Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Prístupový systém DEK - Sieť
Hlavným dôvodom pre inštaláciu systému by malo byť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu a zníženie rizika pohybu neoprávnených osôb ( bezdomovec, narkoman...) v spoločných priestoroch obytného domu. Ďalším častým dôvodom je vandalizmus, poškodzovanie majetku a trestné činy páchané na obyvateľoch domu (prepadávanie, okrádanie...). - prístupový systém, by mal nie len zabezpečiť uzamknutie objektu, ale jeho funkcie by mali užívateľovi poskytnúť o mnoho viac informácii potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu, - evidencia identifikačných médií (elektronických kľúčov) musí byť presná, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím,
Diana7 standard
Je vhodná na uloženie 7 ks dlhých zbraní * tento produkt spľňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 2 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * skrine sú osadené trezorovým mechanickým bezpečnostným zámkom na motýlikové kľúče bezpečnostnej triedy A so špeciálnym pancierovaním zn. MAUER alebo elektronickým kombinačným zámkom LA-GARD bezpečno
Kamerové systémy pre školy a škôlky sa starajú o bezpečnosť Vašich najdrahších. Kamerový systém pomáha monitorovať jednotlivé priestory školy, a tak uľahčuje prácu učiteľom. Kamerový systém umožňuje sledovať dianie na chodbách a zabrániť tak úrazom, v šatniach a vo vstupných priestoroch ochrániť pred krádežou. Kamerový systém môže monitorovať aj dianie v triedach a umožniť tak rodičom cez internet sledovať svoje dieťa. Samozrejme prístup na jednotlivé kamery je vyhradený len povolaným osobám. Kamerový systém pre školy, škôlky a školské zariadenia je možné čiastočne financovať z dotácií Európskej únie, alebo priradiť k väčšiemu projektu, ako je rekonštruk
Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.
V rámci elektronického zabezpečenia objektov ponúkame systémy od jednoduchých zabezpečení až po totálne. Každý z nás pozná systémy jednoduchých zabezpečení s ktorými sa stretávame snáď v každom objekte. Zmienim sa však o už spomínanom totálnom zabezpečení a obrane. To spočíva v zabezpečení celého objektu a to počnúc perimetriou- zakopaným špeciálnym káblom po obvode oplotenia alebo samotnej budovy, zábranami v podobe rámp, infračerveným vysvietením celého pozemku- používa sa pre kamerový systém, ktorý je pre ľudské oko neviditeľné a vnímame to ako tmu, ale pre kamery slúži ako osvetlenie, kamerovým systémom, externými pohybovými detektormi spojenými s laserovými prechodovými s
Ochrana dýchacích ciest
Celotvárová maska 3M 6800 Ľahká, dobre vyvážená, pohodlná, ekonomická, jednoduché použitie, nenáročná údržba, prispôsobivé náhlavné pásy, bajonetový pripevňovací systém pre 2 filtre umožňujúci rýchlu a jednoduchú výmenu filtrov, môžu sa použiť všetky filtre z radu 3M 2000, 5000 a väčšina filtrov z radu 6000, široký uhol rozhľadu s polykarbonátovým zorníkom, odolná proti poškriabaniu a chemikáliam, možnosť objednania náhradných dielov. Veľkosti: M, S, L EN 136 Filter V ponuke rôzne filtre podľa typu masky. Ceny na vyžiadanie. Polomaska 3M 4251 Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynom, výparom a časticiam, trieda oc
Elektronické zabezpečovacie systémy sú ďalšou možnosťou ochrany Vášho majetku. Elektronické zabezpečovacie systémy sa v súčasnosti stávajú štandardnou súčasťou v nových, rekonštruovaných budovách a rodinných domoch. Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú na signalizáciu napadnutia objektu. V súčasnosti sú najviac aplikovaným typom zabezpečenia. Finančne pôvodne náročná investícia sa dá v súčasnej dobe pri jednoduchých systémoch cenovo porovnať napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi v domácnosti. Elektronický zabezpečovací systém môže obsahovať senzory pohybu, senzory na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, sníma
Elektrický domový vrátnik ACO
Digitálny audio/video vrátnik ACO pre bytové domy (paneláky). Jeho cena vo verzii A1 je o niečo vyššia ako pre LASKO L0 a nižšia ako pre GUARD G1. Hlavnými výhodami systému je: nízka cena v prepočte na jeden byt, spoľahlivá prevádzka, možnosť pripojiť až 255 účastníkov (bytov), kompatibilný úzky vchodový panel, vr. modulov vo vchodovom panely (pre verziu A1 a A2 rozmery rámiku: 335x110x22 mm, pre verziu A1 a A2 rozmery otvoru: 320x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre panel a modul čítačky: 290x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre panel a modul čítačky: 275x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre modul tlačidiel: 230x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru
Bary, herne a reštaurácie sú priestory, v ktorých dochádza k veľkému pohybu zákazníkov ako aj obsluhujúceho personálu. Čím väčší pohyb, tým väčšia pravdepodobnosť, že k niečomu dôjde. Môže to byť napríklad neželané správanie zákazníkov, ktorí sa pokúšajú vykrádať automaty, prípadne neželaná činnosť personálu, ktorý im v tom pomáha. Dôležitú úlohu tu zohráva aj psychologický efekt. Keď hráči a obsluha vedia, že je nainštalovaný kamerový systém, nedovolia si toľko, ako keby kamerový systém prítomný nebol. Zabezpečte preto prevenciu a využite kamerový systém od firmy Vidím Ťa. Kamerový systém pre bary, herne a reštaurácie Vám pomôže - sledova
Predaj elektronických sirén
Akustická signalizácia sa používa pre varovanie v mimoriadnych situáciách od nepamäti. Už v staroveku sa používalo udieranie na rôzne kovové predmety, neskôr sa stavali pre tieto účely zvonice a začiatkom 20. storočia sa objavili mechanické rotačné sirény. Tie sú vlastne elektrickým motorom, ktorého špeciálne upravená hlavica vydáva pri rotácii zvuk. Tieto sirény sa používajú v mnohých krajinách dodnes. Nástup elektroniky však ovplyvnil aj túto oblasť a už koncom 20. storočia sa objavili elektronické sirény. Tie sú vo svojej podstate výkonnými elektronickými zosilňovačmi zvukových signálov podobne ako zosilňovače v domácich audiosystémoch. Pracujú však s podstatne vyššími výkonm
Ochrana zraku
Drôtený štít VM85 V ponuke samotný drôtený štít. V kombinácii s držiakom štítu poskytuje ochranu tváre Materiál: oceľ EN 1731 Ochranný štít Š-P 28 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly letiacim častiam s dopadovou rýchlosťou max. 0,56 J, súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc, umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov, nechráni proti postriekaniu kvapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), hrúbka 2 mm EN 166 Ochranný štít Š–P 29 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly leti
I. KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A PO - Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany II. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH III. KOMPLEXNÁ DOKUMENTÁCIA BOZP A PO v zmysle platnej legislatívy SR IV. IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 V. ODBORNÉ VZDELÁVANIE - KURZY, ŠKOLENIA - Základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava: - OBSLUHA VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (strojníci) - všetky druhy stavebných strojov a zariadení - OBSLUHA VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ (poľnohospodári) - všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zariadení
Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS).
je určena pro zabezpečení objektů proti narušitelům prostředky elektronické signalizace s komunikačními výstupy pro napojení na pulty centralizované ochrany. Výhody řešení: - přímé napojení čidel EZS jak na stanoviště aplikace Oprávnění Přístupu, tak i dalších aplikací - možnost ovládání střežení jak docházkovými terminály, tak i terminály dalších aplikací - minimalizace pořizovacích nákladů využitím technického vybavení jiných aplikací - provázanost s jinými aplikacemi systému Základní pojmy užívané v aplikaci EZS: prostor definovaná část objektu, která je střežena prostředky EZS jako celek
Kamerové systémy
Kamerové systémy se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu). Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu. S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. webové kamery, jinak t
Spoločnosť sa chce aktívne podieľať na ochrane životného prostredia, a preto zabezpečuje separovaný zber hardvérových zariadení predávaného produktového portfólia, ale i obdobných zariadení iných značiek. Nepotrebné, nefunkčné či opotrebované hardvérové zariadenia sa môžu stať nebezpečným odpadom s negatívnymi dôsledkami na životné prostredie a zdravie ľudí. Naša spoločnosť zabezpečí za vás, že tieto elektrozariadenia budú spracované ekologickým spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi. V zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch máme uzatvorenú zmluvu v systéme kolektívneho plnenia s firmou o zbere a zhodnocovaní elektroodpadov a odpadov z o
Dochádzkový systém Visitor
Dochádzkový systém Visitor je určený na evidenciu a automatické spracovanie dát o prítomnosti zamestnanca na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezpečuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Registrácia príchodov a odchodov na pracovisko je realizovaná na biometrických čítačkách alebo čítačkách bezkontaktných kariet RFID. Samozrejmosťou je export dát o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov. Vlastnosti: - Spolupráca s rôznymi typmi RFID a biometrických čítačiek, ako aj s virtuálnou čítačkou vReader - Modulárne ri
Požiarnu zásahovú činnosť osobami s príslušnou kvalifikáciou a s príslušným odborným výcvikom. Závodný hasičský útvar je vybavený požiarne – technickými zariadeniami (požiarna zbrojnica, hasičská technika, TATRA 815-CAS 32, TATRA 138-CAS 32, ŠKODA 706- CAS 25, TATRA 148-PVP 27, AVIA- 30S, SANITNÉ VOZIDLO MERCEDES). Trvalú pohotovosť a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na protipožiarny zásah s počtom hasičov 23+1. V jednotke je zabezpečená strojná služba, protiplynová a spojovacia služba. Vykonávanie požiarneho zásahu a záchrany osôb ohrozených požiarom v prípade vzniku požiaru. Vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromác
Bezpečnostné reflexné produkty a osobné ochranné pracovné prostriedky
Naša spoločnosť ponúka: 1. Bezpečnostné reflexné produkty, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a slúžia na skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky. Produkty majú široké uplatnenie pre chodcov, cyklistov, študentov, deti a mládež. Predmety sú moderného dizajnu s možnosťou nalepiť resp. privesiť reflexný predmet o bicykel, tašku alebo oblečenie. Ponúkame reflexné vesty, reflexné pásiky a mnohé reflexné produkty pre širokú verejnosť ale aj na profesionálne použitie. 2. Ochranné pracovné prostriedky - v oblasti ochranných pracovných produktov ponúkame sortiment produktov slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti a komfortu pri práci. Dokážeme zabezpečiť aj i
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- výkon autorizovaného bezpečnostného technika - výkon bezpečnostnotechnickej služby (BTS) - zastupovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa pri kontrole inšpekciou práce ( inšpektorát práce ) - vypracovanie a vedenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev z pracovného procesu - vypracovanie analýzy rizík podľa OHSAS: 18001, formou komplexnej metódy podľa pracovných zaradení - komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, hygieny práce - sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien, následné doplnenie do dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia
Diana 5 Queen B
* je vhodné na uloženie 5 ks dlhých zbraní * tento produkt spĺňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy - certifikované v norme EN 1143-1 - ohňovzdorné vyhotovenie * samostatne uzamykateľná dvojplášťová schránka na strelivo s trezorovým zámkom zn. MAUER * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom, zbraň sa opiera o hlaveň a nie o optiku, optika ostane voľná * dvojplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 3 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * skrine sú osadené trezorovým mechanickým bezpečnostn
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS): - Koncepce, zabepečení, zpracování, signalizace LITES: - tuzemský výrobce, schváleno připojení zařízení RAS Zařízení RAS: - aktivní (nasávací) systéme RAS - detekce kouře ve špatně přístupných prostorech jako jsou zdvojené podlahy a stropy, rozvodny VN apod. Výhoda těchto systému spočívá zejména v možnosti jejich použití v extrémních provozních podmínkách při teplotách až -30°C v průvanu ESSER: - s adresovatelnými mikroprocesorovými hlásiči požáru s vysokou vlastní inteligencí, sloužících ke sledování prahových hodnot snímaných ve
Predošlá 1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Chladící a mrazící vany
GIAVA Středová mrazící a chladící vana vhodná zejména do větších prodejních jednotek. - Ventilační chlazení - Jak středový ostrov - Teplotní režim 3M1 (0° až +2°), 3L1 (-18°
Skrinka kombinovaná
Rada kancelárskeho nábytku Mirelli je charakteristická svojou funkčnosťou a variabilitou. Jednotlivé prvky sú ľahko kombinovateľné a vytvárajú tak pracovné prostredie s vysokou variabilit
FIXER Flexibilní rameno na sklo, pro vaničky FIXER
**Flexibilní držák FIXER** je ideálním společníkem při cestách. Univerzální flexibilní rameno je určené pro vaničky FIXER. Držák má dvě části ?? flexibilní **ohebné rameno** s p
Vybavenie dielníVybavenie dielní

Široky sortiment doplnkových potrieb pre dielne.

Hliníkové foto rámčekyHliníkové foto rámčeky

Klasické rámy pre umiestnenie fotografií, plagátov, certifikátov.

Stojanové popolníky na zemStojanové popolníky na zem

Popolníky z ohňovzdorného materiálu, pre zabezpečenie čistoty.

Držiaky vlajokDržiaky vlajok

Interiérové a exteriérové držiaky vlajok a zástav.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018