Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Plničky hasiacich prístrojov
Plnička hasiacich prístrojov PHP1 Použitie: Plnička hasiacich prístrojov je používaná pri plnení hasiacich prístrojov s regeneráciou hasiaceho prášku: k odsatiu, regenerácii cez sitko, spätnému naplneniu prášku hasiaceho prístroja. Ďalšie technické parametre: - kapacita zásobníku je 12 kg - priemer otvorov plnených nádob 28 - 100 mm - možnosť spätného prefuku filtra TYP: PHP1 Technické parametre plničky hasiacich prístrojov: - Výška = 128,8 cm - Šírka = 51 cm - Regulácia výkonu = NIE - Priemer sania = 32 mm - Napätie = 230 V - Maxi
Nábytkové trezory Řada ANT
Tyto nábytkové trezory jsou certifikované dle ČSN 1143/1 akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy „I“. Trezory mají certifikát NBÚ ve stupni utajení „TAJNÉ“. Trezory jsou svým provedením určeny k ukotvení k podlaze nebo do stěny. Odolnost proti ohni: • Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. • Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ Provedení standard: • tříplášťové provedení • klíčový bezpečnostní zámek • štít, klika • stavitelné police B
Kamerové systémy slúžia na vizuálnu kontrolu chráneného priestoru. Umožňujú okamžite zobraziť dané miesto, alebo sa vytvára záznam, ktorý možno skontrolovať neskôr. Naša firma ma licenciu Krajského riaditeľstva PZ na prevádzkovanie technickej služby. Dokážeme odborne posúdiť a následne navrhnúť optimálne riešenie, ktoré zabezpečí kritické priestory u zákazníka. Tím technikov potom nainštaluje kamery a prepojí ich s počítačovou sieťou a serverom. Od tej chvíle sa všetko nahráva, aby sa v prípade problémov dalo zistiť, čo sa na danom mieste stalo. Bez problémov je možné sledovať aj viaceré miesta naraz. Keďže sa všetko rieši prostredníctvom počítač
AXIS 221 Day&Night kamera
Schopnosť poskytnúť veľmi kvalitný obraz pri všetkých svetelných podmienkach robí z AXIS 221D&N ideálne riešenie pre indoor a outdoor aplikácie, vrátane zabezpečenia budov, parkovacích miest, nádraží a letísk. Kamera je podporovaná najširšou ponukou aplikačného software pre správu alarmov a videa (viac info viď. software cWatch). AXIS 221D&N je vybavená automatickým, externým filtrom infračerveného svetla, ktorý kamere umožňuje snímať pri bežnom osvetlení vo farbe a v prípade nízkej svetelnosti až tme, automaticky prepne do čiernobieleho režimu (IR), čím potlačí tzv. farebný šum. Svetelná citlivosť kamery je až 0.008 lux, navyše je kamera vybavená vysoko kvalitnými šošo
Inteligentné budovy riadené integrovanými systémami sú čoraz aktuálnejšou témou. Rastúce požiadavky na komfort, bezpečnosť a energetickú úspornosť spoločenských, firemných aj obytných stavieb si vyžadujú stále zložitejšie a komplikovane ovládateľné technické zariadenia. Racionálne, jednoduché a komfortné ovládanie technologických procesov v budove – od kúrenia cez klimatizáciu až po osvetlenie a zabezpečovaciu techniku – z jedného bodu, ponúkajú integrované riadiace systémy. Následkom týchto požiadaviek sa prístupilo k riešeniu inteligentnej elektroinštalácie. Všetky technológie – kúrenie, vzduchotechnika, systémy osvetlenia a zabezpečenia, audiovizuálne prostried
Bezpečnostné dvere - Gerda GWX 20
Gerda GWX 20 s presklením, to je ideálne riešenie pre tých, ktorí hľadajú dodatočné presvetlenie interiéru domu. Dvere môžu byť používané v miestach s vyšším ako priemerným stupňom hrozby vlámania - sú vybavené bezpečnostným sklom triedy P4. Presklenie je dostupné v niekoľkých variantoch. Môžu to byť sklá antisol (L), reflexné sklá (R), sklá Mira Star - obdoba benátskeho skla (W) a ďalej číre sklo (Z). Sklá antisol, reflex a Mira Star sú dostupné v hnedej farbe s rôznym stupňom obmedzenie viditeľnosti do miestnosti. Hlavná zámka Gerda ZW 1000 - atestovaná v triede C(najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu) Profilová vložka hlavnej zámky WKM3M - tneda C Prídavná zámka
Sejfy do zdi, nábytku, mobilní sejfy
Sejfy s typovým označením (řady) 01.XXXX až 05.XXXX jsou určeny k zabudování do zdi. Sejfy s typovým označením (řady) 06.XXXX až 09.XXXX jsou určeny k instalaci do nábytku nebo jako mobilní sejfy s možností ukotvení ke zdi nebo podlaze. Význam doplňkových číslic v typovém označení: První doplňková číslice (aa.Xaaa) označuje velikost sejfu v rámci typové řady (0 - nejmenší, 9 - největší). Druhá doplňková číslice (aa.aXaa) označuje počet a kvalitu zámků (2 - trezorový motýlkový zámek, 5 - trezorový motýlkový zámek současně s mechanickým kódovým zámkem). Třetí doplňková číslice (aa.aaXa) informuje o uspořádání vnitřního prostoru sejfu (0 - volný prostor, 1 - přestavi
Elektrická požární signalizace
Elektrická požární signalizace (EPS) slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky anebo akusticky vznik a místo požáru v objektu , případně uvádí do činnosti zařízení na zabránění rozšíření požárů např. samohasicí zařízení. Požární signalizace je v současné době důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru Pro instalace požární signalizace nabízíme především nejmodernější technologie firem. Jedná se o inteligentní a spolehlivé systémy schopny pracovat ve všech provozních podmínkách. Všechny prezentované systémy umožňují př
Konvertor 485USB pre ústredne PARADOX
- umožňuje predĺžiť kabeláž medzi ústredňou a počítačom - až do vzdialenosti 300 m - spája ústredne DIGIPLEX s USB portom, prípadne sériovým portom PC - prenos sa uskutočňuje po zbernici RS485 - spôsob práce rovnaký ako pri použití modulu 307USB Práca s konvertorom 485USB je jednoduchá. Nevyžaduje nič viac ako známy modul 307USB. Jediný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že modul 485USB robí naviac konverziu do protokolu RS485, ktorý umožňuje prenos na neporovnateľne dlhšie vzdialenosti. Konvertor 485USB preto pozostáva z dvoch takmer rovnakých častí. Jedna časť je dodávaná vo forme dosky plošného spoja a je určená na uzavretie do skrinky ústredne
- Vykonanie Auditu informačného systému - vypracovanie Projektu bezpečnosti (ochrana osobných údajov) v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, - vypracovanie systému informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov a príprava systému na certifikáciu podľa medzinárodných noriem ISO/IEC TR 13335, ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27001:2005 - vyškolenie zodpovednej osoby za riadenie systémov ochrany a bezpečnosti osobných údajov podľa zákona - vyškolenie manažéra systému bezpečnosti informačných technológií, systémov informačnej bezpečnosti a systému ochrany a bezpečnosti osobný
Elektronické požiarné systémy
Predstavujú súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. Elektronické požiarné systémy samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám, určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia požiaru, resp. protipožiarny zásah priamo vykonávajú. Elektrická požiarna signalizácia môže byť jednou zo súčastí centrálneho monitorovacieho systému. Pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a
Školský stravovací systém
Moderný stravovací systém umožňujúci nielen komfortné objednávanie stravy, výdaja a spätnej kontroly objednanej stravy, ale umožní aj zefektívniť chod školských jedální. Systém má prepracované väzby na skladové hospodárstvo a obsahuje aj množstvo tlačových zostáv, ktoré požaduje po škole jej zriaďovateľ. Systém pochopiteľne ponúka prepojenie s bankou a jednoduchú správu účtov stravníkov. Stravovací systém umožňuje rodičom objednávanie, platenie a sledovanie odberu stravy svojich detí cez internet. Objednávanie stravy: - intranetová prip. internetová aplikácia - touchscreen terminál Výdaj stravy: - výdajný
Elektromechanický zámok ovládaný otlačkami prstov
- Svoj klúč si nosíte vždy so sebou a nikdy ho nestratíte ! - Šetrí množstvo problémov s čipovými kartami, dalas klúčmi, kovovými klúčmi, prezradenými kódmi ci zabuchnutými dverami. - Je ideálny v administratívnych budovách, bankách, v budovách súdov, polície, ale i v kanceláriách TOP manažérov. - Je vhodný v interiéroch, kde požadujete dokonalú separáciu vstupov, bezpečnost a ochranu. - Najmodernejší scaner vrstevníc prstov nie je možné oklamať. - Špeciálny zámok nie je možné otvoriť kartou ani planžetou. - Zámok sa po zatvorení dverí vždy zamkne. Elektromechanický zámok SEZAM sa od klasických zámkov odlišuje už na prvý pohl
V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: Jedná sa o tieto činnosti - vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb - vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii - riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní - posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určeným
Kontrola obchôdzky systémom KOSguard
Hlavnými výhodami systému pre kontrolu obchôdzky je spoľahlivá funkčnosť, vysoká životnosť, efektívne zriaďovacie náklady a flexibilita použitia. - odolné, ľahké vreckové snímače s vysokou životnosťou a optimalizovanou kapacitou pamäti až 8000 udalostí, bez zbytočných ovládacích prvkov a pohyblivých súčastí - systém pracuje na báze osvedčených kontaktných čipov iButton firmy MAXIM - jednoduchá montáž bez potreby vonkajšieho napájania a kabeláže - ľahká obsluha a údržba systému - automatické vyhodnotenie správnosti urobených obchôdzok - kvalitný vyhodnocovací software - záručný i pozáručný servis i pre výrobky niektorých
Samostmívací svářecí kukla s potiskem
Kukla je vhodná pro všechny typy elektrického obloukového svařování. Popis: Samostmívací kukla pro sváření/broušení. Doba světlo - tma: 1/30000s (0,0008s při -0,5°C). Doba tma - světlo: 0,25 až 0,8 s (dle nastavení na kukle). Citlivost kukly je možno jednoduše nastavit. Hmotnost 450g. Již na první pohled zdařilý design. Ověřený typ - s certifikací. kukla obsahuje české popisky pro nastavení parametrů. Hlavová čelenka má předsazený sklápěcí mechanismus - s možností nastavení dolní polohy ve 3 pozicích. Pohodlné a rychlé nastavení průměru čelenky jednou rukou. Součástí balení je i náhradní průzor, návod v českém
Uzamykacie systémy DUAL
Základná konštrukcia vychádza z overenej konštrukcie vložky 3KS. Systém tvorí pozdĺžny profil kľúča a špeciálne blokovacie segmenty - kolíčky (12 ks). Zasunutím správneho kľúča blokovacie segmenty skontrolujú správnosť kombinácie kľúča a umožnia zapadnúť uzatváracím prvkom z oboch strán valca vložky. Potom môže dojsť k otočeniu kľúča a tým i valca cylindrickej vložky. - Kľúč je použiteľný obojstranne - Veľký počet kombinačných možností - Konštrukcia vložky a kľúča sú chránené patentom - Pre jeden profil kľúča sú k dispozícii minimálne 1,3 miliardy efektívnych kombinácií - 100% ochrana proti vychmatnutiu - Ochrana prot
Spoločnosť ponúka skupinu výrobkov pod označením EK 8000, určených pre použitie vo výstavníctve a múzeách. Tieto výrobky sú projektované tak, aby ich vlastnosti spĺňali požiadavky kladené na vystavovanie exponátov v expozičnej časti múzea. Súbor múzejných zariadení tvoria rôzne presklenné výstavné skrinky, výstavné panely, sklenené vitríny a doplnky, slúžiace na čo najlepšie rozmiestnenie a predvedenie exponátov. Výrobky EK 8000 nie sú typizované, ale projektované a dodávané na základe architektonického riešenia múzea. Ku komplexnej ponuke patria aj prostriedky mechanického zabezpečenia cennejších exponátov a zariadenia pre depozitnú časť múzea.
Elektronické vrátnikové systémy možno rozdeliť na dve hlavné skupiny: Nezávislé systémy t.j. vrátniky s tlačidlovým tablom alebo klávesnicou pre vyzvonenie na 1-50 miestach /napr. bytoch/. Systém môže byť doplnený kamerou alebo otváraním na čipovú kartu a pod. Dodávame systémy od viacerých výrobcov, napr. Tesla Stropkov ale aj viacero talianskych výrobcov. Systémy pre prepojenie s telefónnou ústredňou Tieto vrátniky sa správajú ako klasický analógový telefónny prístroj, môžu byť vybavené tablom s 1- cca 50 tlačidlami alebo číselnicou. Cez číselnicu je možné zavolať na ľubovoľnú klapku na telefónnej ústredni. Výhodou týchto s
GSM alarm EPIR
GSM alarm EPIR je pohybový (PIR) detektor s integrovaným GSM modulom a je určený na ochranu menších priestorov ako garáž, chata, byt a pod. Ovláda a nastavuje sa mob. telefónom al. cez PC. Posiela správy a telefonuje na 5 tel. čísiel. - PIR snímač s integrovaným GSM modulom pre poplachové SMS správy a hovory - 5 užívateľských čísel - nastavuje/odstavuje sa prezvonením - programovanie cez SMS al. PC - ochrana užívateľským kódom - nastavenie citlivosti snímača a odchodového času - zabudovaná záložná batéria - stavové SMS - notifikácia výpadku hlavného napájania - vstavaný mikrofón pre vzdialený odposluch - posiela správ
Predošlá 1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  144  Ďalšia
Zařízení pro kontrolu palet
Procesní optimalizace díky kontrole palet Komplexní sklad palet s plně automatickou manipulační a skladovou technikou vyžaduje výhradně použití bezchybných palet. Vadné, defektní nebo n
Rečnícky pult
jednoduchý a účelný rečnícky pult na kolieskach možné jednoducho premiestňovať výškovo nastaviteľný podľa potreby 1 šikmá a 1 rovná odkladacia polica na výber dezény políc s
PremiumCord TV propojovací kabel M/F 75 Ohm 15 m
Základní **anténní koaxiální kabel** v délce **15 m**. Kvalitní stínění, IEC konektory samec-samice, 75 Ohm, bílé provedení, určen pro vnitřní použití.
Baliace stroje a materiálBaliace stroje a materiál

Baliace stroje a materiál pre firmy, široká ponuka.

Odpadkové koše pre interiérOdpadkové koše pre interiér

Smetné koše pre interiér, na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.

Prezentačné stojany Prezentačné stojany

Drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, katalógy, letáky a iné


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018