Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Trezory
Trezory majú uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť. Sú vhodné na úschovu peňažných hotovostí, cenností, písomností, dokladov, šperkov, osobných zbraní a iných cenných predmetov. Uzamykací systém trezorov je chránený proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom a prídavným pasívnym zaisťovacím mechanizmom. Trezory sú osadené trezorovým zámkom, mechanickým kombinačným zámkom, elektronickým zámkom, prípadne ich kombináciou. Všetky trezory sú certifikované podľa európskej normy EN 1143-1 a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried. Bezpečnostná trieda - charakterizuje odolnosť trezoru proti vlámaniu. Podľa vyhlá
Klasická strážna je základná možnosť zaistenia objektu. Jedná sa o stráženie formou bezpečnostných pracovníkov vo výkone v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Pracovník strážnej služby plní základné – prvotné úlohy ochrany majetku klientov v súlade so stanovenou líniou zabezpečenia majetku, ktorá je definovaná v objektovej smernici. Výkon strážnej služby sa spravidla vykonáva v rovnošate strážnej služby, pričom pracovník je označený identifikačným preukazom. Optimálne je spojiť fyzickú strážnu službu a technické prostriedky ochrany – poplachové systémy (EZS), kamerové systémy (CCTV), dochádzkové systémy prípadne prostriedky perimetrickej ochrany.
- patrí do rodiny ústrední E55 / SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050 - so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou - 9 slučiek priamo, max. 32 cez drôtové expandéry - ľubovoľné slučky možno transformovať na rádiové pomocou 1 modulu RTX3, prípadne RX1 - 2 nezávislé časti - 32 užívateľských kódov - 32 jednosmerných diaľkových ovládačov (REM1, REM15) - 256 udalostí v pamäti - 1 výstup PGM na doske, max.5 - režim ochrany StayD, ktorý chráni 24 hodín denne - digitálny komunikátor na PCO (3 čísla) - podpora GSM/GPRS modulu PCS200 - podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (5 čís
Ponúkame zabezpečenie objektov profesionálnymi zabezpečovacími a kamerovými systémami. Pri požiadavke zabezpečiť objekt navrhneme komplexný systém ušitý na mieru a prispôsobený požiadavkám klienta. Samozrejmosťou je pripojenie k systému cez Internet, vzdialená správa a sledovanie kamier na diaľku. Z poplašných zariadení inštalujeme na základe požiadaviek klienta klasické drôtové alarmy, bezdrôtové GSM alarmy, osobné alarmy a bazénové alarmy. Kamerové systémy projektujeme vzhľadom na prostredie a využitie. Pri návrhu nasadzujeme či už čiernobiele alebo farebné kamery, tak aj kamery s nočným videním, vnútorné a vonkajšie, IP kamery. Záznam z kamier je nahrávaný na DVR rekordér, ktorý um
Medzi core activities v rámci nami poskytovaných bezpečnostných služieb patri i zabezpečenie pokojného priebehu kultúrnych, spoločenských, športových či iných podujatí verejného i súkromného charakteru a zabezpečenie všetkých náležitých činností súvisiacich s garanciou bezpečnosti týchto podujatí: - kontrola oprávnenosti vstupu osôb na podujatie a kontrola oprávnenosti pohybu osôb v zabezpečovanom areáli (za využitia možnosti kombinácie fyzických, technických i špeciálnych kynologických prostriedkov), - práca s davom, ochrana osôb a majetku pred vandalizmom a rozkrádaním, - organizátorská a informačná činnosť, zabezpečenie plynulosti vstupu, pohybu i odchodu
Za prvých desať mesiacov tohho roku policajné štatistiky vykazujú v priemere 133 krádeží denne zavinených vlúpaním do objektov. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť systémom el. zabezpečovacej signalizácii (EZS, ako pri výstavbe nových objektov, tak aj v existujúcich priestoroch. Systémy majú významný prevenčný účinok a pokiaľ už dôjde k vlúpaniu, dokážu okamžite predať správu na kompetentné miesta. Najvyšší účinok EZS je možné dosiahnuť v kombinácii s mechanickým zabezpečením (mreže, dvere, zámky). Princíp systému je jednoduchý: detektory EZS tvoria plášťovú a priestorovú ochranu objektu (okná, dvere, miestnosti). Riadiaca ústredňa neustále monitoruje stav jednotli
Komplexnosť ponuky služieb ochrany osôb a majetku našou spoločnosťou je zavŕšená vlastným vývojom, montážou i samostatným predajom elektronických zabezpečovacích a monitorovacích zariadení v rámci profesionálnej špionážnej techniky a následnými špecializovanými dopĺnkovými službami: - zabezpečením 24 hodinového monitorovania strážených objektov, osôb, majetku a motorových vozidiel, veľmi výhodné cenové relácie pri kombinácii fyzickej a technickej ochrany, - okamžitý zásah výjazdových jednotiek a pridelených osôb poverených fyzickou ochranou v prípade akéhokoľvek ohrozenia či narušenia predmetu záujmu, následná spolupráca s políciou a orgánmi činnými v tr
Spravte prvý krok! Dohodnite si nezáväznú obhliadku objektu na základe ktorej Vám vystavíme ponuku (aj na viac systémov). Dostanete množstvo dôležitých informácii ktoré Vám pomôžu sa rozhodnúť aké riešenie je pre Vás najvýhodnejšie. Prečo zveriť zabezpečenie objektu firme s oprávnením (licenciou)? 1. Pri riešení poistnej udalosti Vám poisťovňa nemusí zabezpečené zariadenie (alarm) akceptovať (pri vlastnej inštalácii) aj keď Vám agent poisťovne pri uzatváraní zmluvy tvrdil niečo iné. 2. Máme v ponuke viacej typov alarmov od rôznych výrobcov z ktorých Vám odporučíme tú najvhodnejšiu zostavu podľa Vašich technických požiadaviek a finančných možn
O rozsahu škôd na majetku, alebo strate ľudských životov pri požiari často rozhodujú minuty alebo sekundy. Preto len rýchla informácia zo systému EPS a včasný zásah hasičov sú predpokladom k likvidácii požiaru už v samotnom začiatku. EPS (elektronický požiarny systém) pozostáva z detekcie požiaru, automatického hasenia, požiarnych tlačidiel, rozhlasu na vyhlásenie poplachu ako aj informatívnej signalizačnej tabule na presnú lokalizáciu požiaru. Celý súbor bezpečnostných prvkov je pripojený na riadiacu jednotku, ktorá dané podnety spracováva a jej umiestnenie býva na stanovisku nepretržitej služby. EPS zabezpečuje komunikáciu s vybranými zložkami ako sú napr. pol
- Vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany (požiarny poriadok, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, atď.) - Protipožiarne preventívne kontroly osobou odborne spôsobilou - Školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany - Odborné kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - Opravy a plnenie prenosných a pojadzných hasiacich prístrojov - Odborná kontrola a tlakové skúšky v požiarnych hydrantoch - Predaj, plnenie a tlakové skúšky fľaší s technickým a potravinárskym oxidom uhličitým a stlačeným vzduchom, predaj propan-butanu, rozvoz - Sadrokartónové protipožiarne steny - Predaj - protipožiarne dvere, okná, odborné
V oblasti distribúcie osobných ochranných pracovných prostriedkov máme bohaté skúsenosti. Široké spektrum nášho tovaru dokáže uspokojiť potreby Vašich pracovníkov pri rôznych druhoch prác, od bežných až po tie najnáročnejšie. Ochranné prostriedky, ktoré nájdete v našej ponuke, pochádzajú od spoľahlivých a osvedčených výrobcov a dosahujú vysokú kvalitu. Nezabezpečujú len ochranu, ale aj komfort a pohodlie, ktoré je také dôležité pri dlhodobom používaní vo vysokom pracovnom nasadení. To všetko poskytujeme za výhodné ceny, ktoré Vám umožnia pokryť aj kompletné potreby veľkých pracovísk. Časť nášho sortimentu si môžete prezrieť priamo tu - v našom i
Poplachový systém na hlásenie narušenia - PSN
Poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN) zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi. Spoľahlivo detekuje a indikuje prítomnosť, vstup alebo pokus o vstup nepovolaných osôb do stráženého objektu. Reaguje na pohyb nepovolaných osôb a okamžite zabezpečuje prenos informácií do miesta, ktoré zabezpečuje ochranu objektu. Zariadenia poplachových systémov predstavujú súbor technických prostriedkov - ústrední, snímačov, signalizačných a doplnkových prostriedkov vytvárajúcich systém, ktorý slúži k signalizácii miesta narušenia chráneného systému. Tento systém umožňuje odovzdanie poplachového signálu na vopred určené miesta, čím sa uľahčí činnosť
Jsou prováděny na základě osvědčení o odborné způsobilosti ev.č. 400/5.00/90-R-N-A vydaného inspektorátem bezpečnosti práce České Budějovice dne 11.06.1990 a živnostenského listu ev.č. 330100-2261-03. Vlastní revizní činnost se porvádí podle ČSN 69 00 12 a jí příslušných dalších norem. Z nich vyplývají tyto druhy revizí:VÝCHOZÍ REVIZE - provádí se při uvedení do provozu. PROVOZNÍ REVIZE - provádí se v periodicitě 1 roku. VNITŘNÍ REVIZE - provádí se v periodicitě 5 let. Tyto revize obsahují: zjištění zkladních údajů, ověření dokumentace revidované nádoby, prohlídku nádoby (její umístění, ustavení a vystrojení, o
Identifikácia všetkých tvárí v hľadisku ?!? Áno, je tu SentryScope. 21 miliónov pixelovov revolučného kamerového systému Sentry Scope vám skutočne zabezpečí identifikáciu každej tváre v hľadisku vášho štadióna. A nielen to identifikujte EVČ vozidiel a a ďalšie detaily z veľkých priestranstiev. Ako pracuje Sentry Scope? Sentry Scope využíva unikátneho nápadu vyskladania video obrazu metódou lineárneho skenovania, prostredníctvom otočného zrkadla a jednoriadkovej kamery. Vďaka tomu vám poskytne širokoúhly obraz o rozmeroch 2048x10240 bodov, čo predstavuje 21 miliónov pixelov. Aké sú vlastnosti a funkcie Sentry Scope? Otestujte interaktívne demo. Ako vidíte v demo
Narušenie objektu a základné postupy pri ošetrovaní poplachu: - Narušenie – prienik páchateľa do chráneného objektu a narušenie detektoru, zakrytie kamery, sabotáž na kamere, odpojenie zariadenia, požiar, zvonček na privolanie operátora SBS či už na vzdialenú komunikáciu alebo monitorovania priestoru za účelom kontroly konania osoby /napríklad zákazníka/. - Pripojenie kamier na monitorovaciu plochu – operátor zisťuje narušenie objektu, počet páchateľov, výzbroj páchateľov, úmysel páchateľov, vplyv konania na zamestnancov. - Príprava operátora SBS – po identifikácii a predpísaných postupoch operátor vykoná zásah /vzdialená komunikácia, obsluha zariadení, zapnutia svet
Protichemická obličajová maska a filter M 95
Komfort - Bezpečnosť - Jednoduchá údržba Firma vyvinula pre potreby fínskej armády novú ochrannú obličajovú masku s filtrom rady M 95. Tento výrobok, určený najnáročnějším užívateľom pre použitie v extrémnych podmienkach, umožňuje plniť úlohy v rovníkových pralesoch rovnako ako v nehostinných polárnych oblastiach. V priebehu výskumu a vývoja, kde hlavním cieľom bolo dosiahnutie čo možno najvyššieho uživateľského komfortu a současne minimalizovať nároky na údržbu, boli z dôvodu zaistenia optimálneho prilnutía masky využité všetky výhody progresívnej CAD/CAM technológie. Očakávanú kvalitu výrobku potvrdili náročné laboratorne a praktické testy prevedené odborn
Školenie lešenárov
Vykonávame základné a aktualizačné školenie lešenárov so zameraním na: rúrkové lešenie, podperné lešenie, pojazdné a voľne stojace lešenie, drevené lešenie, stavebné plošinové výťahy a dielcové lešenie Periodický kurz organizujeme v zmysle Vyhl. 374/1990 Zb. podľa ktorej je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií inštruktor lešenárskej techniky Vám ponúka uvedené školenie vykonať priamo vo Vašej organizácii. Cena vzdelávania: 20.- EUR/osobu (dodávateľ nie je pl
Predaj - Protipožiarne dvere a brány
Protipožiarne dvere a brány ako uzávery T30/F30 a T90/F90 garážové brány , Hormann , klimatizácie, hliníkové okná, brány Hormann , bránové pohony , plastové dvere garážové brány , Hormann , klimatizácie, hliníkové okná, brány Hormann , bránové pohony , plastové dvere Trubkové rámové konštrukcie Ochranné protipožiarne prvky T30/F30 a T90/F90 totožného vzhľadu. Široko delený kompletný program Hörmann pre preventivnú protipožiarnú ochranu a bezpečné únikové cesty. Bohatý výber na varianty v oceľovom alebo hliníkovom prevedení a s rozmanitou škálou farieb. Vedľa štandardného programu s velkoplošnými uzávermi v preveden
•Obchodná činnosť s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou •Odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov •Tlakové skúšky požiarnych hadíc •Kontrola, odborné skúšky, prehliadky a montáž požiarnych uzáverov •Montáž, opravy a revízie filtroventilačných zariadení •Montáž, opravy a revízie požiarnych klapiek •Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zák.č. 314/2001 Z.z. (školenie PO, vypracovanie dokumentácie PO, preventívne protipožiarne prehliadky objektov) •Špecialista požiarnej ochrany (vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb - „požiarne projekty“) •Vypracovanie analýz a dokumentácie o
AC-83 OASIS Ovládacie a spínacie moduly umožňujú v kombinácii s bezdrôtovými termostatmi, prípadne v kombinácii s programovateľnými výstupmi ústredne, ale aj samostatne zabezpečiť zapnutie, vypnutie alebo ovládanie kúrenia, garážovej brány,či iných elektrospotrebičov. RC-86K OASIS Toto je možné realizovať miestne pomocou rôznych typov ovládačov alebo aj diaľkovo napr. prostredníctvom mobilného telefónu prípadne cez internet prostredníctvom na to určeného softvéru a komunikátora uniestneného v ústredni systému. TP-83 OASIS Termostaty možno využiť nielen na reguláciu a optimalizáciu kúrenia, ale možno ich použiť v systéme aj ako detektor, ktor
Predošlá 1  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  ...  144  Ďalšia
Sirupy
ČOKOLÁDA Čokoládový sirup Balenie: 0,5 l fľaša Číslo výrobku: 309000 KOKOS Kokosový sirup Balenie: 0,5 l fľaša Číslo výrobku: 306000 MAKADÁMOVÝ ORECH Sirup s príchuť
Šatňová skriňa drevená
- šatňová skriňa je vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm - hrany sú lemované odolnou plastovou hranou ABS hrúbky 2 mm - dvierka sú uzamykateľné cylindrickým zámk
Timeout 124081260VN16_1_aw
Veselý **dámský svetr** energické značky **TIMEOUT**. Originální design úzkých a širokých pruhů zaujme na první pohled. Nebojte se tedy vystoupit z davu a ukažte všem, jaký máte jedin
Odpadkové koše pre interiérOdpadkové koše pre interiér

Smetné koše pre interiér, na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.

Prezentačné stojany Prezentačné stojany

Drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, katalógy, letáky a iné

Nájsť dodávateľa - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzneNájsť dodávateľa

Chcete niečo kúpiť, alebo potrebujete vyhľadať firmu?


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018