Hlavná stránka

Školenia, personalistika, brigády

Oracle Database 10g – Administrácia
Software: Oracle 10g Database, Windows XP Popis: Predpoklad: Osnova kurzu: Úvod Obsah kapitoly Prehľad produktov Oracle Systémy relačných databáz Organizácia dát v DB Integrita DB (Integrity Constraints) SQL – Structured Query Language Úlohy Oracle DB administrátora Sumarizácia Inštalácia softvéru Oracle Database 10g Obsah kapitoly Systémové požiadavky OFA – Optimal Flexible Architecture, odporúčania Systémové premenné Preverenie systému pred inštaláciou (preinstallation checks) Oracle inštalátor – Oracle Universal Installer (nastavenia pre Linux/
Ponuka vzdelávacích aktivít pre riadiacich pracovníkov a zamestnancov podnikov
-- Práca s osobným počítačom pod operačným systémom MS Windows XP * MS Windows * MS Word * MS Excel * MS Outlook * Internet Explorer Úroveň: - začiatočníci - mierne pokročilí - pokročilí -- Práca s osobným počítačom pod operačným systémom MS Windows Vista * MS Windows * MS Word * MS Excel * MS Outlook
ECDL
Spoločnosť Open IT je od roku 2007 akreditované testovacie centrum ECDL. Okrem ECDL sa spoločnosť zaoberá vývojom softvéru a odbornými školeniami. Od roku 2007 akreditované testovacie centrum vyškolilo a otestovalo približne 500 uchádzačov o ECDL certifikát. V súčasnosti spoločnosť funguje aj ako mobilné testovacie centrum, čo znamená, že školiť a testovať uchádzačov o ECDL certifikát môže v priestoroch priamo u klienta. OBSAH ŠKOLENIA: MODUL 1 – ZÁKLADY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (IKT) Úvod do počítačovej terminológie Technické vybavenie počítača (hardvér) Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér) Informačné
Prezentujte sa v mesačníku
Vážená spoločnosť, dovoľujeme si osloviť Vás s ponukou spolupráce pri zabezpečovaní personálnych potrieb Vašej spoločnosti. Základným predpokladom úspechu každej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti výroby, obchodu alebo služieb, sú kvalitní zamestnanci. Ich kvalifikácia a výkonnosť sa prejavujú na dosahovaní, resp. nedosahovaní pozitívnych pracovných výsledkov a majú zásadný vplyv na hospodárske výsledky celej spoločnosti. Preto je kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií pre každú spoločnosť kľúčové. Naša spoločnosť vlastní a prevádzkuje personálny portál, ktorý je zameraný na problematiku pracovného trhu v rámci Slovenskej republiky. Portál je určen
JAVA I. – Základy programovania v Jave
Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, kedže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Kurz obsahuje úvod do grafického systému Java – SWING a udalostného programovania.
Ponuka rekvalifikačných kurzov
Všetky vzdelávacie aktivity sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, realizované na celom území Slovenska skúsenými lektormi, odborníkmi vo svojej problematike. Každému úspešnému absolventovi vzdelávacej aktivity bude v súlade s platnou legislatívou vydané Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Ponúkame kurzy: Práca s osobným počítačom – 172 hod. POA: 2360/43092/2006/418/2 Jednoduché a podvojné účtovníctvo a daňová problematika ručne a a počítači – 200 hod. POA: 2360/4309/2006/418/3 Praktická výučba MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook, a I
JAVA web programovanie III. – Enterprise Java Beans
Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE, aplikačný server JBoss Popis: Školenie je zamerané na objasnenie významu J2EE, použitia Enterprise Java Beanov (EJB) a technológie JMS (Java Messaging system) v J2EE. Po teoretickom úvode do princípov EJB sa krok za krokom, na konkrétnych príkladoch, objasňuje význam a použitie stavových a bez stavových session beanov, entitných a message-driven beanov. Pri entitných beanoch sa vysvetľuje použitie a rozdiel medzi kontajnerom a beanom riadená perzistencia. Súčasťou školenia je aj úvod do technológií tvorby webových klientov: JSP (Java Server Pages) a využívanie značiek v JSP tzv. JSTL (Java Standard Tag Library), ktorá za
Visual C Sharp
Software: Windows/Linux, Microsoft Visual C# Studio, MsSQL server Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom C#. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí Visual C#. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, keďže C# je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií programovacieho jazyku C# a organizácii zdrojových súborov. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať C# pri prístupe na databázu. Vysvetľujú sa dva princípy. Klasický
Kurzy nemčiny, ruštiny a angličtiny s výberom lekcií každý týždeň v iný deň doobeda, podvečer, večer
MIMORIADNE ZĽAVY: teraz od 60 € za 12 lekcií vyučovacích a 12 náhradných po 60 minút od 7.januára do 17.februára 2013. Pri vyučovaní v skupine 3 a viac osôb len za 60 € za kurz a osobu (ušetríte oproti bežnej cene až 120 € za kurz). Neváhajte, informujte sa! Navštívte bezplatne 1 lekciu. Prihláste sa ihneď! My Vás, zábavne a bez nudného »šprtania«, naučíme za 24 týždňov dorozumieť a za ďalších 24 týždňov »v bežnom styku« komunikovať. VÝHODY: Výborná cena. Exkluzívna poloha v širšom centre Bratislavy, vedľa Istropolisu (Dom odborov), oproti tržnici na Trnavskom mýte. Vynikajúca dostupnosť (na Trnavsk
Cieľ vzdelávacej aktivity: - Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a získanie osvedčenia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. - Zvýšenie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v SR a EÚ Cieľová skupina absolventov: - Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť Požadované vstupné vzdelanie: - stredoškolské vzdelanie alebo stredné vzdelanie, SOU - podmienkou pre absolvovanie je úspešné absolvovanie vstupného osobnostného testu Profil absolventa: - zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoloče
Ponuka akreditovaných vzdelávacích aktivít: Informačné technológie 352hodín Modul - Základy obsluhy osobných počítačov 60 Modul - MS Windows pre pokročilých 20 Modul - MS Word pre pokročilých 20 Modul - MS Excel pre pokročilých 20 Modul - Internet a elektronická pošta pre pokročilých 20 Modul - Základy práce s MS Access 40 Modul - Základy práce s MS PowerPoint 30 Modul - Základy počítačovej grafiky CorelDraw 60 Modul - Systém prípravných blokov na testovanie 82 Účtovníctvo 165 hodín Modul - jednoduché 60 Modul - podvojné 105 Kvetinové aranžérske práce 80 hodín
Školení, kursy, semináře,
které pro vás organizujeme s našimi partnery jsou přístupné široké veřejnosti. Veškeré vypsané semináře, kursy, školení se uskuteční v sídle společnosti hamko cz s. r. o.: Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle tramvajová zastávka Palouček (tram č. 18, bus č. 193) CO PRO VÁS CHYSTÁME semináře pro širokou veřejnost na téma Mýty a omyly ve světě kávy besedy s významnými osobnostmi CHYSTÁME PRO VÁS TAKÉ KURSY ZAMĚŘENÉ NA POTĚŠENÍ CHUŤOVÝCH BUNĚK , KTERÉ SE VŽDY BUDOU KONAT V JINÉM MÍSTĚ. aktuální seznam školení, na která se můžete přihlásit 31. května 2011: půld
Revizní a kontrolní činnost dle ČSN 270142, ČSN ISO 9927-1,ČSN ISO 12482 - 1 konzultace k vypracování systému bezpečné práce ve smyslu ČSN 12480 - 1 zajišťování kompletní technické dokumentace v oblasti zdvihacích zařízení. I. Hodnocení technického stavu zdvihacích zařízení ( ZZ ) - individuální vyzkoušení - montážní zkouška - ČSN 27 0142 - ověřovací zkouška - ČSN 27 0142 - revizní zkouška - ČSN 27 0142 - periodická inspekce - ČSN ISO 99 27-1 -revizní zkouška po opravě - ČSN 27 0142 - Hodnocení technického stavu obsahuje: a) studium technické dokumentace, dokladů a jejich úplnosti b) vlastní hodnocen
JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING v detailoch a SQL v Jave
Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE Popis: Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov a internacionalizácia. Poslucháči sa naučia ako efektívne využívať logovanie pri vývoji a ladení vytvorených JAVA programov. Poslucháč sa naučí vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Detailne sa preberajú princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy, spôsoby r
Školení, kursy, semináře,
které pro vás organizujeme s našimi partnery jsou přístupné široké veřejnosti. Veškeré vypsané semináře, kursy, školení se uskuteční v sídle společnosti hamko cz s. r. o.: Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle tramvajová zastávka Palouček (tram č. 18, bus č. 193) CO PRO VÁS CHYSTÁME semináře pro širokou veřejnost na téma Mýty a omyly ve světě kávy besedy s významnými osobnostmi CHYSTÁME PRO VÁS TAKÉ KURSY ZAMĚŘENÉ NA POTĚŠENÍ CHUŤOVÝCH BUNĚK , KTERÉ SE VŽDY BUDOU KONAT V JINÉM MÍSTĚ. aktuální seznam školení, na která se můžete přihlásit 31. května 2011: půldenní od
• Miesto práce: Černyševského 10, Bratislava 85101, Bratislavský kraj • Ponúkaný plat (brutto): Na prvom pohovore. • Termín nástupu: Ihneď • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: - vyhľadávanie zamestnancov, priame oslovenie a výber vhodných uchádzačov na pracovné pozície, - vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov - spracovanie dochádzky pracovníkov z jednotlivých pracovísk, - reportovanie, - komunikovanie so štátnymi inštitúciami a úradmi, - bežné administratívne práce, - práca s databázou, Iné výhody:
JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING, SQL, XML parsery a XSLT v Jave
Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE Popis: Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov. Poslucháč sa naučí základné postupy ako vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Preberajú základné princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľuje sa pojem JDBC
JAVA I. – efektívne programujeme v Jave
Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, keďže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľu
Visual Basic Script
Software: Windows/Linux, Microsoft Visual Studio 2005 Web Developer Express Edition, MsSQL server Popis: Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním v programovacom jazyku Visual Basic Script. Výučba prebieha v grafickom prostredí MS Visual Studio, čo značne uľahčuje pochopenie preberanej problematiky. Okrem základných princípov programovania sa preberajú najdôležitejšie technológie na tvorbu komplexných aplikácií: prepojenie VBScriptu a dynamických webových aplikácií (ASP – active server pages), client side programming; databázové programovanie pomocou VBScript (ADO – ActiveX Data Object). Poslucháči sa oboznámia s využitím VBScriptu pri tvorení WSH (Windows Scri
Vzdelávanie v oblasti dopravy
Dohovor CMR pri riešení sporov v medzinárodnej cestnej doprave: - Medzi obchodnými partnermi v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve dochádza k množstvu nejasností vyplývajúcich z neznalosti právnych noriem, ktoré regulujú túto oblasť. Ich neznalosť potom komplikuje riešenie vzniknutých sporov z hľadiska zodpovednosti za vznik škody na zásielke a z neskorého doručenia zásielok. Úvod do problematiky medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy: - Kurz pre všetkých ktorý potrebujú preniknúť do cestnej nákladnej dopravy. Základné pojmy - druhy dopravy, základné názvoslovie v doprave, zákony pojednávajúce o cestnej doprave, druhy vozidiel, IRU, ČESMAD, medz
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  41  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Požiadavka.sk | portál plný obchodných príležitostíPožiadavka.sk

Obchodný portál šetrí výdavky a podporuje predaj produktov a služieb.

Lankové systémy na www.exposhop.skLankové systémy

Sety a komponenty pre umiestnenie letákov do výkladov.

Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018