Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

- významnú činnosť tvorí i výstavba telekomunikačných zariadení - tieto dodávame pre zákazníkov na kľúč , to znamená, že dodávka je vrátane tel. ústredne, kabeláže, dodávky telefónnych aparátov - telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic - pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov týchto ústrední - servis týchto ústrední je zaistený diaľkovo pomocou modemovej linky.
Perimetria
Perimetria je systém, ktorý sa využíva na ochranu objektov. Perimetria sa umiestňuje na obvody objektov alebo hraníc, kam by nemal niekto chodiť. Systém sa montuje na ploty, stĺpiky alebo pod úroveň podlahy. Skladá sa z jednotky, ktorá zaznamenáva pohyby a špeciálneho káblu, ktorý je natiahnutý pozdĺž hranice monitorovaného priestoru. K tomuto systému je potrebné mať aj počítač, v ktorom je nainštalovaný software, ktorý indikuje narušenie priestoru.
Súkromná bezpečnostná služba SECURO, s.r.o., bola založená v roku 2013 ako slovenská spoločnosť, ktorá v súlade so zákonom č. 475/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách ponúka profesionálne a komplexné bezpečnostné služby. Poznatky nadobudnuté v rôznych iných oblastiach a v silových zložkách, naši zamestnanci inovujú a vytvárajú naše vlastné Know –how, ktoré je premietnuté do riešenia pre Našich zákazníkov.
Plum očné sprchy, dávkovače náplastí, čistenie a ochrana pokožky
Dánska značka Plum predstavuje špičku v oblasti čistenia a ochrany pokožky v procese priemyselnej výroby. V ponuke sú krémy na ruky pred, počas aj po práci a rovnako široký sortiment abrazívnych pást a dezinfekčných gélov. Ďaľšou oblasťou sú tzv. očné sprchy pre výplach očí pri zásahu nebezpečnou látkou a dávkovače náplastí pre rýchle ošetrenie drobných poranení na pracovisku . Hľadáme partnerov na ďaľší predaj !
Pôsobíme ako bezpečnostný garant v rámci zachovania poriadku , ochrany majetku a bezpečnosti organizovaných podujatí . Pred zahájením pripravovaného podujatia vyhodnotíme situáciu a navrhneme vhodný bezpečnostný model ochrany. V našom portfóliu sa nachádzajú úspešne zabezpečené športové podujatia masového charakteru , rôzne koncerty , diskotéky , firemné akcie , spoločenské udalosti , súkromné párty , mestské kultúrne podujatia.
CCTV - Priemyselná televízia zásadným spôsobom zvyšuje spoľahlivosť a účinnosť ochrany majetku. V kombinácii so systémom EZS ju dokonale dopĺňa. Špičkové zariadenia od svetových výrobcov Vám za prijateľnú cenu dokážu zabezpečiť nepretržité snímanie, prenos a záznam obrazu v digitálnej alebo analógovej podobe. Priemyselná televízia monitoruje a chráni rovnako spoľahlivo Váš majetok ako aj výrobný proces vo Vašich podnikoch.
Hasiaci prístroj piktogram samolepka, plastova tabulka
Ponuka piktogram samolepka, plastova tabulka, označenie miesta umietnenia hasiaceho prístroja. rozmer 20 x 28,5 cm cena 1,28 € s DPH samolepka 9,5 x 9,5 cm cena 0,98 € s DPH rozmer 14 x 14 cm cena 1,15 € s DPH Najdete nás na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly, v pasáži oproti je Dom ZORNICA v Trnave. Ĺahký prístup je autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota. Pošleme aj na DOBIERKU .
Hydranty a hadicové zariadenia
Široká škála hydrantových skríň a hadicových zariadení do každého interiéru. Podľa umiestnenia a miestneho rizika môžu byť tieto prostriedky vybavené aj s vnútorným vyhrievaním, či penovým primiešavaním. Zariadenia s tvarovo stálou hadicou zabezpečia jednoduchú a bezpečnú obsluhu aj jednou osobou. Naša spoločnosť vo svojej predajni na Vajnorskej ulici v Bratislave okrem iného ponúka kompletný sortimet výrobcu hadicových zariadení NOHA.
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch odberateľa, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto miestach, c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok, d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi.
Dodávame a montujeme prístupové systémy značiek: Conlan, Crosspoint . Crosspoint. - Sieťové aplikácie - Pre 1 - 32 dverí, možnosť zosieťovania viacerých kontrolérov - Programovanie a spravovanie pomocou PC Conlan - Stand Alone čítačka - nesieťovateĺna - Max. 1000 užívateľov - Osvedčené na vstupoch v panelových domoch - otváranie vstupných dverí - Bez databázy užívateľov
Piktogram samolepka  PAPIER
V ponuke máme samolepky pre triedený odpad : PAPIER, BIO ODPAD, OSTATNÝ ODPAD ČISTA samolepka na dopísanie druhu odpadu, rozmer 28 cm x 11 cm cena 1,59 EUR s DPH V prípade záujmu pošlite Vašu požiadavku na našu e mailovu adresu. Najdete nás na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly,v pasáži oproti je Dom ZORNICA v Trnave. Ľahký prístup je z Vajanského ul. 21 oproti sú Potraviny Coop Jednota. Pošleme aj na DOBIERKU.
Premenlivé dopravné značky (ďalej PDZ) poskytujú podstatné prednosti v riadení dopravy. Umožňujú v jednom štíte dopravnej značky zobrazovať postupne rôzne dopravné symboly v reálnom čase, čím je možné bezprostredne reagovať na aktuálnu situáciu v doprave. Svojim vysokým jasom sa podstatne odlišujú od konvenčných dopravných značiek, ich rozoznateľnosť a vnímanie účastníkom cestnej premávky je neporovnateľne väčšia.
Pri pneumatickej dopravnej ceste sa usadzujú produkty na produktovodnom potrubí, ktoré sú možným zdrojom explozívnych výbuchov. Rýchlouzatvárací posúvač oddelí v milisekunde na spojovacom potrubí oblasť explózie od ostatných komponentov zariadenia. Tlaková vlna alebo plamenná fronta je tak posúvačom zastavená. Rýchlouzatvárací posúvač sa uprednostňuje pri zariadeniach s vynaloženým maximálnym tlakom explózie.
Návrh a implementáciu kamerových systémov realizujeme najčastejšie po konzultácii so zákazníkom, pretože je potrebné vedieť, na čo má byť samostatný systém CCTV použitý. Pred samotnou ponukou a realizáciou je potrebné poznať objekt z hľadiska svetelných podmienok, snímanej plochy, kvality záznamu atď. Na základe týchto skutočností môžeme vykonať kamerové skúšky priamo na mieste s vybranými kamerami a objektívmi a následnú realizáciu.
NAGA Mikroforata
- Lamely zo žiarovo pozinkovaného oceľového pásu hrúbky 0,9mm, 1mm, 1,1mm - Spojenie valcovanými zámkami - Spodná lamela s možnosťou osadenia uzamykania - Priepustnosť vzduchu 47% - Hmotnosť: 0,9mm – 8kg/m2, 1mm – 9,5kg/m2, 1,1mm – 11,5kg/m2 - Maximálna šírka 16000mm - Maximálna výška 5000mm - Pohon stredový motor, v prípade veľkých rozmerov bočný motor - Ovládanie kľúčovým spínačom
Elektronický zámok pre trezory
Elektronický zámok pre trezory. Veľmi spoľahlivý s ochranou proti odvŕtaniu. Technické údaje: - 2 až 14 miestny kód - možnosť hlavného kódu - energiu dodávajú dva 1,5 V batérie - energetická náročnosť vyše 10 000 otváraní - poskytuje informácie o počte zle zadaných kódov, o posledných 20 úspešných pokusoch, o stave batérií - automatické blokovanie po 3 neúspešných pokusoch
Hasiaca skriňa
- přívod vody zleva, zprava, zezadu 1 - přiměšovač AWG Z2R 2 - proudnice P3 na těžkou pěnu 3 - proudnice C52 s příchytem 4 - kanystr s pěnidlem 25 litrů 5 - hydrantový ventil C52 6 - požární hadice C52 / 20 m 7 - sací hadička D25 na pěnu 8 - ventil nebo kohout 2 9 - fitinky, potrubí 10- buben s hadicí 11- skříň: 1000 x 970 x 290 (mm) - váha s plnou výbavou 96 kg
Trezorové skrine sú určené k úschove dlhých loveckých zbraní. Vyrábajú sa v trojplášťovom prevedení. Skrine sú jednodverové a dvojdverové. Dvere sa uzatvárajú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Zámky sú chránené mangánovou kalenou doskou. Hlavne zbraní sú upevňované v špeciálnych držiakoch. Skrine sa kotvia o podlahu. Štandartnou výbavou je vnútorná uzamykateľná schránka, držiaky na zbrane a vyteráky a odkladacie priečinky.
- zaradenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov - vypracovanie žiadostí pre príslušné orgány štátnej správy - vypracovanie plánu havarijných opatrení pre odpadové hospodárstvo - vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov nebezpečných odpadov - vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov - vypracovanie Programu odpadového hospodárstva - vypracovanie Hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi
Piktogram samolepka súkromny pozemok - VSTUP ZAKÁZANÝ
Ponuka samolepiek s označením Súkromny pozemok vstup zakázaný. rozmer samolepky 10 x 20 cm. Samolepka informujúca ľudí o ohraničenom priestore pozemku, na ktorý je ZÁKAZ VSTUPOVAŤ pre nepovolaných. V prípade záujmu : Pošleme aj na Dobierku. Nájdete nás na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly, v pasáži oproti je Dom Zornica. Ľahký prístup aurom je z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.
Predošlá 1  ...  52  53  54  55  56  57  58  59  60  ...  144  Ďalšia
Európsky nízkoenergetický dom
- je v roku 2007 je pripravený pre zákazníkov firmy Eurohause s.r.o . Piešťany s univerzálnou výstavbou do rôznych lokalít a meniacich sa prírodných podmienok. Naša spoločnosť ponúka Eu
Skriňa prístavná
Korpusy sú vyrobené z jedného farebného odtieňa LTD s hrúbkou 18 mm s ABS hranou 1 mm, chrbty skríň sú vyrobené z LTD s hrúbkou 8 mm. Vzhľadom k obojstrannej pohľadovej úprave chrbtov s
Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.

Prezentačné stojany Prezentačné stojany

Drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, katalógy, letáky a iné

Nájsť dodávateľa - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzneNájsť dodávateľa

Chcete niečo kúpiť, alebo potrebujete vyhľadať firmu?

Paravány, roletky, banneryParavány, roletky, bannery

Jednoduché, ľahké a flexibilné systémy pre propagáciu.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018