Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
pracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...), * vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch: o vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí, o vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, o školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí, o školenia vodičov motorových vozidiel ( referentskí vodiči ) * vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti
Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu ATOL Mušlové chrániče sluchu s čalúnením, tvarované i pre lesnícky komplet. Farby: červená Mušlové chrániče sluchu Peltor H520A-407-GQ Mušlové chrániče sluchu Optime II s náhlavným pásikom, vytvorený pre veľmi hlučné prostredie a dokážu tlmiť i extrémne nízke frekvencie na maximum, tesniaca línia je vyplnená jedinečnou kombináciou peny a kvapaliny, výsledkom je optimálne tesnenie a malý tlak v mieste dotyku, čo znamená pohodlie i pri dlhodobom používaní, tesniaca línia má otvory pre vetranie a je potiahnutá vzorovanou hygienickou fóliou. Použitie: pre prostredia so značným priemyslovým hlukom, k stavebným strojom, let
SLI Gemini - monitoring pro mobilní jeřáby
Typová řada s označením SLI GEMINI je určena pro výložníkové jeřáby. Je kombinací palubního počítače s vestavěnou váhou a zařízením pro ochranu proti přetížení jeřábu. Lze jej v různých modifikacích instalovat na libovolné typy výložníkových jeřábů. Součástí je rovněž vestavěná váha s možností nulování. Velkou výhodou pro zákazníka je možnost tzv. servisu on-line. Zákazník má možnost připojit doplněný GSM modem. Servisní pracovník se tak může odkudkoliv spojit se systémem a navigovat pracovníka u jeřábu při odstraňování poruchy, nastavení systému atp. Úspora peněz a času je evidentní. Navíc systém automaticky upozorní na prošlou revizní zkoušku či opotřeb
Systém generálního klíče
Systémy generálního klíče ve svém principu umožňují takový provozní stav , kdy každá osoba má k dispozici pouze jeden klíč a tímto klíčem odemyká všechny uzamčené prostory opatřené vložkovým, visacím nebo nábytkovým zámkem ,do kterých má povolen přístup. Do systému generálního klíče zapracujeme rovněž specielní trezory nebo trezorové skříně vybavené vnitřními sejfy. Systémy jsou realizovány s vlastním patentově chráněným profilem klíče,který zabraňuje nelegálnímu přidělávání klíčů jednotlivým osobám bez vědomí zadavatele,umožňuje dále trvalý servis takového systému po celou dobu jeho životnosti a zvyšuje celkovou úroveň zabezp
Video systém na monitorovanie a stráženie objektov pomocou PC, s diaľkovým prenosom obrazu cez telefónne siete, siete LAN a cez Internet. Nová verzia osvedčeného bezpečnostného systému, ktorú ocenia všetci majitelia firiem, obchodov, rodinných domov a firmy zabezpečujúce ochranu objektov. Možnosti systému: a) Pomocou Video - servera postaveného na báze PC-PENTIUM II a vyššom môžete monitorovať jeden až šestnásť objektov, resp. častí objektov a snímky z daných objektov ukladať na harddisk. Systém podporuje kapacitný priestor až do 200 GB, čím umožňuje analyzovať udalosti až niekoľko mesiacov dozadu. b) Na jednotlivých sledovaných objektoch je možné nastavi
Distribúcia zabezpečovacích systémov ústrední
Drôtové a bezdrôtové zabezpečovacie ústredne používajú iný spôsob spojenia medzi ústredňou a senzormi avšak cieľ je rovnaký, zabezpečiť ochranu majetku voči vlámaniu. Sú dlhé debaty o tom, že ktorý systém je lepší. Je zrejmé, že obe systémy majú svoje silné ale aj slabé stránky. Je zrejmé, že obe systémy majú jednu spoločnú vlastnoť, že je ich možné pripojiť na PCO – pult centralizovanej ochrany „Drôtová“ cesta má svoje výhody v tom, že všetky senzory – pohybové detektory, okenné a dverové kontakty sú priamo, vodičom zapojené do ústredne so spolahľivou ochranou voči sabotáži. Prostriedky majú veľmi dobrú spoľahlivosť a na profesionálne zabezpečenie,
KSS - Kontrola strážnej služby PES
Každý snímač PES má jedinečné výrobné číslo, ktoré ho jednoznačne identifikuje. Každý iButton čip je taktiež opatrený jedinečným identifikačným číslom. Čipy je tak možné využiť pre identifikáciu osôb, miesta alebo objektu. Priložením snímača k iButton čipu snímač načíta identifikačné číslo čipu a zaznamená tiež údaje o čase a dátumu načítania. Naviac sú všetky snímače PES vybavené unikátnou technológiou ANTI-VANDAL, ktorá ich chráni pred možným poškodením. K spracovaní dát zo snímača slúži vyhodnocovací software (napr. WinKontrol 2007). Načítané dáta je možné zo snímača nahrať do počítača dvoma spôsobmi: - priamo - posta
Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zmluvne zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov podľa §22 zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Ponúkané činnosti: - vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, dopravnoprevádzkový predpis, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy,...), - vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadenia, budov, dopravný
Základní konstrukce vychází z ověřené konstrukce vložky 3KS. Systém tvoří podélný profil klíče a speciální blokovací segmenty- kolíčky (12ks). Zasunutím správného klíče zkontrolují blokovací segmenty správnost kombinace klíče, což umožní oboustranné zapadnutí uzavíracím prvkům ve válci. Pak může dojít k otočení klíče a tím i válce cylindrické vložky. - Klíč je použitelný oboustranné - Konstrukce vložky a klíče jsou patentově chráněné - Pro jeden profil klíče jsou k dispozici minimálně 1,3 miliardy efektivních kombinací - 100% ochrana proti vyhmátnutí planžetou - Ochrana proti odvrtání a vytržení, použití ocelových a tvrdokovovýc
Firma Zabezpeč sa bola založená v roku 2009 ako montážna organizácia so zameraním na montáž bezpečnostnej techniky a ochranu osoby. V priebehu krátkeho času bolo pôvodné poslanie montážnej organizácie rozšírené na komplexné poskytovanie služieb v tejto oblasti. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia. V súčasnosti poskytujeme zákazníkom ucelené riešenia pre veľké i malé technologické súbory. Vo vzťahu k zákazníkovi sa spoločnosť riadi nasledovnými zásadami: • Vysoká techn
Kamerové systémy
Kamerové systémy slúžia k vizuálnemu i zvukovému prenosu. V dnešnej dobe sa stávajú čoraz populárnejšie nielen k monitorovaniu na firmách či v podnikoch alebo výrobných procesoch, ale aj v domácom prostredí. Cieľom monitorovania jednotlivých kamier je snímať dianie v areáli, doma i v okolí nainštalovaných kamier. Pri návrhu a inštalácii kamerového systému vychádzame z individuálnych požiadaviek zákazníka, ktorému navrhujeme systém tak, aby bol čo najefektívnejší a technicky najlepší. Používame osvedčenú a vyskúšanú techniku a jej komponenty Kamerový systém môžme zostaviť z týchto komponentov: - kamery ( káblové, bezkáblové, wifi, farebné, čiernobiel
Bezpečnostné schránky a trezory ovládané otlačkami prstov
- Svoj klúč od trezoru si nosíte vždy so sebou a nikdy ho nestratíte ! - Šetrí množstvo problémov s čipovými kartami, dalas klúčmi, kovovými klúčmi, ale najmä prezradenými kódmi. - Je ideálny v bankách, v administratívnych budovách, v budovách súdov, polície, ale i v kanceláriách TOP manažérov. - Je vhodný všade, kde je potrebné bezpecne uchovávat ceniny, doklady, dokumenty, šperky, zbrane a strelivo. - Najmodernejší scaner vrstevníc prstov nie je možné oklamať. - Zámok na dverách trezoru sa vždy po zatvorení dverí zamkne. Bezpečnostné schránky a trezory SEZAM-BOX sa od klasických trezorov odlišujú už na prvý pohľad tým, že nepoužíva
Onity ADVANCE
ADVANCE od spoločnosti Onity predstavuje nové revolučné riešenie kartového zámku, ktoré zmení Váš pohľad na hotelový bezpečnostný dizajn a technológiu. ADVANCE kombinuje osvedčenú spoľahlivosť svetovo najdôveryhodnejšej značky vo výrobe elektronických prístupových systémov a nové estetické pojatie s cieľom uspokojiť požiadavky na výtvarne náročné riešenia elektronických prístupových systémov hotelovom prostredí. ADVANCE charakterizuje unikátny dvojdielny stavebnicový dizajn a bohatým výberom pôsobivých variácií, ktorými je možné zámky Vašich hotelových izieb prispôsobiť akýmkoľvek estetickým požiadavkám. Jediný pohľad na ADVANCE zm
Ozvučovací systémy bodov
Pod pojmem ozvučovací systémy si představíme systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu zákazníků (např. obchodní domy) nebo návštěvníků (např. letiště) apod. Systémy veřejného ozvučení se používají všude tam, kde je snaha oslovit, informovat, upozornit a v prvé řadě hlášením pomoci při ochraně návštěvníků, cestujících, občanů atd. Setkáváme se s nimi ve školách, malých obchodech i velkých obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných, administrativních budovách, v průmyslových podnicích apod., neboť pole využití těchto systémů je velmi široké. Podstatné vlastnosti systémů VO jsou srozumi
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn
- Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové III. IV. a V. trieda 2. Plynové zariadenia všetkých tried: a) spotrebiče – všetky druhy b) regulačné súpravy c) plynovody 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotoln
– možnosť vzdialeného dohľadu cez internet, kamery s nočným videním 20 m, záznam 30 dní, prezeranie záznamov LCD monitorom (môžete použiť monitor z vášho PC - VGA výstup), LCD monitorom (BNC výstup – možnosť zakúpiť LCD monitor 7“ u nás). Sytém obsahuje: Videorekordér digitálny sieťový 4-kanálový, videokompresia H.264, 100 snímkov/sek, nahrávanie a prehrávanie v reálnom čase v jedinečnom rozlíšení 4CIF (704 x 576), 4CIF (704 x 576), 2CIF (704 x 288). 4x alarmové vstupy, 1x výstup, 1x 3,5 HDD SATA do 2TB, podpora PTZ, 2xBNC a VGA výstup pre monitor, audio vstup, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, myš, diaľkový ovládač, české menu, možnosť pripojenia externý
Solárno-reflexné fólie SUN-GARD
- Použitie Na všetky okná a sklenné plochy, kde je potrebné zamedziť nadmernému prieniku slnečných lúčov a kde hrozí predovšetkým v letných mesiacoch nebezpečie prehrievania interiéru ( skleníkový efekt ). Všade tam, kde sa majú ľudia cítiť príjemne a to buď v dome, byte, kancelárií, obchode alebo v zimnej záhrade a pod. Výhodou využitia protislnečných fólií je možnosť dodatočnej inštalácií na zabudové okenné plochy. - Popis Je to slabá ( 0,03 - 0,055 mm ) polyesterová fólia, ktorá je buď farbená alebo pokovaná, opatrená vysoko prilnavým lepidlom. Vyrába sa v rôznych odtieňoch, s rôznym prestupom svetla a s rôznym stupňom reflexie. Nerefle
Bezpečnostné tabulky, symboly, piktogramy,
Ponuka bezpečnostných tabuliek a piktogramov podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z. STN a noriem platných v EU. Material je plast, prípadne samolepka. Aktualna ponuka Piktogramov Zákaz fajčiť, § 7 ochrana nefajčiarov s textom na všetky obchodné, kancelárske prevádzky a verejné priestory kde sa zhromaždujú ľudia Cena samolepky A 6 od 0,99 € / ks s DPH.: napr. Zákaz fajčiť, § 7 Prevedenie samolepka na dvere aj opačná na sklo, Cena samolepky A 5 od 1,19 € / ks s DPH : napr. ochranné pomôcky, ošetrovna, ohlasovna požiaru a td.... Piktogram miesto prvej pomoci zelená tabuľka, alebo piktogram biely kríž rozmer 15 x 16 cm Cena samolepky
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn
- Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové III. IV. a V. trieda 2. Plynové zariadenia všetkých tried: a) spotrebiče – všetky druhy b) regulačné súpravy c) plynovody 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotoln
Diana10 standard
Je vhodná na uloženie 10 ks dlhých zbraní * tento produkt spľňa podmienky ustanovené v § 55 zákona č. 190/2003 Zb. z. o zbraniach a strelive a zodpovedajú právnym normám v každej krajine Európy * samostatne uzamykateľná schránka na strelivo * dostatočné miesto aj pre zbrane s puškohľadom * jednoplášťová konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 2 mm * dvojplášťové dvere z oceľového plechu s konštrukciou proti vlámaniu * skrine sú osadené trezorovým bezpečnostným zámkom na motýlikové kľúče tr. A so špeciálnym pancierovaním alebo elektronickým kombinačným zámkom LA-GARD * trojstranný sedembodový rozvorový
Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  144  Ďalšia
Predaj príborov
Najväčšie množstvo príborov je vyrábané z chróm-niklovej ocele, akosť 18% Cr / 10% Ni. Vlastnosti chrómniklovej ocele používanej na výrobu príborov zaručujú ich mimoriadne dlhú život
Študentské kreslo
moderná, pohodlná a veľmi odolná kancelárska stolička bohato čalúnené sedadlo, operadlo s vypnutou pevnou sieťovinou hojdacia mechanika s aretáciou v základnej polohe plynulé nastave
Karton P+P Piráti z Karibiku penál 1patrový s chlo
Skvělý pomocník do školy s motivem oblíbených Pirátů z Karibiku. **Penál je naplněný** a obsahuje vše, co bude malý školák potřebovat.
Stojany, panely a skrine s boxmiStojany a skrine s boxmi

Praktické stojany s plastovými boxmi do dielne alebo skladu.

Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.

Nástenné zásobníky na prospektyNástenné zásobníky

Plastové nástenné zásobníky na tlačoviny formátu A4 alebo A5

Závesné popolníky na stenuZávesné popolníky na stenu

Závesné popolníky na stenu z nerezového plechu.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018