Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Turnikety
Turniket tripodového typu vyrobený z nerezové nebo standardní oceli opatřené barvou dle stupnice RAL. Turniket je dodáván v jednosměrném nebo obousměrném provedení, ovládání pomocí všech typů karetních a vstupenkových čteček, tlačítky, dálkově atd. - Obousměrný turniket tripodového typu zvláště vhodný pro použití v rámci vstupenkových systémů. - Provozování v jednosměrném nebo obousměrném režimu. - Plášť turniketu je vyroben z nerezového plechu tloušťky 1,5 mm nebo ocelového plechu s komaxitovou práškou barvou v libovolném odstínu nebo v kombinaci s nerezovým horním víkem(krytem), případně komplet z nerezu. - Odnímatelný horní kryt je opat
Komplexné služby BOZP a OPP výkon bezpečnostnotechnickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik) dodávateľským spôsobom výkon činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spracovanie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi spracovanie rizík a nebezpečenstiev, návrh osobných ochranných pracovných prostriedkov, návrh opatrení z vykonaného auditu, vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestn
Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
Úlohou požiarnych systémov je vyhlásenie poplachu v prípade vzniku požiaru. Detektory požiarnych systémov reagujú na zvýšenie teploty alebo na vznik dymu, resp. plameňa v priestoroch v ktorých sú umiestnené. Tým, že je poplach vyhlásený už v počiatočných fázach vzniku požiaru, je minimalizovaný čas od jeho vzniku po úspešný zásah, vedúci k eliminácii požiaru. Plynové stabilné hasiace zariadenia sa používajú na hasenie požiarov v priestoroch kde by sa aplikovaním bežných hasiacich prostriedkov ako je voda alebo pena, by mohla vzniknúť väčšia škoda ako by spôsobil samotný požiar. Používajú sa pri hasení požiarov v uzavretých priestoroch alebo pri lokálnom hasení. Prin
Kamerové systémy
Kamerové systémy nám umožňujú jednak sledovanie priestorov „naživo“, alebo robiť záznam pre neskoršie použitie. Záznam môžeme robiť nepretržite, podľa časového plánu, alebo na základe určitej udalosti. (napr. pri detekcii pohybu, alebo v prípade poplachu, atď.) Ponúkame Vám široký výber kamier, objektívov a príslušenstva, navrhneme pre Vás to najlepšie riešenie. V našom sortimente máme kamery pre vonkajšie i vnútorné použitie, čiernobiele a farebné, klasické a panelové, prípadne skryté, fixné, či otočné, zoomovateľné. Tzv. Speed dome kamery sú špeciálne kamery, zabudované obyčajne do polguľovitého krytu, a ktoré je možné natáčať vodorovne aj z
IVN - Indikátor přítomnosti Vysokého Napětí
Indikátor přítomnosti vysokého napětí (IVN) Tento indikátor je určen pro indikaci přítomnosti elektrického pole, které generuje el. vedení - přenosová soustava. Pokud se některá ze sond přiblíží k hranici ochranného pásma, zařízení dává akustickou a optickou výstrahu. Indikátor není určen pro trakční vedení a není jej možno využívat jako ochranný prostředek - slouží pouze pro indikaci. Vlastní indikátor sestává z plastového boxu, v kterém je vestavěna elektronika pro vyhodnocení údajů a sonda / sondy pro snímání intenzity el. pole. Celý systém je řízen mikroprocesorem. IVN nereaguje na statickou elektřinu. Elektronika IVN: Indikátor vysokého
Mechanický systém MCS
Systém MCS byl vyvinut ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni. Představuje jedinečné spojení tři nezávislých mechanických a magnetických prvků, které vytváří neomezené množství kombinačních možností. Při otočení klíčem ve vložce o 360 stupňů dojde ke dvojí kontrole správnosti kombinace* - Každý klíč a cylindrická vložka jsou unikátem - Zákazník je chráněný proti výrobě duplicitních klíčů neoprávněným osobám (bezpečnostní karta, patentová ochrana) - Permanentní magnety ze slitiny Samarium - Cobalt-5 zaručuji velmi dlouhou životnost a není možné je odmagnetovat běžnými dostupnými prostředky - Cylindrické vložky MCS m
Široký sortiment uzamykateľných pokladničných schránok, pokladní a pokladničných boxov je určený pre všetky pracoviská pracujúce s peňažnou hotovosťou, evidenčnými kartami, počítačovými disketami a inými nosičmi. Stavebnicový systém pokladničných schránok, pokladní a pokladničných boxov EK 2000 je schopný pružne reagovať a uspokojiť individuálne požiadavky zákazníkov z rôznych oborov činností. Okrem maximálneho komfortu dáva vašej práci istotu a poriadok, ktorý je tak potrebný pri práci s peniazmi a dôležitými dokumentmi. Základné vlastnosti zariadenia: 1) široký sortiment a variabilita stavebnicového systému 2) možnosť preváž
Protipožiarna ochrana
* Hydrantové systémy - Certifikované (CE) požiarne hydrantové systémy odpovedajúce norme č. EN 671-1, vybavené armatúrami D-25. - Prevedenia: plné dvierka, presklené dvierka, nerezové dvierka, celonerezové. Hydrantový systém sa skladá: hadicový naviják namontovaný na výkyvné rameno, 20 m alebo 30 m tvarovo stála hadica, kombinovaná prúdnica – priemer 10mm, prepojovacia hadica, guľový ventil. Hadicový naviják sa môže montovať aj bez skrine pomocou nástennej konzoly. Hydrantové systémy sa môžu umiestniť aj na stenu aj do steny, podľa potreby s krycím rámom. * Hadice, hydranty... - Hadice C-52 odpovedajúce norme EN 14540 do hydrantovej skri
• obsah bezdrôtového systému: hlavná jednotka, diaľkový ovládač, pohybový senzor, otvárací senzor • dosah na otvorenom teréne: 100m • hlavná jednotka vydáva zvukový signál (alarm alebo ding-dong), • resp. zapne telefónne volanie (pevná linka) v prípade signalizácie príslušenstiev • hlavná jednotka • zariadenie signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia, alebo zapne telefónne volanie • dosah pohybového senzora: 12m • možnosť zadania 5 rôznych telefónnych čísel (pevná linka) • možnosť nastavenia jedinečného kódu (max. 6 charakterov) • veľkorozmerný LCD displej • nastaviteľný čas odloženia alarmu, zabudovaná
Kamerový systém v obytných domoch chráni nielen jednotlivé bytové jednotky, ale aj spoločné priestory (chodby, pivnice a iné) pred zlodejmi a vandalmi. Spoločné priestory v bytovkách sú často terčom devastovania, čo bývanie v nich znepríjemňuje. Vhodný kamerový systém dokáže odhaliť vinníka, odradiť potenciálneho vinníka a zabezpečiť bezpečnejšie bývanie. Kamerový systém pre byty Vám pomôže - monitorovať byt počas Vašej neprítomnosti - sledovať správanie a konanie Vašich domácich miláčikov počas Vašej neprítomnosti - odradiť vandalov a zlodejov od nevhodného správania a konania - poskytnúť dôkazy v prípade potreby Odporúčam
Ochranné pracovné rukavice
SISKIN - Dlaň zo svetlej lícovéj nábytkovéj hovädziny, chrbát a manžeta z bielej bavlnenéj tkaniny, podšívka v dlaňi DOWE - Dlaň z tmevéj jednofarebnéj lícovéj nábytkovéj hovädziny, chrbát a manžeta z pruhovanéj bavlnenéj tkaniny, opdšívka v dlani PUFFIN - Dlaň z jednofarebnéj lícovéj nábytkovéj hovädziny, chrbát a manžeta z bielej bavlnenéj tkaniny, teplá podšívka LINNET - Dlaň z tmavéj jednofarebnéj lícovéj nábytkovéj hovädziny, chrbát a manžeta z bielej bavlnenéj tkaniny, podšívka v dlaňi ORIOLE - Dlaň ztmavéj jednofarebnéj lícovéj nábytkovéj hovädziny, chrbát a tuhá manžeta zo žltéj bavlnenéj tkaniny, podš
Elektronická zabezpečovací signalizace
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) slouží k ochraně osob a majetku. Nabízíme vysoko spolehlivé bezpečnostní systémy renomovaných světových výrobců. Jedná se zejména o výrobky společností Dominus, Paradox, Siemens, které účelně minimalizují možnost falešných poplachů. Systém se skládá z: - Ústředna EZS – přijímá, zpracovává a vyhodnocuje signály z jednotlivých detektorů. Eviduje veškeré podněty, spíná sirény, mříže apod. Pomocí komunikátoru informuje o událostech pult centrální ochrany (PCO). - Čidla a snímače – detekují jakékoli definovatelné narušení. Pracují na principu detekce pohybu, snímání tepelných změn n
Cylindrická vložka DPX představuje poslední vývojový stupeň klasických kolíčkových odpružených cylindrických vložek firmy EWA. Vysokou bezpečnost a kombinační možnosti zajišťuje kombinace profilu válce a 2 na sobě nezávislých profilů bočních list. To umožňuje 34 milionů variant profilů, - Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost diky speciálním kolíčkům z tvrdokovu a odpružené boční liště - Ochrana proti odvrtání a vytržení válce - Odolnost proti vyhmátnutí tvořená 4 nezávislými bezpečnostními úrovněmi - Technická, organizační a právní ochrana výroby duplikátu klíče - Patentová a organizační ochrana výroby duplikátu kl
Trezory do zdi Buldok
Jsou určeny k úschově šperků, peněz, cenin, důležitých dokumentů, případně dalších cenných předmětů. Konstrukční řešení umožňuje jejich zabudování do silných obvodových zdí. Dveře trezoru jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 12 mm (typ 41.0, 42.0 – 8 mm) a jsou zasazeny do rámu tloušťky 14 mm (typ 41.0, 42.0 – 10 mm). Dveře jsou pomocí speciálního mechanismu zavírány do tří stran (mimo typ 41.0, 42.0, 41.1, 42.1). Čtvrtá strana dveří je zajištěna pevným záklesem. Tím je dosaženo dokonalého zabezpečení proti vypáčení. Ovládání mechanismu je u trezorů typu 41 trezorovým motýlkovým zámkem, u typu 42.0 a 42.1 kódovým zámkem SARGENT & GREENLEAF s možností nastave
TROJVRSTVOVÁ konštrukcia a kvalitné materiály umožnili vyrobiť jeden z najbezpečnejších puškových trezorov na trhu pri vynikajúcom pomere cena výkon pre všetkých, ktorí potrebujú kvalitne zabezpečiť svoj zbraňový arzenál alebo tajné dokumenty v trezorovej úschove. Oceľové plechy hrúbky 1,5 a 2,5 mm dávajú trezoru vyššiu bezpečnosť voči prieniku neoprávnenej osoby, pričom sa predpokladá ukotvenie certifikovanou oceľovou technikou do spodnej strany o podlahu cez 2 otvory priemeru 18 mm. V hornej časti je použitá štandardne uzamykacia skrinka na náboje a úderník s rozmermi VxŠxH 170x515x280. Na dverách je držiak na zavesenie čistiacich nástrojov s dvojbodovým zavesením pre vyšší komfort. V
Bezpečnostné dvere - Gerda SX-10
Dvere Gerda SX 10 to je najlepšia ponuka firmy Gerda v kategórii bezpečnostných bytových dverí. Toto hodnotenie vyplýva hlavne z veľmi zaujímavého riešenie vyhotovenia, vysokých bezpečnostných parametrov a vysokého koeficientu akustickej izolácie. Konštrukcia dverí bola založená na modeli GERDA STAR S, pri jeho vyhotovení sú používané masívne oceľové rebrá z kalenej ocele. Dvere sú určené k použitiu vnútri budova vzhľadom k veľmi vysokým bezpečnostným parametrom môžu byť používané v miestach s vysokým stupňom hrozby vlámania. Vnútorná oceľová doska z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,25 mm Polyuretánová pena (samozhášacia, bezfreónová) Oceľové výstuhy z kalenej oce
Diana5 E-pass
* je vhodné na uloženie 5 ks dlhých zbraní * tento produkt spĺňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom, zbraň sa opiera o hlaveň a nie o optiku, optika ostane voľná * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * trojstranný trojbodový rozvorový mechanizmus so silnými závorovými čapmi ? 18 mm * použité sú bezpečnostné cylindrické zámky chrán
Bezpečnostné dvere - Gerda SX-10-Hel
Dvere Gerda SX 10 to je najlepšia ponuka firmy v kategórii bezpečnostných bytových dverí. Toto hodnotenie vyplýva hlavne z veľmi zaujímavého riešenie vyhotovenia, vysokých bezpečnostných parametrov a vysokého koeficientu akustickej izolácie. Konštrukcia dverí bola založená na modeli GERDA STAR S, pri jeho vyhotovení sú používané masívne oceľové rebrá z kalenej ocele. Dvere sú určené k použitiu vnútri budova vzhľadom k veľmi vysokým bezpečnostným parametrom môžu byť používané v miestach s vysokým stupňom hrozby vlámania. Vnútorná oceľová doska z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,25 mm Polyuretánová pena (samozhášacia, bezfreónová) Oceľové výstuhy z kalenej ocele V
Bezpečnostné dvere - Gerda SX-10 R02 Alice Springs
Dvere Gerda SX 10 to je najlepšia ponuka firmy v kategórii bezpečnostných bytových dverí. Toto hodnotenie vyplýva hlavne z veľmi zaujímavého riešenie vyhotovenia, vysokých bezpečnostných parametrov a vysokého koeficientu akustickej izolácie. Konštrukcia dverí bola založená na modeli GERDA STAR S, pri jeho vyhotovení sú používané masívne oceľové rebrá z kalenej ocele. Dvere sú určené k použitiu vnútri budova vzhľadom k veľmi vysokým bezpečnostným parametrom môžu byť používané v miestach s vysokým stupňom hrozby vlámania. Vnútorná oceľová doska z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,25 mm Polyuretánová pena (samozhášacia, bezfreónová) Oceľové výstuhy z kalenej ocele Vym
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
EZS - elektronický zabezpečovací systém je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS - elektronický zabezpečovací systém monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS - elektronického zabezpečovacího systému předchází zpracování bezpečnostního posouzení
Predošlá 1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  144  Ďalšia
MONAL a MONILE sú bezrozpúšťadlové, viaczložkové podlahové systémy, zložené z akrylátovej disperznej /vodou riediteľnej/ živice, špeciálnej cementovej zmesi obohatenej patentovanými aditívami a z triedeného kremičitého piesku vybraných frakcií. Podlahové systémy sú kotvené k podkladu spojovacím mostíkom. Základné technické informácie /vyňaté so súhlasom vý
Paraván s textílnym povrchom, 2x vlna, š1800 x v800 mm, sivý
- cena vrátane nôh paravánu - paravány v dvoch typoch: bočné vlny z oboch strán alebo bočná vlna z jednej strany a druhá strana rovná - nohy paravánu je možné nasadiť z oboch strán, t
Eilles Tea Diamond COOL Green refresh 2,5g, 40 ks
Balení čaje **Green refresh** po čtyřiceti kusech v pyramidových sáčcích. **Za studena zalévané** čaje TEA DIAMOND Cool Collection přesvědčují ve všech případech jednoduchou přípra
Lankové systémy na www.exposhop.skLankové systémy

Sety a komponenty pre umiestnenie letákov do výkladov.

Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.

Svetelné plagátové rámySvetelné plagátové rámy

Ultratenké LED rámy so zaklapávacím systémom pre ľahšiu výmenu plagátu.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018