Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Diana3 standard
Je vhodná na uloženie 3 ks dlhých zbraní * tento produkt spľňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * nízka cena * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom, zbraň sa opiera o hlaveň a nie o optiku, optika ostane voľná * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm * trojsmerné trojbodové uzamykanie * použité sú bezpečnostné cylindrické zámky chránené materiálom proti vyvrtaniu s tuhosťou 60HCR * skrine sú prispôsobené na ukotvenie a je k ni
Výrobná hala a sklad predstavujú priestor s vysokým pohybom tovarov a osôb. Aby ste o týchto pohyboch mali prehľad, zamedzili neželaným úbytkom a zefektívnili prácu, použite kamerový systém, ktorý Vám pomôže odhaliť slabé miesta vo výrobe a skladovaní. Kamerový systém pre výrobné priestory, sklady a skladové priestory Vám pomôže - sledovať prácu jednotlivých strojov, odhaliť ich slabé miesta a nastaviť vhodnejší pracovný program, a tým ušetriť energie a vstupy - sledovať pracovné postupy zamestnancov a sledovať kvalitu ich práce, zároveň zefektívniť ich prácu, a tak ušetriť mzdové náklady - odhaliť krádeže zo strany zamestnancov, prípadne zákazn
Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov - posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu. Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadnovalo aj ekonomické možnosti investora. Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru,
Puzdro na taktickú baterku
Puzdro je vyrobené z materiálu SoftNylon - vrstvený mäkký materiál vystužený plastom. Materiál má na vonkajšej strane vode odpudivú úpravu, na vnútornej strane jemnú úpravu proti poškrabaniu. Medzi je tenká vrstva peny pre ochranu proti nárazu. Dvojité istenie zapínania suchým zipsom a zapínacím gombíkom. Pri potrebe rýchleho zatvorenia poslúži suchý zips, pre isté zapnutie zapínací gombík. Plast na povrchu slúži jednak ako ochrana proti oderu a jednak pri slabom otvorení vypruží klopu a zjednoduší tak otvorenie. Klopa je dimenzovaná pre prácu v taktických rukaviciach, má dostatok priestoru pre úchyt pri otváraní. Puzdro môže byť vyhotovené v opaskovej verzii (pre 40 a 50mm o
Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate
Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky - monitoring aktuálnej prítom
Kovové plomby PULL TIGHT PTW
Oneseal PTW je ideálna lanková plomba pre využitie na najrôznejších miestach. Typické oblasti použitia zahrňujú rôzne ventily, uzávery, cisternové uzávery, nákladové priestory, vagóny, nádoby s nebezpečným odpadom, brány, rôzne meradlá a sudy.Technické informácie - Galvanizované lanko s priemerom 1,5; 2,5 ; 5 mm.Lanko je potiahnuté špeciálnym plastom a je na oboch stranách označené potlačou a značkami, takže je nápadná akákoľvek manipulácia. Dĺžka lanka je po dohode voliteľná. Jeho štvorcový prierez zabraňuje pokusom o otvorenie plomby pretočením. Telo plomby je vyrobené z kovu, ktoré je ďalej chránené odolným plastovým krytom. Plomba je označená pomocou laseru.Plomby sú schválené
Bezdrôtové GSM Alarmy už od 160 €ur. ideálne pre Domy, Byty, Chaty, Prevádzky...
Bezdrôtové GSM Alarmy vhodné na zabezpečenie domu, bytu, chaty, prevádzky, obchodu, proti neoprávnenému vniknutiu do objektu a proti požiaru. Pomocou bezdrôtového alarmu GSM Guard zabezpečíte ľubovoľný objekt proti vniknutiu do vášho domu, bytu, chaty, obchodu, alebo kancelárie a navyše ho môžete použiť ako plnohodnotný GSM telefón. Vďaka bezdrôtovému riešeniu je inštalácia jednoduchá, nie je nutné vŕtať do steny ani ťahať žiadne káble. Stačí rozmiestniť senzory a snímače na vhodné miesta v rozsahu až 100 metrov od centrály alarmu (nové detektory s dosahom až 500 metrov). Navyše toto riešenie obsahuje okrem bežných poplašných zvukových a svetelných sirén tiež GSM mod
- vykonávanie odbornej poradenskej činnosti - organizovanie školení a overovaní vedomostí z predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi - metodické usmerňovanie zamestnancov - vedenie základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, harmonogramu preventívnych protipožiarnych prehliadok, harmonogramu kontrol stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na hasenie požiarov - kontrolu stavu a úrovne protipožiarnej bezpečnosti, vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok - vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok - vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred poži
Puzdro na predvádzacie putá
Puzdro je vyrobené z materiálu SoftNylon - vrstvený mäkký materiál vystužený plastom. Materiál má na vonkajšej strane vodeodpudivú úpravu, na vnútornej strane jemnú úpravu proti poškrabaniu. Medzi je tenká vrstva peny pre ochranu proti nárazou. Dvojité istenie zapínania suchým zipsom a zapínacím gombíkom. Pri potrebe rýchleho zatvorenia poslúži suchý zips, pre isté zapnutie zapínací gombík. Plast na povrchu slúži jednak ako ochrana proti oderu a jednak pri slabom otvorení vypruží klopu a zjednoduší tak otvoreni. Klopa je dimenzovaná pre prácu v taktických rukaviciach, má dostatok priestoru pre úchyt pri otváraní. Puzdro môže byť vyhotovené v opaskovej verzii (pre 40 a 50mm op
Ochrany pre silnoprúdové rozvody
Ochrany pre silnoprúdové rozvody: - kategória T1,T2,T3 (B,C,D); trieda I, I+II, I+II+III Kombinovaný modulový viacpólový zvodič bleskových prúdov (LEMP) a prepäťová ochrana (SEMP) elektrických rozvodných sústav nízkeho napätia pre priemyselné, komerčné a privátne použitie. Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-2 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312. - pripravená na použitie, modulárna všetko v jednom ochranná jednotka - hermeticky zatavené, zabudované, vzácnym plynom plnené izolované iskrište - žiadny otvor pre odfuk, t.j. nevyžadujú žiadne ochranné vzdialenosti pri inštalácii - impulzy až do 100 kA (10/35
Puzdro na taktické zrkadlo
Puzdro je vyrobené z materiálu SoftNylon - vrstvený mäkký materiál vystužený plastom. Materiál má na vonkajšej strane vodeodpudivú úpravu, na vnútornej strane jemnú úpravu proti poškrabaniu. Medzi je tenká vrstva peny pre ochranu proti nárazou. Dvojité istenie zapínania suchým zipsom a zapínacím gombíkom. Pri potrebe rýchleho zatvorenia poslúži suchý zips, pre isté zapnutie zapínací gombík. Plast na povrchu slúži jednak ako ochrana proti oderu a jednak pri slabom otvorení vypruží klopu a zjednoduší tak otvoreni. Klopa je dimenzovaná pre prácu v taktických rukaviciach, má dostatok priestoru pre úchyt pri otváraní. Puzdro môže byť vyhotovené v opaskovej verzii (pre 40 a 50mm op
SR150 - bezdrôtová siréna PARADOX s blikačom
- pre ústredne SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6160 - ústredne SP a MG musia mať verziu 4.0 a viac, kompaktný MAGELLAN 6160 3.0 a viac - ústredne MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6160 komunikujú so sirénou SR150 priamo - ústredne SP5500, SP6000 a SP7000 komunikujú so sirénou SR150 cez rádiovú nadstavbu RTX3 - vzájomný dohľad medzi SR150 a ústredňou - možnosť použiť 4 sirény na jednej ústredni - plastový kryt odolný voči stekajúcej vode, prachu a UV žiareniu - 3 tampre - tamper skrutky, tamper predného krytu a tamper zadného - krytu voči stene - hlasitosť 100 dB - vstavaný blikač - základná farb
Kamerový systém pre Váš rodinný dom má za úlohu ochrániť Váš domov pred vlámaním a poškodením počas Vašej neprítomnosti a Vás a Vašich najbližších počas Vašej prítomnosti. Kamerový systém a jeho jednotlivé kamery rozmiestnené v požadovaných priestoroch Vám poskytnú prevenciu bezpečnosti Vás a Vašich najbližších. Kamerový systém pre rodinné domy Vám pomôže - monitorovať žiadané priestory počas Vašej neprítomnosti - sledovať správanie a konanie Vašich domácich miláčikov počas Vašej neprítomnosti - odradiť vandalov a zlodejov od nevhodného správania a konania - poskytnúť dôkazy v prípade potreby Odporúčame Vám nasled
Prístupové a dochádzkové systémy
V každej firme alebo inštitúcii sú priestory, kde má povolený vstup určitý okruh osôb. Ponúkame Vám možnosť získať presný prehľad o tom, kto vstúpil, ako dlho sa zdržal, v ktorý deň a koľko bolo hodín. Ďalej systémy informujú o pokuse vstupu neoprávnených osôb alebo o iných neobvyklých udalostiach v objekte. Prístupové systémy odomykajú a zamykajú dvere, turnikety atď. V SW databáze je pre spätnú kontrolu zaznamenaný akýkoľvek pohyb osôb v budove a všetky ostatné stavy (poplachy, napájanie, sabotáž). Veľa firiem a spoločností sa stretáva s problematikou evidencie a vyhodnotením pracovnej doby zamestnancov. V súčastnej dobe ešte stále existuje veľa podôb neefektívnej
Stenové trezory dostali svoje meno podľa spôsobu inštalácie, t.j. zamurúvajú sa do steny ( PT 23 M do podlahy). Majú centimetrovú prednú platňu dverí a rámu, teda celú prednú stenu, ktorá jediná nie je chránená. Táto typová rada trezorov je veľmi úspešná. Jednou z výhod stenových trezorov je, že sa dajú v miestnosti ľahko ukryť. Oceľová konštrukcia a kvalitné materiály ponúkajú vyššiu bezpečnosť pri výbornom pomere ceny a zabezpečenia pre všetkých zákazníkov, ktorý potrebujú bezpečne odkladať dôležité dokumenty a cennosti do úschovy proti zneužitiu. Kvalitné oceľové plechy hrúbky 3 mm a dvere hrúbky 10 mm dávajú trezoru vysokú bezpečnosť voči neoprávnenému použitiu dokum
Ochrana majetku
Naše firma pro Vás připravila také několik možností na ochranu Vašeho stávajícího ale i nově získaného majetku.Prvním krokem pro Vás může být modernizace výtahu, ke které dostanete zdarma HDD video a kameru.HDD viedo je naprogramováno tak, aby pořizovalo záznam jen ve chvíli kdy registruje nějaký pohyb, což Vám umožní cíleně vyhledávat událost, kterou právě potřebujete.Samozřejmě Vám zašleme pracovníka na zaškolení k tomuto zařízení, tak aby ste jej následně mohli pohodlně ovládat sami a zvládali případné problémy s vandaly. V případě zájmu jsme schopni Vám navrhnout celkové řešení pro zajištění objektu kamerami tak, aby se Vás majetek stal bezpečným a za
Odborná príprava OES Bosch Ak máte záujem projektovať, navrhovať, inštalovať, servisovať a kontrolovať Ozvučenie a Evakuačné Systémy (OES) Bosch potrebujete certifikát o preškolení a schopnosti vykonávať tieto činnosti. Firma Express Alarm Slovakia s.r.o ako autorizovaný distribútor pre Slovenskú republiku pre Ozvučenie a Evakuačné Systémy (OES) Bosch zabezpečí absolvovanie odbornej prípravy, overenie vedomostí a vydanie certifikátu. Aktuálne termíny odbornej prípravy nájdete na stránke školenia. Ak vám termín nevyhovuje kontaktujte naše obchodné oddelenie. Projekty OES Bosch Potrebujete naprojektovať Ozvučenie a Evakuačný Systém (OES) pre svoju školu, nemocnicu
Audio - videotelefóny Vám poskytujú vizuálnu i hlasovú identifikáciu návštevníka pri vstupe do objektov, rodinných domov, vstupných hál, všade tam kde chcete mať kontrolovaný vstup osôb, ale aj s možnosťou automatického otvárania elektrického zámku z viacerých miest. Je veľkou pomôckou aj pre telesne postihnutých osôb, ktoré tieto zariadenia poskytujú. Pri vniknutí alebo narušení objektu, môžete byť informovaný i na Váš mobilný telefón. Zabezpečujeme AUDIO - VIDEO systémy: - videotelefón s obrazovkou ( farebná, čiernobiela ) - digitálne, analógové - dverová kamera so zvončekovým tlačítkom ( s viacerými tlačítkami ) - pamäťová jednot
Vzdelávacia činnost - školenia a kurzy: - školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi, - školenia vedúcich pracovníkov o ochrane pred požiarmi, - školenia protipožiarnych hliadok právnických a fyzických osôb, - školenia protipožiarnych asistenčných hliadok, - školenie pracovníkov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi po pracovnej dobe, Poradenstvo: - vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi, - spracovanie požiarneho štatútu, - spracovanie požiarneho poriadku pracoviska, - spracovanie požiarno poplachových smerníc, - spracovanie po
Predošlá 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  144  Ďalšia
Pre čierno-biele kopírky: Polyesterové fólie AS - na automatické podávanie, hrúbka 0,1mm TE - termostabilizované, hrúbka 0,1mm TP, AB - s prekladaným papierom, hrúbka 0,1mm BO - biele opacitné, hrúbka 0,1mm CC - box zo 4 farieb(zelená, červená, modrá, žltá), 0,1mm AM - samolepiace matné, PE preklad
Priehradkový regál
robustná zváraná konštrukcia z oceľového plechu slúži na oddelené prehľadné uskladnenie menších predmetov lakovanie je prevedené vypaľovaným práškovým lakom sivá RAL 7035 poli
Philco PLD 14840 + bezplatný servis 3 roky
Předem plněná pračka Philco **PLD 14840** je ideální pro větší rodiny díky možnosti náplně až **8 kg**. Na **ovládacím panelu v češtině** si snadno vyberete jeden z **16 programů**
Stojany na stôlStojany na stôl

Plexi stojany na stôl pre umiestnie letákov, propagačných materiálov, menu.

Kancelársky nábytok WELSKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Šatňové skrinky ZŠatňové skrinky Z

Zvárané kovové šatňové skrinky na sokli, variabilné prevedenie, rôzne farby.

Regály do kancelárieRegály do kancelárie

Kancelárske, policové regály s priehradkami, variabilné prevedenie.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018