Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Prístupový systém DEK - Sieť
Hlavným dôvodom pre inštaláciu systému by malo byť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu a zníženie rizika pohybu neoprávnených osôb ( bezdomovec, narkoman...) v spoločných priestoroch obytného domu. Ďalším častým dôvodom je vandalizmus, poškodzovanie majetku a trestné činy páchané na obyvateľoch domu (prepadávanie, okrádanie...). - prístupový systém, by mal nie len zabezpečiť uzamknutie objektu, ale jeho funkcie by mali užívateľovi poskytnúť o mnoho viac informácii potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu, - evidencia identifikačných médií (elektronických kľúčov) musí byť presná, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím,
Diana7 standard
Je vhodná na uloženie 7 ks dlhých zbraní * tento produkt spľňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 2 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * skrine sú osadené trezorovým mechanickým bezpečnostným zámkom na motýlikové kľúče bezpečnostnej triedy A so špeciálnym pancierovaním zn. MAUER alebo elektronickým kombinačným zámkom LA-GARD bezpečno
Kamerové systémy pre školy a škôlky sa starajú o bezpečnosť Vašich najdrahších. Kamerový systém pomáha monitorovať jednotlivé priestory školy, a tak uľahčuje prácu učiteľom. Kamerový systém umožňuje sledovať dianie na chodbách a zabrániť tak úrazom, v šatniach a vo vstupných priestoroch ochrániť pred krádežou. Kamerový systém môže monitorovať aj dianie v triedach a umožniť tak rodičom cez internet sledovať svoje dieťa. Samozrejme prístup na jednotlivé kamery je vyhradený len povolaným osobám. Kamerový systém pre školy, škôlky a školské zariadenia je možné čiastočne financovať z dotácií Európskej únie, alebo priradiť k väčšiemu projektu, ako je rekonštruk
Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.
V rámci elektronického zabezpečenia objektov ponúkame systémy od jednoduchých zabezpečení až po totálne. Každý z nás pozná systémy jednoduchých zabezpečení s ktorými sa stretávame snáď v každom objekte. Zmienim sa však o už spomínanom totálnom zabezpečení a obrane. To spočíva v zabezpečení celého objektu a to počnúc perimetriou- zakopaným špeciálnym káblom po obvode oplotenia alebo samotnej budovy, zábranami v podobe rámp, infračerveným vysvietením celého pozemku- používa sa pre kamerový systém, ktorý je pre ľudské oko neviditeľné a vnímame to ako tmu, ale pre kamery slúži ako osvetlenie, kamerovým systémom, externými pohybovými detektormi spojenými s laserovými prechodovými s
Ochrana dýchacích ciest
Celotvárová maska 3M 6800 Ľahká, dobre vyvážená, pohodlná, ekonomická, jednoduché použitie, nenáročná údržba, prispôsobivé náhlavné pásy, bajonetový pripevňovací systém pre 2 filtre umožňujúci rýchlu a jednoduchú výmenu filtrov, môžu sa použiť všetky filtre z radu 3M 2000, 5000 a väčšina filtrov z radu 6000, široký uhol rozhľadu s polykarbonátovým zorníkom, odolná proti poškriabaniu a chemikáliam, možnosť objednania náhradných dielov. Veľkosti: M, S, L EN 136 Filter V ponuke rôzne filtre podľa typu masky. Ceny na vyžiadanie. Polomaska 3M 4251 Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynom, výparom a časticiam, trieda oc
Elektronické zabezpečovacie systémy sú ďalšou možnosťou ochrany Vášho majetku. Elektronické zabezpečovacie systémy sa v súčasnosti stávajú štandardnou súčasťou v nových, rekonštruovaných budovách a rodinných domoch. Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú na signalizáciu napadnutia objektu. V súčasnosti sú najviac aplikovaným typom zabezpečenia. Finančne pôvodne náročná investícia sa dá v súčasnej dobe pri jednoduchých systémoch cenovo porovnať napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi v domácnosti. Elektronický zabezpečovací systém môže obsahovať senzory pohybu, senzory na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, sníma
Elektrický domový vrátnik ACO
Digitálny audio/video vrátnik ACO pre bytové domy (paneláky). Jeho cena vo verzii A1 je o niečo vyššia ako pre LASKO L0 a nižšia ako pre GUARD G1. Hlavnými výhodami systému je: nízka cena v prepočte na jeden byt, spoľahlivá prevádzka, možnosť pripojiť až 255 účastníkov (bytov), kompatibilný úzky vchodový panel, vr. modulov vo vchodovom panely (pre verziu A1 a A2 rozmery rámiku: 335x110x22 mm, pre verziu A1 a A2 rozmery otvoru: 320x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre panel a modul čítačky: 290x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre panel a modul čítačky: 275x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre modul tlačidiel: 230x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru
Bary, herne a reštaurácie sú priestory, v ktorých dochádza k veľkému pohybu zákazníkov ako aj obsluhujúceho personálu. Čím väčší pohyb, tým väčšia pravdepodobnosť, že k niečomu dôjde. Môže to byť napríklad neželané správanie zákazníkov, ktorí sa pokúšajú vykrádať automaty, prípadne neželaná činnosť personálu, ktorý im v tom pomáha. Dôležitú úlohu tu zohráva aj psychologický efekt. Keď hráči a obsluha vedia, že je nainštalovaný kamerový systém, nedovolia si toľko, ako keby kamerový systém prítomný nebol. Zabezpečte preto prevenciu a využite kamerový systém od firmy Vidím Ťa. Kamerový systém pre bary, herne a reštaurácie Vám pomôže - sledova
Predaj elektronických sirén
Akustická signalizácia sa používa pre varovanie v mimoriadnych situáciách od nepamäti. Už v staroveku sa používalo udieranie na rôzne kovové predmety, neskôr sa stavali pre tieto účely zvonice a začiatkom 20. storočia sa objavili mechanické rotačné sirény. Tie sú vlastne elektrickým motorom, ktorého špeciálne upravená hlavica vydáva pri rotácii zvuk. Tieto sirény sa používajú v mnohých krajinách dodnes. Nástup elektroniky však ovplyvnil aj túto oblasť a už koncom 20. storočia sa objavili elektronické sirény. Tie sú vo svojej podstate výkonnými elektronickými zosilňovačmi zvukových signálov podobne ako zosilňovače v domácich audiosystémoch. Pracujú však s podstatne vyššími výkonm
Ochrana zraku
Drôtený štít VM85 V ponuke samotný drôtený štít. V kombinácii s držiakom štítu poskytuje ochranu tváre Materiál: oceľ EN 1731 Ochranný štít Š-P 28 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly letiacim častiam s dopadovou rýchlosťou max. 0,56 J, súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc, umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov, nechráni proti postriekaniu kvapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), hrúbka 2 mm EN 166 Ochranný štít Š–P 29 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly leti
I. KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A PO - Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany II. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH III. KOMPLEXNÁ DOKUMENTÁCIA BOZP A PO v zmysle platnej legislatívy SR IV. IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 V. ODBORNÉ VZDELÁVANIE - KURZY, ŠKOLENIA - Základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava: - OBSLUHA VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (strojníci) - všetky druhy stavebných strojov a zariadení - OBSLUHA VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ (poľnohospodári) - všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zariadení
Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS).
je určena pro zabezpečení objektů proti narušitelům prostředky elektronické signalizace s komunikačními výstupy pro napojení na pulty centralizované ochrany. Výhody řešení: - přímé napojení čidel EZS jak na stanoviště aplikace Oprávnění Přístupu, tak i dalších aplikací - možnost ovládání střežení jak docházkovými terminály, tak i terminály dalších aplikací - minimalizace pořizovacích nákladů využitím technického vybavení jiných aplikací - provázanost s jinými aplikacemi systému Základní pojmy užívané v aplikaci EZS: prostor definovaná část objektu, která je střežena prostředky EZS jako celek
Kamerové systémy
Kamerové systémy se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu). Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu. S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. webové kamery, jinak t
Spoločnosť sa chce aktívne podieľať na ochrane životného prostredia, a preto zabezpečuje separovaný zber hardvérových zariadení predávaného produktového portfólia, ale i obdobných zariadení iných značiek. Nepotrebné, nefunkčné či opotrebované hardvérové zariadenia sa môžu stať nebezpečným odpadom s negatívnymi dôsledkami na životné prostredie a zdravie ľudí. Naša spoločnosť zabezpečí za vás, že tieto elektrozariadenia budú spracované ekologickým spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi. V zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch máme uzatvorenú zmluvu v systéme kolektívneho plnenia s firmou o zbere a zhodnocovaní elektroodpadov a odpadov z o
Dochádzkový systém Visitor
Dochádzkový systém Visitor je určený na evidenciu a automatické spracovanie dát o prítomnosti zamestnanca na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezpečuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Registrácia príchodov a odchodov na pracovisko je realizovaná na biometrických čítačkách alebo čítačkách bezkontaktných kariet RFID. Samozrejmosťou je export dát o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov. Vlastnosti: - Spolupráca s rôznymi typmi RFID a biometrických čítačiek, ako aj s virtuálnou čítačkou vReader - Modulárne ri
Požiarnu zásahovú činnosť osobami s príslušnou kvalifikáciou a s príslušným odborným výcvikom. Závodný hasičský útvar je vybavený požiarne – technickými zariadeniami (požiarna zbrojnica, hasičská technika, TATRA 815-CAS 32, TATRA 138-CAS 32, ŠKODA 706- CAS 25, TATRA 148-PVP 27, AVIA- 30S, SANITNÉ VOZIDLO MERCEDES). Trvalú pohotovosť a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na protipožiarny zásah s počtom hasičov 23+1. V jednotke je zabezpečená strojná služba, protiplynová a spojovacia služba. Vykonávanie požiarneho zásahu a záchrany osôb ohrozených požiarom v prípade vzniku požiaru. Vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromác
Bezpečnostné reflexné produkty a osobné ochranné pracovné prostriedky
Naša spoločnosť ponúka: 1. Bezpečnostné reflexné produkty, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a slúžia na skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky. Produkty majú široké uplatnenie pre chodcov, cyklistov, študentov, deti a mládež. Predmety sú moderného dizajnu s možnosťou nalepiť resp. privesiť reflexný predmet o bicykel, tašku alebo oblečenie. Ponúkame reflexné vesty, reflexné pásiky a mnohé reflexné produkty pre širokú verejnosť ale aj na profesionálne použitie. 2. Ochranné pracovné prostriedky - v oblasti ochranných pracovných produktov ponúkame sortiment produktov slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti a komfortu pri práci. Dokážeme zabezpečiť aj i
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- výkon autorizovaného bezpečnostného technika - výkon bezpečnostnotechnickej služby (BTS) - zastupovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa pri kontrole inšpekciou práce ( inšpektorát práce ) - vypracovanie a vedenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev z pracovného procesu - vypracovanie analýzy rizík podľa OHSAS: 18001, formou komplexnej metódy podľa pracovných zaradení - komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, hygieny práce - sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien, následné doplnenie do dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia
Diana 5 Queen B
* je vhodné na uloženie 5 ks dlhých zbraní * tento produkt spĺňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy - certifikované v norme EN 1143-1 - ohňovzdorné vyhotovenie * samostatne uzamykateľná dvojplášťová schránka na strelivo s trezorovým zámkom zn. MAUER * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom, zbraň sa opiera o hlaveň a nie o optiku, optika ostane voľná * dvojplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 3 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * skrine sú osadené trezorovým mechanickým bezpečnostn
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS): - Koncepce, zabepečení, zpracování, signalizace LITES: - tuzemský výrobce, schváleno připojení zařízení RAS Zařízení RAS: - aktivní (nasávací) systéme RAS - detekce kouře ve špatně přístupných prostorech jako jsou zdvojené podlahy a stropy, rozvodny VN apod. Výhoda těchto systému spočívá zejména v možnosti jejich použití v extrémních provozních podmínkách při teplotách až -30°C v průvanu ESSER: - s adresovatelnými mikroprocesorovými hlásiči požáru s vysokou vlastní inteligencí, sloužících ke sledování prahových hodnot snímaných ve
Predošlá 1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Chladící a mrazící vany
GIAVA Středová mrazící a chladící vana vhodná zejména do větších prodejních jednotek. - Ventilační chlazení - Jak středový ostrov - Teplotní režim 3M1 (0° až +2°), 3L1 (-18°
Vitrína s bielym magnetickým povrchom, 1200x1000 mm
hliníkový rám je dostatočne pevný a zároveň ľahký hĺbka vnútorného priestoru 18 mm čelná priehľadná časť z pevného akrylátu uzamykateľné dvierka s dvoma kľúčmi možnosť
FIXER Flexibilní rameno na sklo, pro vaničky FIXER
**Flexibilní držák FIXER** je ideálním společníkem při cestách. Univerzální flexibilní rameno je určené pro vaničky FIXER. Držák má dvě části ?? flexibilní **ohebné rameno** s p
Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.

Nástenné zásobníky na prospektyNástenné zásobníky

Plastové nástenné zásobníky na tlačoviny formátu A4 alebo A5

Závesné popolníky na stenuZávesné popolníky na stenu

Závesné popolníky na stenu z nerezového plechu.

Firemné vlajky, zástavyFiremné vlajky, zástavy

Výroba firemných vlajok, zástav alebo stolových vlajočiek podľa požiadavky.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2017