1999, kedy sme sa
Kancelárska stolička OTTAWA
kancelárska stolička s pohodlným operadlom zo sieťoviny synchrónna mechanika s aretáciou s nastavením protiváhy sediaceho synchrónna mechanika zaisťuje veľmi pohodlné sedenie s možnos
Woody Kuchyňka Cindy
Dětská **dřevěná kuchyňka** Cindy je kromě zajímavého designu úžasná tím, že obsahuje **bohaté příslušenství** a to jak na vaření, tak i potraviny.
Plagátové lištyPlagátové lišty

Plagát sa upína do hliníkových zaklapávacích líšt, ktoré držia a napínajú plagát.

Baliace stroje a materiálBaliace stroje a materiál

Baliace stroje a materiál pre firmy, široká ponuka.

Odpadkové koše pre interiérOdpadkové koše pre interiér

Smetné koše pre interiér, na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018