Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Pojazdné hasiace prístroje Co2
Tieto hasiace prístroje je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Uplatnenie nájdu tak v ťažkom, ako i v chemickom priemysle, v rozvodniach. Pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky, preto sú ideálne pre hasenie spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú štartéry, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov. Možnosť uloženia na voľnom priestranstve v zimnom období. CO2 1x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť hasiva: 30 kg Hasivo: oxid uhličitý Teplotný rozsah použitia: -30?C / 60?C Maximálna hmotnosť: 90 kg CO2 2x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť ha
Inovovaný typ hasiaceho prístroja s vyššou hasiacou schopnosťou s použitím napr. do obchodovkuchýň, počítačových centier, trafostaníc, strojovní výťahov, potravinárskych prevádzok, atď. Tento hasiaci prístroj nájdeme všade tam, kde nie je žiaduce, aby po jeho použití bol v danom priestore neporiadok z vystriekaného hasiva (elektrorozvodne, trafostanice, strojovne výťahov, potravinárske prevádzky atď.), čím nedôjde k ďalším škodám a zničenie zariadenia, ktoré, nebolo doteraz poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj bol certifikovaný podľa európskej normy STN EN -3. Za dodržanie bezpečnostných podmienok je možné ho bez obáv použiť aj na elekt
Dochádzkové systémy
Naše firma nabízí docházkové systémy, které se podle počtů zaměstnanců a rozsáhlosti instalace dělí do dvou kategorií. Kompaktní docházkový systém Seabox je určen především pro malé organizace a firmy, kde počet zaměstnanců nepřesáhne 300 a pro evidenci vstupu/výstupu slouží pouze jeden vchod. Výhodou tohoto systému je nízká cena, rychlá instalace a snadná obsluha. Síťový docházkový systém Seawork je určen pro velké organizace a podniky, kde se pohyb zaměstnanců uskuteční přes větší počet přístupových bodů. Tento systém se instaluje jako nadstavba přístupového systému Seawing a tudíž řeší nejenom problematiku sledování docházky ale i kontrolu přístupu.
CAMBRIDGE – ohňovzdorný sejf
Moderný elektronický zámok s pákovým otváraním: - 1 kus pevná polica - 1 kus plastová zásuvka (fix) - 1 otvor v spodnej časti – priemer 18 mm, materiál na upevnenie sejfu - 4 kusy uzamykacích čapov, priemer 25 mm - Panikový mechanizmus na dverách sejfu - Farba: antracit – jemná metalíza - Master kód - 4 užívateľské kódy - Tento elektronický sejf je testovaný a certifikovaný v zmysle švédskej normy NT Fire 017 - 90 min. pre papierové dokumenty! Priebeh testu: 90 minút nepretržitého pôsobenia pri teplote 1000 C, pričom vnútorná teplota v sejfe dosiahne 150 C, (kritická teplota pre papier je 177 C) a skúška pádom
Protipožiarne nátery / nástreky
Nosnosť nechránenej oceľovej konštrukcie pri požiari rýchlo klesá a stráca svoju pevnosť, čím dochádza k poškodeniu až k zrúteniu stavby. Zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií zabezpečujeme aplikáciou protipožiarnych náterov, ktoré sa pri požiari napenia a vytvoria tepelnoizolačnú vrstvu a tým zabraňujú kritickému prehriatiu ocele. Dôležitou podmienkou pre funkčnosť a dosiahnutie požiarnej odolnosti je dodržanie skladby a minimálnej hrúbky náterového systému, čo preukazujeme meraniami jednotlivých vrstiev naneseného náteru. Protipožiarne nátery káblových rozvodov zabraňujú šíreniu plameňa po izolácii vodiča a zabezpečujú funkčnosť v podmienkach požiaru. Nami aplik
Pre služby ktorých focus area je chrániť hnuteľný a nehnuteľný majetok nášho zákazníka je štandardom: - zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja na objekte, - kontrola a evidencia vstupov a výstupov, - vybavovanie a evidencia návštev, ich usmerňovanie, - kontrola vnášania a vynášania materiálu podľa interných smerníc zákazníka, - ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, - koordinácia činností s verejnými inštitúciami, - kontrola uzamykania kancelárií po odchode príslušných pracovníkov, - evidovanie a okamžité nahlasovanie porúch (voda, elektrika, vypínače...) na dispečing, - kontrola vjazdu a vý
Hotelové prístupové systémy SALTO
- dentifikačným a otvárcím médiom karta SMART, čip I-Button, bezdotyková karta - napájaie čítacích jednotiek pomocou 3 ks tužkových batérií AAA, kapacita až 60.000 otvorení (cca 4 roky) na 1sadu batérií - pamäť posledných 1.000 vstupov - hotelový program SALTO je cez Ethernet prepojený so systémom správy hotela (PMS komunikácia) - nástenné čítačky, editory sú cez Ethernet prepojenés hotelovým programom SALTO - jednoduchá montáž bez kabeláže - čistý nadčasový design - virtuálna sieť - organizácia, kontrola a bezpečnosť - je možnosť použiť aj štandardný zámok - komfortpre užívateľov - výhodná cena -
Výber informačného systému je strategické rozhodnutie. Potrebujete systém, ktorý podporí činnosti a funkcie vašej organizácie, spoľahlivo dodá potrebné údaje, bude výkonným pomocníkom vašich pracovníkov a umožní ďalší rast vašej organizácie. Optimálne fungovanie firmy predpokladá zladiť firemnú stratégiu, riadenie, kontrolu, ľudské zdroje, procesy a technológie. Cieľom je presná optimalizácia kľúčových procesov, ktorými sa firma realizuje na trhu. Vedenie firmy očakáva skrátenie priebežných dôb na spracovanie zákazky, objednávky a dopytu, skrátenie doby uvádzania nových produktov, činností a služieb na trh, zvýšenie spoľahlivosti v plnení zmluvných termínov, zní
SKRINKA: Celkové rozmery skrinky sú 1900 x 680 x 180 mm (výška, šírka, hĺbka). Je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchová úprava je prevedená polyesterovou farbou. Po stranách je predpríprava pre dodávku vody do systému. Dvierka sú v prevedení buď s plastovým okienkom s rozmermi 440 x 440mm, alebo plné dvierka. NAVIJAK: Je červenej farby RAL 3002 s priemerom 525 mm. Navijak je možné otáčať o 180°. Je vyrobený z nehrdzavejúceho materiálu a je odolný voči treniu. POŽIARNA HADICA: Stálotvará s priemerom 25 mm a dĺžkou 20 m. Je testovaná na základe európskej normy EN 694:2001. VENTIL: Ventil je 1“. Je vybavený manometrom na kontrolu tlaku vody.
- Lankové spínače núdzového zastavenia Preventa XY2C - Lankové spínače núdzového zastavenia do výbušného prostredia Preventa XY2 ATEX D - Obojručné ovládacie pulty Preventa XY2 SB - Odblokovacie spínače Preventa XY2 AU - Nožné spínače Harmony XPE - Nožné spínače do výbušného prostredia Preventa XPE ATEX D Bezpečnosť – automatizácia: - Bezpečnostné moduly Preventa XPS - Bezpečnostné automaty Preventa XPS MC, XPS MP - Bezpečnostné PLC Preventa XPS MF Bezpečnosť - ovládanie motorov: - Motorové ističe s tepelnou a skratovou spúšťou TeSys GV2-ME - Poistkové odpínače TeSys Mini-Vario, Vario
Kamera AXIS 211W
Kamera je vhodná všade tam, kde nie je možné inštalovať kabeláž a jediným východiskom je bezdrôtové pripojenie. IP kamery AXIS 211W sú vybavené bezdrôtovým sieťovým rozhraním IEEE 802.11g ( so spätnou kompatibilitou na IEEE 802.1b ) a zároveň bežným káblovým Ethernet rozhraním (RJ-45). IP kamera podporuje protokoly WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2, čím poskytuje najlepšie bezpečnostné záruky pre bezdrôtové siete. Výkonný bezdrôtový prenos so širokým pokrytím umožňuje inštaláciu kamery aj na najproblematickejších miestach bez ethernetovej zásuvky. Kameru je teda možné pripojiť priamo do IP siete cez Ethernet alebo Wi-Fi, má zabudovaný web-server, otvorené aplikačné ro
Elektrický videovrátnik – EVV slúži na jednosmernú obrazovú a obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi vonkajšou jednotkou (kamera s IR podsvietením, mikrofón a reproduktor) umiestnenou pri vchode na pozemok alebo do chráneného priestoru a vnútornými monitormi s možnosťou odisťovania elektromagnetického zámku vo vstupnej bránke. Vnútorné monitory majú aj možnosť vyzvonenia ostatných monitorov s možnosťou odovzdania komunikácie s vonkajšou jednotkou alebo môžu pracovať vo funkcii domáceho telefónu. Videovrátnik možno rozšíriť o ďalšie vonkajšie jednotky (napr. pri druhom vstupe do objektu). Na monitore je potom možné pozorovať prepínaním obraz z obidvoch vonkajších jednotiek. Signál z kamery
Naša spoločnosť ponúka bezpečnostné služby zamerané na fyzickú ochranu majetku, osôb a prevoz peňazí. V dnešnej dobe sa dá fyzickou ochranou objektu predísť stratám na majetku, pomôcť správne sa zorientovať v jeho priestoroch obchodným partnerom, návštevám či dodávateľom. Ochranu majetku prispôsobujeme potrebám klientov. Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby v priestoroch veľmi podstatne znižuje riziko, že majetok objednávateľa bude zaujímavým pre nežiaduce osoby. Fyzická ochrana objektov je zameraná na zisťovanie oprávnenosti ku vstupu, zamedzeniu rozkrádania, ochranu a udržiavanie verejného poriadku, ako i ďalšie činnosti podľa požiadaviek zákazníka.
SKRINKA: Celkové rozmery skrinky sú 650 x 1030 x 180 mm (výška, šírka, hĺbka). Je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchová úprava je prevedená polyesterovou farbou. Po stranách je predpríprava pre dodávku vody do systému. Dvierka sú v prevedení buď s plastovým okienkom s rozmermi 440 x 440mm, alebo plné dvierka. NAVIJAK: Je červenej farby RAL 3002 s priemerom 525 mm. Navijak je možné otáčať o 180°. Je vyrobený z nehrdzavejúceho materiálu a je odolný voči treniu. POŽIARNA HADICA: Stálotvará s priemerom 25 mm a dĺžkou 20 m. Je testovaná na základe európskej normy EN 694:2001. VENTIL: Ventil je 1“. Je vybavený manometrom na kontrolu tlaku vody. P
Elektronické zabezpečovacie systémy
Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú predovšetkým na signalizáciu napadnutia alebo narušenia objektu. V súčastnosti sú najviac aplikovaným typom zabezpečenia. Pre zisťovanie narušenia objektu sa používajú PIR snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, infrazávory a veľa ďalších. Signály z týchto snímačov sú ďalej spracované a vyhodnotené zabezpečovacou ústredňou, ktorá vyhodnotenýsignál prenesie na sirénu, telefónnu linku v sieti TCP/IP alebo GSM na vopred určené telefónne čísla alebo PCO (Pult Centralizovanej Ochrany), odkadiaľ vybraná bezpečnostná agentúra vy
Elektronický - nábytkový sejf LETTERA
Bezpečnostné znaky: Jednoplášťový nábytkový sejf z kvalitnej ocele s vložkou pre dokumenty, bankovky, mince atď. Korpus hrubý 2 mm, dverový plášť 4 mm, stabilné pevné závesy, na zadnej stene otvory pre ukotvenie sejfu. Moderný elektronický zámok: - až 100 milliónov možností kombinácií - až 8 číslic - jednoduchá obsluha pomocou veľkej a prehľadnej klávesnice - použité batérie 1,5 V (niesú súčasťou dodávky) - veľký, ľahko čitateľný displej s elektronickým núdzovým otváraním –- možnosť hotelového generálneho kódu (ideálny pre využitie v hotelových izbách) - dodatočné núdzové otváranie – dvojitá bezpečnosť
SKRINKA: Celkové rozmery skrinky sú 1500 x 680 x 195 mm (výška, šírka, hĺbka). Je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchová úprava je prevedená polyesterovou farbou. Po stranách je predpríprava pre dodávku vody do systému. Dvierka sú v prevedení buď s plastovým okienkom s rozmermi 440 x 440 mm, alebo plné dvierka. NAVIJAK: Je červenej farby RAL 3002 s priemerom 525 mm. Navijak je možné otáčať o 180°. Je vyrobený z nehrdzavejúceho materiálu a je odolný voči treniu. POŽIARNA HADICA: Stálotvará s priemerom 25 mm a dĺžkou 20 m. Je testovaná na základe európskej normy EN 694:2001. VENTIL: Ventil je 1“. Je vybavený manometrom na kontrolu tlaku vody. PRÚ
GSM/GPRS modul PCS200 pre ústredne PARADOX
- pre ústredne DIGIPLEX EVO192, DIGIPLEX EVO48, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55 - úplná nezávislosť od pevnej telefónnej linky - hlasové správy na mobil a pevnú linku (s podporou modulu VDMP3) - odosielanie SMS - správy cez GSM na digitálne PCO - správy cez GPRS na digitálne PCO s GPRS/IP prijímačom IPR512 (kontrola spojenia) - bezpečná obsluha ústredne cez tónovú voľbu - bezpečná obsluha ústredne cez SMS - komunikácia z PC pripojeného na internet cez program WinLoad (do 48kbit/s) - komunikácia z PC pripojeného na internet (DIGIPLEX EVO) cez program NEware (do 48kbit/s) - pripája sa na ústredňu pomocou 4-vodičového kábla (max. 2m od
Elektronická dochádzková kniha EDK
Systém EDK je najľahšia cesta k evidencii dochádzky. Elektronická dochádzková kniha (EDK) je prehľadnou náhradou papierového vedenia dochádzky s množstvom automatických funkcií. Predovšetkým vyniká ľahkou obsluhou, jednoduchou inštaláciou softwaru a v jeho intuitívnom ovládaní. Charakteristika Pomocou EDK evidujete príchody a odchody zamestnancov, ktorý sa identifikujú na centrálnom čítacom termináli. Ten je umiestnený pri vstupe a priamo prepojený káblom s PC, na ktorom je nainštalovaný vyhodnocovací program EDK Control. Informácie o priechodoch sú signalizované farebnými LED na termináli (zelená príchod, červená odchod). Všetky dáta sa online zobrazujú na monitore. V pr
Nylonové taktické puzdro pre zbraň so svetlom
Stehenné taktické puzdro je nastaviteľné podľa typu použitého taktického svetla. Univerzálnosť pomocou nastaviteľných suchých zipsov. Zaistenie zbrane odnímateľným rýchlo-odopínaním. Určené pre full size alebo compact zbrane (hĺbku zapadnutia zbrane do puzdra je možné nastaviť. Stehenný popruh má protišmykovú úpravu, takže popruh nemusí byť stiahnutý tesne na stehno. Popruh k opasku má rotačnú sponu, takže puzdro sa pri pohybe natočí a nepokrčí. - Celá hlaveň a svetlo je chránené - Nastaviteľná hĺbka zapadnutia zbrane do puzdra - Nastaviteľná šírka puzdra pre rôzne typy svetiel / laserov - Odnímateľné rýchlo-odopínanie - Zosilnená hrana p
Predošlá 1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ...  144  Ďalšia
Okná Schüco AWS 65
Schüco Okná AWS 65 – variabilná základná séria pre kreatívne stvárnenie Či už v novostavbe alebo pri renovácii – hliníkovú základnú sériu Schüco AWS 65 môžete prípadne použi
Zahnuté nájazdové rampy, pár, dĺžka 1500 mm, nosnosť 1000 kg
nájazdové rampy sú vyrábané popredným európskym výrobcom s dlhoročnou tradíciou pre výrobu rámp sa používa hliník najlepšej kvality (typ 6005A), tento materiál je pevný, odolný a
RINTI konzerva diviak 6 x 400g
Lahodné kúsky diviaka v konzerve pre dospelých psov.
Upratovanie a údržbaUpratovanie a údržba

Široký sortiment potrieb pre upratovanie a údržbu v kanceláriách, skladoch.

Čalúnené kancelárske kresláČalúnené kancelárske kreslá

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych kresiel.

Stojany na stôlStojany na stôl

Plexi stojany na stôl pre umiestnie letákov, propagačných materiálov, menu.

Kancelársky nábytok WELSKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018