Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Vítejte na stránkách naší společnosti, pod jejíž oblasti působení patří také bezpečnostní technologie. Divize bezpečnostní systémy dodává kamerové systémy CCTV (průmyslová televize), elektronická zabezpečovací signalizace EZS (Jablotron, Satel, Master Guardian), elektrická požární signalizace EPS (Global Fire Eguipment, Schrack), elektrické dveřní zámky (BEFO, ASSA ABLOY), přístupové systémy (e-DATA), automobilové couvací kamery, videotelefony (videovrátný) Kanrich a EASYDOOR a IP videotelefony. Do našeho sortimentu dále patří: digitální videorekordéry (DVR), síťové rekordéry (NVR), analogové kamery, IP kamery, PIR detektory, požární detektory, mikrovlnné bariéry, IR závory, popla
Kamerové systémy COTIS
Kamerové riešenia spoločnosti Cotis Solutions sú vybudované s pomocou špičkových komponentov. Exteriérové kamery s vodeodolnou úpravou a nočným videním až 20 metrov a interiérové stropné DOME kamery zabezpečia vďaka infračervenému podsvieteniu vysoko kvalitný obraz aj v tých najhorších svetelných podmienkach. Záznamové rekordéry umožňujú uchovať a prehrávať až niekoľko týždňov obrazových a zvukových záznamov. Okrem toho ponúkajú množstvo zaujímavých funkcií, ako pripojenie externého pevného disku alebo USB kľúča slúžiaceho na zálohovanie zaznamenaných dát, pripojenie k počítačovej sieti a prezeranie zaznamenaných dát cez internet, aktivovanie nahrávania len v p
PVMZ predstavuje stavebnicu k vytvoreniu pásu súvislého alebo prerušovaného oplotenia či zatarasenia. Dĺžka je vymedzená veľkosťou chráneného objektu alebo priestoru, ktorý je potrebné izolovať od ostatného okolia. Rýchlosť stavby oplotenia alebo zátarasu je zabezpečená minimálnou úpravou terénu. Na betónových (asfaltových) plochách sa inštalujú bez poškodenia povrchu vŕtaním, sekaním a pod. Dočasnosť je daná konštrukčným riešením (nie je trvalo spojená so zemou). So zánikom dôvodu použitia je zábrana ľahko odstrániteľná jednoduchou demontážou a následne je možné celú zostavu opäť uviesť do funkcie v krátkom čase na inom mieste. Va
Vložkovanie - úprava jednoplášťových nádrží na dvojplášťové, montáž dvojitého dna nadzemných stojatých nádrží, dodávka a montáž oceľových vstupných šácht na existujúce nádrže, kompletná dodávka nadzemných nádrží - uloženie, sprevádzkovanie, kompletná dodávka podzemných nádrží, montáž dvojplášťových oceľových a plastových potrubí, dodávka a montáž kontrolných signalizačných prístrojov ASF, AFRISO, HARRIER, KEEPER a pod. pre dvojplášťové, nádrže a potrubia, čistenie nádrží vrátane odvozu a ekologickej likvidácie kalov, elektrorevízie zariadení, defektoskópia - kontrola nádrží ultrazvukom, skúšky, tesnosti nádrží a potrubí, servis, opravy a údržba technolo
ProEnes, s.r.o. Vám ponúka: * Komplexné služby v oblasti BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), PO (Požiarna ochrana), * vzdelávanie, poradenstvo, * odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, * prvé revízie - STN/33 2000-6-61, * periodické /pravidelné revízie - STN/33 1500, * odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov, * bleskozvodné sústavy - STN/34 1390-6-61, * aktívne bleskozvody - STN/33 1391, * odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav, * uzemňovacie sústavy - STN/33 2000-5-54, * vyrovnávač potenciálu - STN/33 2140,
Ucelený program pro regulaci a kontrolu teploty
Zapouzdřené termostaty s ponorným čidlem a ponornou ímkou, bod sepnutí je pevně nastaven. S manuálním resetem. Bod sepnutí: - 100°C - pevně nastaven při výrobě (jiné body sepnutí na objednávku) - Tolerance bodu sepnutí: + 0 / -6 K - Diference resetu: 20±5 K - Snímací prvek: kapalinový - Ponorné čidlo: - Měděná slitina, přípojka 1/2-14 NPT - Délka jímky: 100 mm - Pouzdro: základna z pozinkovaného ocelového plechu, horní díl z ABS - Druh ochrany pouzdra: IP 40 - Zapouzdřené ponorné termostaty s ponorným čidlem a ponornou jímkou, nastavitelné zvenku nebo zevnitř. - Provozní rozsahy: 0/90 °C, 40/210°C
Predaj - Uzamykací systémy EVVA
Naše firma vybaví jakýkoliv objekt systémem generálního klíče. V praxi to znamená, že v objektu o 300 dveřích bude mít každý pouze jeden klíč a tím odemkne to co mu bude správcem nebo majitelem firmy povoleno. Výhody jsou nejen to, že se nenosí svazky klíčů, ale 100% ochrana před neoprávněným vstupem - klíče si nikdo nevyrobí bez vědomí majitele systému a také vysoká ochrana proti neoprávněnému a násilnému vstupu do prostor. Pro rodinné domy můžeme sjednotit veškeré vstupy(dům,branka,garáž) na jeden klíč - lze kombinovat s jinýmy objekty (chata,firma). Pro panelové domy - každý byt jeden klíč (byt+vchody+sklep+kolárna). Do uzamykacích sy
Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) a požiarno-evakuačný rozhlas slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom, zaisťuje správnu a včasnú detekciu požiaru a následne potom účinné vyhlásenie požiarneho poplachu tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS a požiarno-evakuačný rozhlas samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa odovzdáva informáciu o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu. Súčasne tieto systémy môžu byť napojené na ovládanie pretlakových ventilátorov, dymových klapiek, otváranie či zatváranie dverí, alebo vypínanie rôznych elektrických zariadení, poprípade na stabilné hasiace systémy. Zariadenie E
Dveře bezpečnostní
Montáž je možno provést do klasických stávajících i nových kovových zárubní. Do dveří je vestavěna ocelová mříž zabraňující rozbití či proražení dveří. Ocelové čepy zabraňují vyražení a vysazení dveří. Rozvorový systém zabraňuje roztažení zárubní a následnému otevření dveří. Běžná šířka dveří 80cm a 90cm. Na výběr je několik povrchů imitující dřevo a různých povrchových úprav. Výběr dalších bezpečnostních prvků kování, kukátko, ocelová vložka, speciální bezpečnostní vložka s možností sjednocení různého počtu dalších vložek na jeden klíč - odolné proti vylomení, odvrtání, rozlomení a vyhmatání planžetou.
Elektrický domový vrátnik Tesla GUARD
Inovovaný digitálny 2-vodičový systém GUARD, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA. Jeho cena vo verzii G1 bez montáže je cca 400 € za jeden vchod plus 35 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panelu (vrátane modulu audio, popisného, klávesnice), ďalej z jednej operačno-pamäťovej jednotky so skrinkou, jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jednej čítačky kľúčeniek, jedného bytového telefónu pre ka
Bezpečnostné dvere BEDEX sú vyrábané na prvotiednych strojárenských zariadeniach Trumpf a sú skonštruované z materiálov, ktoré zaručujú vysokú kvalitu už od samotných výrobcov. Do konštrukcie sú zabudované iba riadne certifikované komponenty a materiály, aby celkový výrobok uspel v náročných skúškach odolnosti proti vlúpaniu, resp. v protipožárnych skúškach. Jednou z hlavných predností dverí BEDEX je oblasť zámku. Sú v nich použité výhradne originálne rozvorové zámky renomovaných výrobcov. Tieto sú vyrábané a homologizované k tomu, aby spoľahlivo ovládali rozvorový systém. Rozdiely mezi jednotlivými zámkami vo dverách BEDEX a zámkami používanými in
Pokladničný systém bazénov alebo kúpalísk prináša: - komfortná obsluha zákazníka - väčšia návštevnosť (štatisticky overené) - úspora nákladov - zvýšenie zisku prevádzkovateľa - evidencia všetkých platieb - štatistické údaje o prevádzke, ktoré umožňujú optimalizáciu chodu športového zariadenia Zostava sa skladá z: - riadiace pracovisko - pokladňa - automatizované vstupné zariadenie - zámok so zabudovanou bezkontaktonou čítačkou v šatňových skrinkách Popis: - platba za vstup a všetky je zálohovaná (vstup, reštauračné služby, tobogán, sauna a pod.) - pre ide
Predaj - Stabilné hasiace zariadenia
Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) je zariadenie pevne zabudované do objektov s možnosťou vzniku požiaru. Podľa konkrétnych podmienok odberateľa naša spoločnosť ponúka SHZ aerosólové alebo plynové hasiace zariadenia, ktoré v chránenom úseku spoľahlivo uhasia vznikajúci požiar. K zmysluplnej funkčnosti celého systému protipožiarnej ochrany je potrebné zabezpečiť podmienky k plneniu jeho 3 základných funkcií: * lokalizácia požiaru * signalizácia nebezpečenstva do miesta ochrany * hasenie požiaru Stabilné hasiace zariadenie zabezpečuje predovšetkým uhasenie požiaru. Je schopné spolupracovať s rôznymi detekčnými systémami elektri
- bezpečnostné projekty, plány a dokumentácie - bezpečnostné analýzy - bezpečnostné smernice a opatrenia - bezpečnostné školenia a konzultácie - individuálne bezpečnostné poradenstvo Vyššie uvedené služby Vám ponúkame v oblasti: - Ochrana osobných údajov - Ochrana utajovaných skutočností - Fyzická / objektová bezpečnosť - Administratívna bezpečnosť - Personálna bezpečnosť - Režimová bezpečnosť - Komunikačná bezpečnosť - Bezpečnosť údajov a informácií - Bezpečnosť IT - Krízové riadenie - Havarijne plánovanie a plánovanie obnovy činnosti - Bezpečnosť a
V oblasti protipožiarnej ochrany poskytujeme: •Utesnenie prestupov jednotlivých káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov •Nátery na káble a káblové lávky •Ochrana elektrických káblov v zmysle IEC 332-3 - šírenie ohňa po zväzku •Ochrana elektrických káblov v zmysle IEC 331 - funkčná schopnosť počas požiaru až do 90 min. Prestupy a škáry v požiarne deliacich konštrukciách vytvorené v priebehu stavebných prác, pri inštalácii káblových a potrubných rozvodov vyžadujú použitie protipožiarnych upchávok a tesnení, ktoré zabezpečia celistvosť a požiarnu odolnosť. Pred ukončením realizácie elektroinštalačných prác Vám predlož
Projekt zabezpečovacieho systému vytvárame v spolupráci so zákazníkom pričom konzultujeme požiadavky zákazníka s našimi skúsenosťami z praxe. Pri požiadavke zákazníka o realizáciu zabezpečovacieho systému odporúčame stretnutie priamo na danom objekte, kvôli možnosti zhodnotenia všetkých bezpečnostných rizík objektu s možnosťou navrhnutia zabezpečenia. Dôležité je pre nás vidieť samotný objekt, na ktorom poschodí sa nachádza, posúdiť stavbu ako takú – murivo a hromozvody, vidieť hlavný a bočné vchody, okná a balkóny, prípadne už zamurované vchody a okná. Tieto informácie sa telefonicky alebo mailom nedajú vždy postrehnúť. Štandardne sa používajú bezpečnostné sys
Kamerové systémy
Novodobé kamerové systémy...za bezkonkurenčné ceny !!! Majte svoj majetok (rod. dom, firmu, obchod, reštauráciu, sklad...) pod kontrolu kdekoľvek na svete. Rozvoj digitálnych technológií v posledných rokoch a trvalé znižovanie cien, prispieva k častejšiemu využívaniu kamerových systémov. Nové systémy vám umožnia: nočné videnie, prezeranie, digitálne nahrávanie, diaľkové monitorovanie cez počítačovú sieť, internet, mobilný telefón a vždy budete vedieť, čo sa práve deje vo vašej firme, obchode, kancelárii, dome. Pre jednotlivé zákazky využívame kvalitné a spoľahlivé zariadenia priamo od výrobcov čím zaručujeme nízke ceny! V súčasnej dobe sme schopn
Námi vyráběné protipožární dveře vyhovují požadavkům až do EW 60 a EI 60 a splňují veškeré požadavky protipožárních předpisů a norem, na které byla provedena certifikace dle nařízení vlády. Certifikáty a atesty: - Základní přehled protipožárních dveří - Rozdělení protipožárních dveří - jednokřídlé protipožární dveře s odolností až EI 45 - jednokřídlé protipožární dveře s odolností až EI 60 - dvoukřídlé protipožární dveře s odolností až EI 45 - dvoukřídlé protipožární dveře s odolností až EI 60 - instalační požární dvířka s odolností až EI 45 Povrchová úprava p
Elektrický domový vrátnik Tesla KARAT
Inovovaný digitálny 2-vodičový systém KARAT rozšíriteľný o video, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA. Jeho cena bez montáže je cca 800 € za jeden vchod plus 35 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panela (vrátane modulu audio, popisného, čítačky kľúčeniek, klávesnice), ďalej z operačno-pamäťovej jednotky, skrinky k k OPJ, jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jedného bytového telefónu pre
Základnou funkciou systému kontroly vstupu je zabezpečiť dohľad a kontrolu nad pohybom osôb. Principiálne rovnaký systém kontroly je možné použiť aj pre kontrolu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. Systémy kontroly vstupu poskytujú možnosť riadenia celého systému v reálnom čase a tak priamo zamedziť alebo povoliť oprávnenie pre vstup jednotlivým osobám. V rámci štruktúry chráneného objektu je možné tento objekt rozdeliť do jednotlivých bezpečnostných zón. Ako chránená zóna môže byť určená celá budova, jednotlivé poschodia alebo miestnosti. Vstup do jednotlivých zón je možné vopred presne definovať a určiť kto, kedy a na ako dlho m
Predošlá 1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ...  144  Ďalšia
Ľudské telo je jedinečné, zložité a pri tom tak jemné a citlivé. Z pohľadu jeho energetického systému pre človeka tajomné a tak dokonalé. Súčasťou tohto energetického systému sú čakry (v sanskrite kolesá). Čakry sú rotujúce energetické centrá, sídliace v éterickom vibračnom poli tela lievikovitého tvaru. Niektoré staré texty udávajú počet až 88.000 čakier, z t
Nájazdová rampa ťažkotonážna
nájazdové rampy sú vyrábané popredným európskym výrobcom s dlhoročnou tradíciou pre výrobu rámp sa používa hliník najlepšej kvality (typ 6005A), tento materiál je pevný, odolný a
Mora OP 611 W
Odsavač par Mora **OP 611 W** vybaven horním a zadním odtahem o průměru **10 cm**. Odsavač v bílé barvě dosahuje maximálního **výkonu odtahu 234 m3/h**. Ve výbavě nechybí ani žárovka
Plagátové lištyPlagátové lišty

Plagát sa upína do hliníkových zaklapávacích líšt, ktoré držia a napínajú plagát.

Baliace stroje a materiálBaliace stroje a materiál

Baliace stroje a materiál pre firmy, široká ponuka.

Odpadkové koše pre interiérOdpadkové koše pre interiér

Smetné koše pre interiér, na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018