Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Trezor Buldok 35
plňuje požadavky ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - zkoušky proti vloupání. Trezor Buldok 35 má vydán CERTIFIKÁT SHODY vydaný Národním akreditačním orgánem č. 3025 a odpovídá požadavkům kladeným na bezpečnostní třídu II. Trezor Buldok 35 v souladu s vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb. umožňuje ochranu a ukládání utajovaných skutečností kategorie PT ( přísně tajné ). Korpus a dveře trezoru mají dvouplášťovou konstrukci a jsou opatřeny speciální výplní odolnou případnému napadení a ohnivzdornou izolací. Dveře se uzamykají pomocí rozvorového mechanizmu celkem do tří stran. Čtvrtá strana je opatřena pevným záklesem. Vlastní uzamykání
Elektronická požiarna signalizácia
Elektronická požiarna signalizácia (EPS) je jedna z ďalších potrebných zabezpečení na ochranu Vás, vašich blízkych i vášho majetku, ale aj nezbytnou povinnou súčasťou pre firmy, podniky, inštitúcie, školy, nemocnice, bytové jednotky, hotely, obchody a iné. EPS systémy navrhujeme z najmodernejších komponentov k tomu určených, od renomovaných výrobcov, aby zabezpečovali čo najvyššie a najbezpečnejšie protipožiarne podmienky. Použitie čidiel EPS včas zaregistruje nebezpečenstvo vzniku požiaru a vyšle poplachový signál hlásičom Na vytvorenie EPS systému používame: - čidlá - hlásiče ( automatické, tlačítkové, normálne prostredie, prostredie s nebezpeč
Osobný pneuservis s možnosťou hustenia dusíkom
Náš pneuservis je vybavený prezúvačkou a vyvažovačkou pneumatík pre osobné a malé úžitkové vozidlá o veľkosti ráfika 12 až 26,5 , s možnosťou vnútorného alebo vonkajšieho uchytenia. Okrem klasických pneumatík prezúvame aj nízkoprofilové a takisto špeciálne pneumatiky typu RUN - FLAT, ktoré používajú predovšetkým športové vozidlá. Vyvažovanie pneumatík prebieha na profesionálnom prístroji s farebným monitorom. Ak si u nás zakúpite pneumatiky prispôsobíme zľavy aj na prácu spojenú s prezúvaním a vyvažovaním pneumatík. Samozrejmosťou je sezónne uskladnenie nami prezúvaných a u nás zakúpených pneumatík. Doplnkovou službou, ktorú poskytujeme našim zákazníkom j
Diana5 standard
Je vhodná na uloženie 5 ks dlhých zbraní * tento produkt spľňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * nízka cena * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom, zbraň sa opiera o hlaveň a nie o optiku, optika ostane voľná * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 2 mm * trojsmerné trojbodové uzamykanie * použité sú bezpečnostné cylindrické zámky chránené materiálom proti vyvrtaniu s tuhosťou 60HCR * skrine sú prispôsobené na ukotvenie a je k nim
Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov - posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu. Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, kde budú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, zohľadnujúce ekonomické možnosti investora. Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude príslušný projekt posudzov
Elektronický systém ECS
Základní bezpečnostní cylindrická vložka, kdy je kombinován klasický kolíčkový odpružený systém s boční lištou. Velké množství kombinačních možností tvoří 2 nezávislé systémy profilů v návaznosti na systém odpružených kolíčků (uzávěrů). - velké množství kombinačních možností - ochrana proti odvrtání a vytržení válce tvořená zádržnými prvky z tvrdokovu (kolíčky a U segment) - ochrana proti vyhmátnutí tvořená speciálními kolíčky a minimálně čtyřnásobně překrytým profilem klíčového otvoru - patentová a organizační ochrana výroby duplikátu klíče - certifikát NBÚ T 003 15, 4. bezpečnostní třída – přísně tajné
Hasiace prístroje
Prenosné hasiace prístroje: Práškové hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A, B, C - teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C - vyrábajú sa s náplňou prášku 1 kg, 2kg, 6 kg Snehové (CO2) hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy B, C - teplotný funkčný rozsah –30 do +60 °C - vyrábajú sa s náplňou CO2 2 kg, 5 kg Vodné hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A - teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C Pojazdné hasiace prístroje Práškové hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A, B, C - teplotný fun
PSN (starší názov EZS) je zameraný na kontrolu a ochranu osôb, objektov a cenností pred páchateľmi s cieľom rýchlej identifikácie miesta narušenia. Odoslaná informácia o narušení objektu kompetentným osobám a v súčinnosti s nimi skracuje dobu reakcie na narušenie objektu, následnej ujmy na zdraví osôb, zariadení a majetku. Systém spravidla pozostáva z mikroprocesorovej ústredne ovládanej jednou, alebo viacerými nezávislými klávesnicami. Klávesnice sú vybavené podsvieteným LCD displejom, informujúcim obsluhu o ovládaní a prevádzkových stavoch systému. Na ovládanie systému je k dispozícii niekoľko ovládacích kódov (pre každú oprávnenú osobu), má možnosť využívať aj tzv. nátlakové k
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarny štatút, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, požiarne poriadky, požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby apod.) - školenia o ochrane pred požiarmi (vedúci, ostatní, novoprijatí, mimopracovný čas, externí) a odborná príprava protipožiarnych hliadok (pracoviska, právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby, asistenčných hliadok) - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru - určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zv
Ochrana pred požiarmi
Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - určovanie miest so zvý
PS-081 je unikátny model parkovacej súpravy, ktorý vyniká veľmi jednoduchou inštaláciou. K aktivácii parkovacej súpravy dôjde po zaradení spätného chodu, čo je potvrdené krátkym zvukovým signálom. Detekciu prekážky za vozidlom zabezpečuje lišta s tromi ultrazvukovými snímačmi. Lišta sa upevňuje 3M samolepkou (s extrémne silnou priľnavosťou) na plastový nosič štátnej poznávacej značky (ŠPZ). Upozornenie na prekážku zabezpečuje akustický signál. Čím je prekážka bližšie, tým častejšie znie akustický signál. Ak je prekážka vo vzdialenosti menej ako 0,3m, bude znieť trvalý tón. Maximálna detegovaná vzdialenosť prekážky je 1,5m. Ak sa v zornom poli sníma
Firma pôsobí na slovenskom trhu už vyše dvanásť rokov a zaoberá rôznymi eletrickými zariadeniami na ochranu majetku a osôb, monitorovanie a kontrolu priestorov firiem a rodinných domov a ostatnými elektrikárskymi prácami. Medzi naše hlavné činnosti patria: montáže, programovanie, projektovanie, servis a odborné prehliadky (revízie) v týchto oblastiach: - PSN/EZS (Poplachový systém narušenia / Elektrická zabezpečovacia signalizácia) - EPS (Elekrická požiarna signalizácia) - PER (Požiarny evakuačný rozhlas) - CCTV (Kamerový monitorovací systém) - VTLF (Videovrátniky / audiovrátniky) - ŠK (Štruktúrovaná kabeláž) - Prístupové S
Kartový systém Onity HT22i
Společné parametry a vlastnosti přístupových systémů Onity řady HT - plnohodnotný přístupový systém autonomních kartových zámků - možnost zrušení karty jednotlivého uživatele - exklusivní OmniMaster Masterkeying systém: až 100 různých uživatelský skupin zaměstnanců z nichž každá může obsahovat stovky uživatelů - možnost rozpisu služeb pro personál - editory karet s velkým čitelným displayem a uživatelsky přívětivým menu - Interní modem (volitelně): dálková aktualizace softwaru, nebo uzamykacího plánu a schopnost dálkového přenosu dat - schopnost ovládat plný rozsah nabídky Onity – trezory, on-line a off-line čtecí jednot
Podľa dohody môžeme naše služby poskytovať za účelom: Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste. Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste. Ochrana osôb. Ochrana majetku a osoby pri preprave. Ochrana prepravy majetku a osoby. Zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb. Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta. Vypracovanie plánu ochrany. Naším cieľom je poskytovať kvalifikovanú a spoľahlivú ochranu fyzickým a právnickým osobám, vykonávanú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami a z
VPCO je operačné pracovisko určené, pre monitorovanie, spravovanie, nastavovanie a dohľad nad kamerovými systémami, ktoré sú zostavené na základe komponentov HIKVISION (digitálne video systémy, videowebservery, IP kamery, kompresne karty do PC). VPCO dokáže zastrešiť vaše kamerové systémy pod jednu aplikáciu. VPCO je možné nasadiť do prostredia lokálnej siete (LAN, rozsiahly objekt, v ktorom je kamerový systém riešený viacerými zariadeniami HIKVISION a sú vzájomne prepojené LAN sieťou. Napr. kamerový systém v areály nemocnice, riešený 4 kanálovými záznamníkmi, pre každý objekt), alebo ako vzdialenú správu viacerých autonómnych kamerových systémov (Monitorovanie vzdialených objektov cez in
Ochrana zraku
* Lexone Jednozorníkové polykarbonátové ochranné okuliare. Bi- materiálové oblé straníčky, nastaviteľné v 3 pozíciách. Protišmykový nosník. Úprava proti zahmlievaniu, poškriabaniu. Číre : Ref : LEXONIN. UV400 Dymové : Ref : LEXONFU. * Monaloa Dvojzorníkové polykarbonátové športové ochranné okuliare. Integrovaný polykarbonátový zorník. Úprava proti poškriabaniu, zahmlievaniu. Číre : Ref : MONALGRIN. UV400 Dymové : Ref : MONALBLFU. Farba: Modrý kov-Sivý kov * Lascar Číre polykarbonátové ochranné okuliare typu GOGGLE . Nepriama ventilácia. Flexibilný rám z PVC s obvodovým penovým pásom. Elastický remienok. Ú
Dotykový docházkový terminál
Terminál GCT – PC představuje koncové zařízení identifikačního systému GCS7800, které je postaveno na bázi PC s dotykovým displejem a umožňuje jak pořizování docházkových dat, tak i zobrazování přehledů odpracované doby pracovníků. Způsob identifikace subjektů závisí na technickém vybavení stanoviště a je možný několika způsoby: - zadáním PINu na displeji (zobrazené numerické klávesnici) terminálu - zadáním osobního čísla na displeji (zobrazené numerické klávesnici) terminálu - výběrem ze seznamu zaměstnanců - identifikací kartou na čtečce terminálu Terminál umožňuje jak pořizování docházkových údajů jak
Zabezpečovacie kamerové systémy
Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001 Bezpečnostný kamerový systém Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje. CCTV - Kamerové systémy Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v priemyselne
Ochrana pred požiarmi
Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. * vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, * určovanie miest so zvýšeným neb
Puzdro na veľkú taktickú baterku Maglite
Puzdro je vyrobené z materiálu SoftNylon - vrstvený mäkký materiál vystužený plastom. Materiál má na vonkajšej strane vode odpudivú úpravu, na vnútornej strane jemnú úpravu proti poškrabaniu. Medzi je tenká vrstva peny pre ochranu proti nárazu. Dvojité istenie zapínania suchým zipsom a zapínacím gombíkom. Pri potrebe rýchleho zatvorenia poslúži suchý zips, pre isté zapnutie zapínací gombík. Plast na povrchu slúži jednak ako ochrana proti oderu a jednak pri slabom otvorení vypruží klopu a zjednoduší tak otvorenie. Klopa je dimenzovaná pre prácu v taktických rukaviciach, má dostatok - priestoru pre úchyt pri otváraní. Puzdro môže byť vyhotovené v opaskovej verzii (pre 40 a 50mm
Predošlá 1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  144  Ďalšia
Vkladové životné poistenie - Modré konto
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Vývoj na slovenskom poistnom trhu nás vedie k neustálemu hľadaniu nových produktov odzrkadľujúcich narastaj
Stĺpiky pre vitrínu (2ks), okrągłe, 60 mm, do zabetonowania
stĺpiky sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou eloxovaním, na prianie je možné lakovať v odtieňoch podľa RAL stĺpiky nekorodujú a neoxidujú vysoká odolnosť proti po
BabaSling Classic Print
**BabaSling™ je revolučním výrobkem.** Designem se podobá houpací síti, je **pohodlný, perfektně tvarovaný** (pro správný vývoj zádíček) a **jednoduchý na použití** (a to ve všech
Celočalúnené kancelárske stoličkyCeločalúnené kancelárske stoličky

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych stoličiek.

Stojany na stenuStojany na stenu

Plexi stojany, menovky, označovanie dvier, kancelárií.

Kancelársky nábytok SELECTKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Drevené šatňové skrineDrevené šatňové skrine

Šatňové skrinky z laminovanej drevotriesky v kovovej konštrukcii.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018