Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Projekcia slaboprúdových systémov pre bytové a kancelárske objekty
V rámci projekčných prác Vám ponúkame projekciu slaboprúdových systémov pre bytové a kancelárske objekty, občiansku vybavenosť, firmy, výrobné prevádzky a podobne. Spracujeme Vám projektovú dokumentáciu podľa Vášho zadania v zmysle platných noriem, vyhlášok a zákonov. Projekt môže byť spracovaný pre stupne Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Projekt skutočného vyhotovenia alebo ako jednostupňový projekt. K projektovaným systémom patria: - elektrická požiarna signalizácia - evakuačný rozhlas - poplachový systém pre hlásenie narušenia - dochádzkový, prístupový a stravovací systém - kamerový systém - štrukturovaná
Kancelárske priestory sú väčšinou plné hodnotných predmetov ako elektronika, či dôležité dokumenty. O to väčší význam má monitorovanie kancelárie, kde vhodne zvolený kamerový systém zohráva dôležitú úlohu. Kamerový systém pre kancelárske priestory je potrebné navrhnúť dôkladne s ohľadom na veľkosť priestoru a činnosť, na ktorú je kancelária zameraná. Kvalitný kamerový systém Vám pomôže odhaliť chyby a nedostatky, a tak riešiť danú situáciu vo Vašej kancelárii. Kamerový systém pre kancelárske priestory Vám pomôže: - sledovať prácu elektroniky a v prípade potreby zasiahnuť, a tým ušetriť energie (napr. zaseknutá kopírka, pokazený fax...) - sledo
Ochrana zraku
Ochrana očí je nevyhnutnosťou v mnohých profesiách, napr. pri brúsení, vyklepávaní, sekaní, lakovaní, atd. Črepiny (úlomky) vo vašich očiach môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku, ktorému možno jednoducho zabrániť použitím ochranných okuliarov. Ponúkame Vám veľmi komplexný výber moderných ochranných okuliarov. Niektoré modely možno vybaviť aj dioptrickými sklami. 4A Coating * North ochranné vrstvy 4A coating - anti-fog - vrstva proti zahmleniu, zabraňujúca zahmleniu zorníka okuliarov - anti-static - antistatická vrstva, redukujúca množstvo usadeného prachu na zorníku - anti-scratch - vrstva proti poškriabaniu, predlžuje životnosť zorníkov - anti-
V oblasti outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa naša spoločnosť ako profesionálna výkonná, poradenská a školiaca organizácia vyprofilovala na jednu z najväčších a najznámejších subjektov v SR a ČR. V oblasti BOZP sa jedná najmä nasledovné činnosti: audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stály dohľad zabezpečný pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení k prevencii vypracovanie základnej dokumentácie a vnútroných predpisov BOZP vyšetrovanie a odškodňovanie pracovných
Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom
V rámci bezpečnosti dnes kamerové sytémy predstavujú veľmi dôležitú úlohu. Jednako sú kamerové systémy omnoho dokonalejšie a prepracovanejšie ako kedysi. Na trhu je obrovské množstvo systémov a kamier a to od triviálnych až po špičkové. Je naozaj na zákazníkovi poprípadne dohode so zákazníkom aký systém mu bude namontovaný. Taktiež je dôležité či sa bude monitorovať celý priestor alebo len detaily(tváre, postavy, autá, poznávacie značky apod). Kamerový systém v spojení so zabezpečovacím systémom a systémom identifikácie tvorí obrovskú bariéru pre prípadné narušenie alebo vniknutie do objektu. Dnes sa dá zabezpečiť celý objekt vrátane prístupu na pozemok, samotného
Inteligentné inštalácie
V dnešnej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia pojem inteligentné inštalácie príp. inteligentné domy. Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a výpínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania. Princípom inteligentnej inštalácie je využitie riadiaceho systému pre ovládanie zariadení. V tomto prípade sa používajú na ovládanie zariadení slaboprúdové tlačidlá prípadne inteligentné ovládače na zbernici. Jednotlivé zariadenia ako svetlá, zásuvky a iné sa zapínajú a výpínajú jednak manuálnym povelom ale tiež je m
Poradenská a konzultačná činnosť v problematike procesu sústreďovania a spracovania potrebnej dokumentácie, predchádzajúcej samotnému podaniu žiadosti na Národný bezpečnostný úrad v oblastiach: Personálnej bezpečnosti: - Poradenstvo pri sústreďovaní dokumentov a spracovaní osobného a bezpečnostného dotazníka na požadovaný stupeň utajenia - Spracovanie smernice pre personálnu previerku - Spracovanie žiadostí, vyhodnotení a sústredenie potrebných písomností Fyzickej a objektovej bezpečnosti: - Návrh, posúdenie chráneného priestoru - Vypracovanie dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti - Vypracovanie smerníc pre jednotlivé obla
Práce vo výškach Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90 Z. z. Práce vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií LEŠENÁRI – Základný kurz (ZK) Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú vykonávať montáž a demontáž pomocných konštrukcií. Súčasťou kurzu je skúška. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant obdrží preukaz odbornej spôsobilosti. Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží: - prihlášku do kurzu - lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre práce vo v
Videovrátnik DV-7
Domáci multifunkčný videovrátnik DV-7 so 7 LCD farebnou obrazovkou je určený na zvukovú a obrazovú komunikáciu s návštevníkmi, sledovanie priestoru a umožňuje ovládanie el. zámku. Dizajnovo príjemný monitor (hrúbka len 19mm) s jednoduchým dotykovým ovládaním a reguláciou hlasitosti, sily vyzváňania, jasu a sytosti farieb + farebná CMOS kamera s LED prisvietením. Technické parametre: - napájanie DC15V adaptér (monitor) - farebná CMOS kamera ,380 TV riadkov - monitor 420 TV riadkov - nočné videnie - IR LED prisvietenie - zorný uhol kamery 92° - funkcia panik /alarm - pracovná teplota -20°C - +50°C - rozmery inštala
Nabízíme systém zajištění šroubů, který poskytuje bezpečné zajištění pro šroubové spoje, a to i tehdy jsou-li vystaveny extrémním vibracím a dynamickému zatížení. Pokud se rozhodnete využít nabídky naší zkušební laboratoře, ve které provádíme vibrační testy a měření poměru utahovací moment/ svěrná síla můžete společně s námi optimalizovat vaše šroubové spoje. Systém jištění šroubových spojů NORD-LOCK využívá k bezpečnému zajištění šroubů geometrii. Jedinečný systém založený na principu závěrného klínu poskytuje následující výhody: - Maximální bezpečnost - Odolnost proti povolení vlivem vibrací - Snadná m
Tester bankoviek UV lampa 9W, + biele svetlo pre vodotlač
Ponuka UV lampa 9W, + biele svetlo pre kontrolu vodotlače. Skontrolujte spoločne prvky UV a bieleho svetla na bankovkách pre dosiahnutie optimálnej bezpečnosti. Model Soldi 150 s 9 watt bielym svetlom pre pomoc so skontrolovaním napr. vodoznakov. Šírka otvorenia tohto zariadenia podporuje rýchlu a diskrétnu detekciu bankoviek. • 1 x 9W UV lampa, • biele svetlo pre rozoznávanie vodotlače, • Rozmery (Š*V*D): 223,6 x 136 x 130 mm Upozornenie: V súčasnej dobe sú falšovatelia schopní kopírovať UV ochranu bankoviek takým spôsobom, že samotné overovanie UV ochrany nie je postačujúce CENA: 40,833 € bez DPH
Distribúcia zabezpečovacích systémov snímače PIR
PIR – Passive Infrared detector alebo pasívny infračervený snímač zabezpečí detekciu pohybu predmetu, osoby ktorého teplota je iná ako teplota okolia. Tieto snímače majú rôzne charakteristiky a delíme ich podľa tejto vlastnosti na: - Priestorové – uhol pokrytia je približne 90° a dosah do 18 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac - Chodbové - uhol pokrytia je približne 6° na konci dosahu snímača čo môže byť aj 30 – 35 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac (60 m) - Záclonové – sú podobné ako chodbové čo sa týka vodorovnej charakteristiky rozdiel je v množstve zvislých detekčných oblastí, dosah je podobná ako pri priestorových snímačov.
Veľmi vhodný pre hasenie požiarov polárnych aj nepolárnych horľavých kvapalín. Tieto hasiace prístroje sú bezkonkurenčne najlepšími pomocníkmi pre hasenie požiarov horľavých kvapalín, ako napr.: benzín, nafta, oleje, riedidlá, náterové hmoty a tiež lieh. Veľmi dobre si tiež poradí i s pevnými organickými látkami, kde okrem ochladzovacieho účinku vody, ktorá tvorí viac ako 90% náplne, je významný aj dusivý účinok vytvorením penového "koberce". Používa sa na hasenie požiarov v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých kvapalín a pod . Tento druh hasiacich prístrojov nie je mrazuvzdorný. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom a nádoba prístroja je vyroben
Systémy je možné rozdeliť na malé, stredné a veľké. Z tohoto rozdelenia sa taktiež odvíja cena a možnosti zariadenia. Malé systémy môžeme doporučiť pre zabezpečenie bytov a menších priestorov. Stredné systémy sú vhodné pre zabezpečenie objektov s väčšou pravdepodobnosťou napadnutia. Napríklad banky, domy, sklady atď. Veľké systémy sú vhodné pre komplexy budov, továrne a ďalšie priestory veľkého rozsahu. Väčšina týchto zariadení umožňuje pripojenie požiarnych hlásičov. Podľa typu zariadenia je možné poplachy prenášať na vnútornú sirénu, telefón a pult centralizovanej ochrany (PCO). Na trhu existuje veľké množstvo zabezpečovacích ústrední, preto nie je problém
Nábytkové trezory Junior
Trezory tejto rady sú určené na úschovu peňažných hotovostí, šperkov, liekov, dôležitých dokumentov, osobných zbraní a ďalších predmetov, ktoré majú byť spoľahlivo zabezpečené. Tieto trezory sú vyrábané v ôsmich základných veľkostiach (NT 1 - 8) a svojím prevedením sú určené k montáži do nábytku, steny alebo podlahy. Konštrukcia dverí je dvojplášťová, predná stena je vyrobená z ocele o šírke 8 mm. Mechanizmus zámku a uzamykacie kolíky sú chránené proti odvŕtaniu špeciálnym plechom. Trezory majú mechanické zámky MAUER, STUV alebo mechanické kombinačné zámky LA GARD, Sargent & Greenleaf (S & G) s trojstranným zabezpečovacím mechanizmom. Všetky typy trezorov sú upravené tak,
Výroba bezpečnostných dverí
Bezpečnostné dvere Exkluzív sa na slovenskom trhu vyrábajú od roku 1996. Boli vyvinuté v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom v Bratislave tak, aby spĺňali najnáročnejšie bezpečnostné a protipožiarne kritéria, podložené certifikátmi. Viacbodové uzamykanie ovládané cylindrickou vložkou ISEO R-6 je diskrétne ukryté a rovnomerne rozložené po obvode dverí. Dvere Exkluzív sú dodávané výlučne s bezpečnostnou zárubňou (rez dverí). Vystužené oceľové profily Bezpečnostné dvere Exkluzív sú vyrobené z oceľovej platne hrúbky 1,5 mm. Po celej ploche sú vystužené oceľovými profilmi, ktoré zabezpečujú stálosť tvaru. Päť-bodov
Elektronická siréna Gibon
Základná charakteristika Elektronická siréna GIBON je cenovo optimalizovaná siréna zaisťujúca kvalitné ozvučenie ohrozeného územia. Je určená pre použitie predovšetkým ako samostatný varovný prostriedok s lokálnym ovládaním, prípadne pre budovanie jednoduchých varovných systémov. Umožňuje vytvárať zostavy o výkone 300 - 1200W. Hlavné funkcie a vlastnosti - prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte (SD karty) vo formáte WAW, MP3, - prehrávanie rôznych kombinácii audiozáznamov, - možnosť vstupu audio signálu z lokálneho mikrofónu alebo ďalších lokálnych zdrojov signálu, - galvanický oddelené zosilňovače pracujúce v triede D s účin
- zabezpečenie dodania požiarnotechnických zariadení a prostriedkov na hasenie (požiarne uzávery, požiarne vodovody, hasiace prístroje, EPS,SHZ) - zabezpečenie vypracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby (požiarny projekt vypracovaný špecialistom PO) - vypracovanie a vedenie dokumentácie podľa charakteru objektu a činností z pohľadu ochrany pred požiarmi, preventívne protipožiarne prehliadky objektov a pracovísk - zabezpečenie kontroly požiarnotechnických zariadení (požiarne dvere, klapky, EPS, SHZ) - kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - dodanie všetkých druhov požiarneho značenia - školenie osôb bez elektrotechnického vzdelania, a
Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Základom systému je spôsob detekcie, najčastejsie sa využívajú PIR snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, nášlapné lišty, infrazávory, vibračné snímače, trezorové snímače a veľa ďalších. Priestory chránené zabezpečovacím systémom môžu byť rozdelené do zón v ktorých môžu platiť rôzne bezpečnostné pravidlá a iný stupeň ochrany. Spúšťanie zabezpečovacieho systému je riešené pomocou počítania ľudí v zónach,
Klávesnice k starším ústredniam SPECTRA
SPECTRA 1641 - prehľadné programovanie a ľahká obsluha vďaka veľkému alfanumerickému displeju - čítanie pamäti udalostí priamo na klávesnici - slovenský jazyk - akustická signalizácia otvorenia slučiek - nastaviteľná intenzita podsvietenia, kontrastu a rýchlosti zobrazenia - poskytuje vysoký komfort obsluhy a prehľad o systéme - 1 výstup PGM SPECTRA 1689 - 16 LED-kový zobrazovací panel prehľadne ukazujúci stavy slučiek - akustická signalizácia otvorenia slučiek - nastaviteľná intenzita podsvietenia SPECTRA 1686 - ekonomická a užívateľsky jednoduchá klávesnica - umožňujúca zobraziť 10
Predošlá 1  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  144  Ďalšia
Modernizácia obecných a mestských rozhlasov
Elektronické rozhlasy predstavujú podobne ako elektronické sirény zariadenia určené pre ozvučenie exteriérov a interiérov. Na rozdiel od elektronických sirén je však výkon elektronických
Šatňové boxy s bezpečnostnými dvierkami, 1077x1150x540 mm, 3 boxy, žlté
- korpus boxov je vyrobený z oceľového plechu, je stabilný, pevný a veľmi odolný - dvere boxov sú vyrobené z oceľového plechu hr. 1,5 mm, sú testované proti vylomeniu, alebo prehnutiu -
Electrolux EN2900ADW
Kombinovaná chladnička Electrolux **EN2900ADW**. **SpacePlus** nabízí maximální vnitřní kapacitu při standardních kuchyňských rozměrech k pohodlnému uložení celého nákupu. Tento mode
Kancelársky nábytok SELECTKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Drevené šatňové skrineDrevené šatňové skrine

Šatňové skrinky z laminovanej drevotriesky v kovovej konštrukcii.

Stojany, panely a skrine s boxmiStojany a skrine s boxmi

Praktické stojany s plastovými boxmi do dielne alebo skladu.

Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018