Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Hasiace prístroje práškové
Typ PR1e Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 1 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. Typ PR2e Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 2 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. TypP6Te Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 6 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. TypP6TeA Tento prístroj je rovnakého konštrukčného riešenia ako prístro
Elektronická požiarna signalizácia (EPS): - Normy pre požiarnu bezpečnosť a posúdenia objektov určujú, či bude treba, okrem štandardných protipožiarnych opatrení (únikové východy, hasiace prístroje, odvetranie, núdzové schodištia) v objekte inštalovať systém elektronické protipožiarnej ochrany EPS. - V prípade, že požiarna správa priamo vyžaduje inštaláciu systému EPS, jedná sa o objekt s vyšším rizikom vzniku požiaru a ohrozenie osôb. V takom prípade je nutné vybaviť budovu samostatnou ústredňou EPS, vrátane poplachového výstupu na HZS alebo do miesta s trvalou obsluhou 24 hodín. V jednoduchších prípadoch (bez pripojenia na HZS) je možné hlásiče požiaru
Kompletné služby v Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Ochrane pred požiarmi (PO) a civilnej ochrane (CO). Naša spoločnosť má dlhoročnú tradíciu pri zabezpečovaní komplexných služieb v oblastiach Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany a civilnej ochrany na celom území Slovenskej republiky. O kvalite našich služieb svedčí široké spektrum našich klientov od veľkých finančných inštitúcii, cez súkromné spoločnosti s pobočkami a pracoviskami na celom území SR, štátne inštitúcie, Obecné úrady až po stredné a malé firmy regionálneho významu. Radi Vám poradíme, pomôžeme alebo vypracujeme nezáväznú ponuku „u
Zabezpečovací systém Roiscok MTL
Systém Roiscok MTL je určený pre profesionálne nasadenie v náročných podmienkach. Ústredňa systému je umiestnená v kovovej uzamykateľnej skrini a na komunikáciu so systémom slúžia externé klávesnice, prípadne diaľkové ovládače. Takáto architektúra chráni zabezpečovací systém pred cieleným alebo náhodným poškodením. Systém Roiscok MTL je vysoko variabilný - v závislosti od požiadaviek klienta je možné vybaviť ho zariadeniami pre pripojenie drôtových detektorov, prijímačom pre pripojenie bezdrôtových detektorov, prijímačom pre podporu diaľkových ovládačov, GSM modulom, a záložnou batériou. Výhodou systému je jeho dlhá životnosť, takmer bezúdržbová prevádzka a vysoká spoľahlivo
Sociálne centrum
Práca so znevýhodnenými skupinami občanov nás zorientovala, v akej situácii sa nachádzajú zdravotne postihnutí občania rôznymi zdravotnými diagnózami. Obidve skupiny - telesne i duševne postihnutí narážajú počas hľadania si práce na obrovské prekážky, diskrimináciu a nezáujem. Ľudia s duševným ochorením majú minimálne šance zamestnať sa. Táto skúsenosť nás viedla k rozhodnutiu pokúsiť sa situáciu zmeniť. Vlastným prieskumom v teréne, sme o stave v regióne Trnavy získali cenné informácie. Sociálne centrum pre cieľovú skupinu občanov s duševným ochorením v regióne Trnavy neexistuje a je veľmi potrebné. Aktivity sme preto nasmerovali na spracovanie projektu pre Ligu za duševné zdravie
GSM Alarm iba za 162,00 EUR
Univerzálny GSM Alarm s pohodlným ovládaním s bezdrôtovým príslušenstvom predurčujú tento model k ideálnemu zabezpečeniu jednoduchších objektov. ALARM je vďaka svojej cene dostupný pre každého, s funkcionalitou porovnateľnou s drahými komerčnými riešeniami renomovaných značiek. Funkcie ALARMU: možnosť nastavenia až 6 telefónnych čísel pre oznámenie alarmu • pri narušení stráženej zóny je aktivovaný alarm, hlavná jednotka spustí sirénu a začne vytáčať 6 čísel uložených v jednotke a odosielať SMS správy na tieto čísla • pokiaľ zabudnete pri odjazde zapnúť alarm, môžete ho dodatočne zapnúť na diaľku pomocou mobilu • nie j
sa stávajú bežnou súčasťou výbavy vozidiel. Každý majiteľ po kúpe nového, alebo jazdeného vozidla by mal uvažovať o inštalácií autoalarmu, alebo ak je vozidlo vybavené autoalarmom nechať si urobiť jeho revíziu, aby neostal nemilo prekvapený pri napadnutí vozidla. V nových vozidlách sa stalo, že alarmom vozidlo nebolo vybavené aj napriek deklarácii predajcu, alarm bol v servisnom režime, takže vozidlo nebolo chránené, alebo kvalita alarmu bola na takej úrovni, že tam ani nemusel byť (k odalarmovaniu dôjde pri násilnom pretočení , alebo pri vyplanžetovaní vložky zámku dverí a pri rozbití okná je alarm taktiež ticho). Pri jazdených vozidlách nový majiteľ nemá často všetky ovládače, nie
Rozvody dát, telefónu
V dnešnej dobe je už viacmenej štandartom, že nové budovy sú vybavené systémom štrukturovanej kabeláže. Tieto riešenia už prenikajú ak do rodinných domov a malých objektov. Princípom štrukturovanej kabeláže je natiahnutie káblov, ktoré sú na jednej strane ukončené v zásuvkách osadených na stene alebo v podlahových krabiciach a na druhej strane ukončených v patch paneloch v racku. Táto kabeláž môže byť použitá na prenos dát, telefónnych liniek, niektorí výrobcovia dokonca ponákajú riešenia pre rodinné domy, kde sa po štrukturovanej kabeláži prenáša aj televízia. V racku je umiestnený switch, ktorý slúži pre distribúciu dát, prípadne malá ústredňa pre pripojenie telefónnych linie
Alarmy Jablotron
Osvedčený český výrobca sa zameriava hlavne na malé a stredne veľké objekty v ktorých je špičkou na trhu už veľa rokov. So systémom od Jablotronu je však možné zabezpečiť aj veľké objekty. Tento systém je variabilný, jeho jednotlivé prvky sa dajú skladať ako stavebnica. Vďaka tomu je možné kedykoľvek systém rozširovať a dopĺňať o nové funkcie, čo je výhodou hlavne pri návrhu projektu, kde zákazník nemusí byť predvídavý a nemusí kalkulovať vopred s nejakou prístavbou, či doplnením novej funkcie v budúcnosti. Jednoducho sa systém rozšíri vtedy, keď si zákazník povie. Nič netreba rušiť, vymieňať, len sa doplnia nové prvky a komponenty. Jablotron diktu
CS ZAHAS, s.r.o. je spoločnosť, ktorá zabezpečuje služby v oblasti bezpečnosti práce, zabezpečuje podporné procesy a jej základný strategický cieľ je založený na neustálom zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre splnenie týchto zámerov uplatňujeme tieto princípy: - zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia, - zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP aby viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia, vých
Bezpečnostné protipožiarne dvere - Exteriér
Počet čapov: 7 Bezpečnostná trieda: 2 Požiarna odolnosť: EI 60 D3, EW 60 D3 Vhodnosť použitia: - ako bezpečnostný protipožiarny uzáver deliaci priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s trvalým pobytom ľudí v teplotnom pásme 0,1,2,3 - klimatické podmienky Bezpečnostné prvky: - prerušený tepelný most na dverách a zárubni zabraňuje vzniku rosenia - celokovové dvojplášťové dvere - konštrukciu dverí spevňujú zvislé a priečne kovové výstuhy, - špeciálny trojbodový zámok Mul-T-Lock, - 4 pasívne istiace body a trojbodový zámok MTL, - montáž do špeciálnej zárubne SHERLOCK® CGKP s termoizolačným ob
Analógové kamery PAL
Štandardné kamery - bežne používané kamery v boxe. Kamery sú obľúbené pre svoju univerzálnosť. Dodávajú sa zväčša bez objektívu (ten si teda môžete zvoliť podľa konkrétnych podmienok nasadenia) a je možné ich nasadiť vnútri a pri použití vonkajšieho krytu aj vonku. Kompaktné kamery - v súčasnosti najpoužívanejší typ kamier, obľúbený pre svoju komplexnosť (dodávka obsahuje kameru, objektív, IR prisvetenie, kryt, držiak, konektory) a jednoduchosť montáže, ako aj pre vynikajúci výkon v zhoršených sveteľných podmienkach. Kamery sú vhodné do vonkajšieho prostredia a na nočné monitorovanie. Speed Dome (PTZ) kamery - obľúbené otočné kamery umožňujú vďa
Inteligentný bezdrôtový GSM el. domový vrátnik
Bezdrôtový inteligentný domový vrátnik v audio verzii GSM s kódovou voľbou. Cena dodávky bez montáže pre akýmkoľvek počet bytov vo vchode do domu je od 1 200 €. Cena montáže je 30 € za každý byt vo vchode. Vrátnik GSM pozostáva z bezdrôtového inteligentného GSM dorozumievacieho systému, v rámci ktorého sa nachádza jeden vonkajší panel (tablo) podsvietený a umiestnený z vonkajšej strany domových dverí, skladajúci sa z jedného bezdrôtového audio modulu GSM s klávesnicou, mikrofónom, displejom a s aktivovanou SIM kartou, jednej vysielacej antény (montuje sa čo najvyššie a čo najďalej od audio modulu GSM (ak je to možné najmenej 200 mm vyššie ako je horná časť audio modulu GSM), klávesnic
Zabezpečovací systém SECURIS
Produktová rada zabezpečovacích systémov Cotis Securis je vhodná predovšetkým pre účely vysoko profesionálneho zabezpečenia stredne veľkých a veľkých objektov. Je ideálna pre použitie v rodinných domoch, hoteloch, skladových a výrobných priestoroch a ďalších objektoch so špecifickou funkciou a režimom fungovania. Vďaka bezdrôtovej technológii s extrémne vysokým dosahom (až 500 metrov) je Securis vhodný pre použitie v objektoch v ktorých z rôznych dôvodov nemôže dôjsť k stavebným úpravám potrebným pre drôtové riešenie (historické, prípadne už zrekonštruované objekty a podobne). Cotis Securis predstavuje špičku v oblasti profesionálneho zabezpečenia. Okrem mnohých iných využíva tech
Komunikačný - dorozumievací systém tvorí vonkajšie tlačidlové tablo (zvončeky), ktorého súčasťou je elektrický vrátnik, slúžiaci na hlasovú komunikáciu s domácimi telefónmi v jednotlivých bytoch. Súčasťou tlačidlového tabla môže byť aj kamerový modul pre monitorovanie volajúceho, prípadne okolitého priestoru, na obrazovke domáceho videotelefónu. Dorozumievací systém môže byť analógový alebo digitálny-dvojvodičový s priamou alebo kódovou voľbou. Digitálny dorozumievací systém poskytuje vyšší komfort pri jeho bežnom užívaní. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby, kde prináša možnosť jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (pr
Je základná sada na zabezpečenie malých priestorov ako napríklad obchod, kancelária, garáž, chata a pod. Hmotnosť je 1,4 kg. Programovanie je jednoduché pomocou klávesnice pre každého používateľa. Po dohode za prijateľnú cenu podľa vzdialenosti a počtu inštalovaných prvkov môže montáž vykonať naša firma. Pomocou bezdrôtového alarmu LCD GSM Alarm Basic zabezpečíte ľubovoľný objekt proti vniknutiu. Vďaka bezdrôtovému riešeniu je inštalácia jednoduchá aj pre laika, nie je nutné ťahať žiadne káble či zasahovať do interiéru. Stačí rozmiestniť senzory a čidlá na patričné miesta v rozsahu až 100 metrov od centrály alarmu. Naviac naše riešenie
Bezpečnostné systémy
Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu. Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Mozgom každého zabezpečova
Bezpečnostná hmla predstavuje moderný trend v oblasti ochrany majetku. Systémy bezpečnostnej hmly sú navrhnuté ako prostriedok na odrazenie, prípadne zamedzenie odcudzenia cenností a vyplnenie časového priestoru do príchodu polície. Systém bezpečnostnej hmly reaguje na neoprávnené vniknutie okamžite. Bezpečnostná hmla zaplní priestor za niekoľko sekúnd hustou hmlou s prakticky nulovou viditeľnosťou, čo zlodejovi znemožní pokračovať v akejkoľvek činnosti. Bezpečnostná hmla zároveň predstavuje moment prekvapenia, s ktorým zlodej určite neráta. Systém bezpečnostnej hmly je možné napojiť na akýkoľvek alarm. V momente aktivácie alarmu na základe napr. detektoru pohybu, alebo rozbitia
- vykonávanie dodávateľským spôsobom bezpečnostnotechnickej služby (§22 zákona o BOZP), funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle ustanovení zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to najmä: - preventívne a ochranné služby súvisiace s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z bezpečnostných predpisov a prevádzkovej dokumentácie vypracúvanie, vedenie a udržovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom - zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovani
Řešení protipožární ochrany se přizpůsobují konkrétním požadavkům a potřebám každé instalace ve složitých prostředích, jako jsou kanceláře, obchodní centra, hotely, nemocnice, sportoviště, školy… EPS jako elektronické požární bezpečnostní systémytvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární bezpečnostní signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením požárního bezpečnostního systému je možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. kamerové a požární bezpečnostní systémy lze začlenit do integrov
Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Cieľová skupina: Kurz Excel pre mierne pokročilých, je určený pre absolventov kurzu pre začiatočníkov. Nie je určený pre tých, ktorí s Excelom ešte seriózne nepracovali. Vstupné vedomosti a zručnosti: Účastník kurzu by mal ovládať základy Excelu. Predpokladajú sa aj vedomosti na úrovni základov práce s Microsoft Windows. Vítane sú aj skúsenosti s Excelom
ancelársky písací stôl ALTRO rovný, 1400x600x750 mm
Stoly a stolové zostavy: stolové dosky sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, vybavené odolnou plastovou 2 mm ABS hranou, dolná krycia doska stola je vysoká 400 mm hrúbky 16
Smoby Espresso Rowenta, na baterie
**Dětské espresso** s licencí značky Rowenta. Děti mohou pozvat své rodiče na výbornou kávu. Nádrž lze naplnit vodou jako u opravdového přístroje. Kávovar je vybaven svítícími tlač
Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.

Svetelné plagátové rámySvetelné plagátové rámy

Ultratenké LED rámy so zaklapávacím systémom pre ľahšiu výmenu plagátu.

Kancelársky nábytok BERNKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018