Hlavná stránka

Financie, poistenie, účtovníctvo

Poistenie zodpovednosti za škodu Všeobecná zodpovednosť Činnosť každej spoločnosti, ktorá vystupuje ako samostatný právny subjekt, je spojená s možnosťou spôsobenia škôd inej osobe alebo spoločnosti. Tieto škody môžu byť spôsobené na zdraví, na majetku alebo môžu byť finančného charakteru. Ochranu pred následkami škôd, ktoré spoločnosť spôsobila tretej strane a nesie za nich právnu zodpovednosť, je možné zabezpečiť rôznymi druhmi zodpovednostných poistení. Poistenie zodpovednosti za škodu bolo v minulosti v tieni poistenia majetku, avšak dôležitosť tohto druhu poistenia sa v súčasnosti prudko zvyšuje. Dôvodom je zlepšujúca sa vymáhateľnosť práva a v neposlednom rade
Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky. Existencia a produkcia podnikateľov, priemyselných podnikov aj obchodných spoločností, je vo väčšine prípadov úzko spojená s aktívami spoločnosti t.j. nehnuteľným (budovy, sklady a pod.) a hnuteľným majetku (nábytok, technika, zásoby, prevzaté a zapožičané zariadenia a zásoby, prevádzkové mechanizmy a pod.). Kvalitná ochrana majetku pred nepredvídateľnými a náhodnými udalosťami by mala zohrávať dôležitú úlohu v strategickom riadení podnikateľskej činnosti. Živelné poistenie Živelným poistením je
Získajte najlacnejšie cestovné poistenie! Vyberte si tú pravú spomedzi všetkých ponúk poisťovní, ktoré vám online porovnávacia kalkulačka poskytne! Ušetríte a zabezpečíte si pokojnú dovolenku bez obáv. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške - zľava z poistného za poistenie cez internet 5% - ponúka výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb – 2 dospelé osoby a až 5 detí (v krátkodobom poistení) - poistí aj seniorov nad 70 rokov (v krátkodobom poistení) - široká ponuka pripoistení – úraz, batožina, cennosti, optické prístroje, športové potreby, zodpovednosť, storno, náklady na pátran
Poistenie motorových vozidiel Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu (zákonné poistenie). Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzavreté pre všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje). Poistná zmluva sa uzatvára zvyčajne na dobu neurčitú, pričom klient má právo vy
Máte vo svojej práci zodpovednosť za určité predmety alebo ste vodičom z povolania? Uzatvorte si poistenie zodpovednosti zamestnanca a v prípade spôsobenia škody zamestnávateľovi budete krytý. Najvýhodnejšie poistenie získate cez online porovnanie ponúk všetkých poisťovní! Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poisťovňa umožňuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre všetky typy zamestnaní, teda aj pre vodičov z povolania u vozidiel nad 3,5 tony - poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné rozšíriť o pripoistenie: chybne vykonaná práca, chybne vykonaná služba a škoda na dopravovaných veciach - poistenie je mo
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník! Podnikatelia alebo fyzické osoby sa čoraz častejšie spoliehajú na odborníkov, aby im správne poradili, liečili ich, zastupovali na súde, odporučili im vhodné finančné produkty, či naprojektovali dom. Zároveň očakávajú od nich služby podľa štandardov danej profesie. Aj napriek tomu, že odborníci sa snažia vykonať prácu pre svojich klientov čo najlepšie, môže sa stať, že nechtiac spôsobia klientovi škodu. Ponúkam tieto pripoistenia: • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravo
Poistenie technických rizík
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie technických rizík Predpokladom úspechu v podnikaní je finančná stabilita a spoľahlivá ochrana pred rizikom. Práve poistenie je takýmto výhodným prostriedkom. Druhy poistenia: • poistenie strojov a elektroniky • poistenie strojného prerušenia prevádzky • poistenie stavebných a montážnych prác • poistenie ušlého zisku investora Poistenie strojov a elektroniky Zastavenie chodu stroja následkom poškodenia, konštrukčným nedostatkom, či chybo
Potrebujete hypotekárny alebo spotrebný úver? Prečo sa rozhodovať na základe jednej ponuky, keď si ich môžete porovnať? Využite porovnanie úverov a až potom sa rozhodujte! Ušetríte. Hypotekárny úver a spotrebný úver zaručený nehnuteľnosťou – informácie a výhody Na čo sa dajú využiť hypotekárne úvery: - výstavba a nadobudnutie nehnuteľnosti, - rekonštrukcia a údržba nehnuteľnosti, - splatenie iného účelového úveru na financovanie investícií do nehnuteľnosti (okrem hypotekárneho úveru) Žiadatelia o úver musia byť: - občania po dovŕšení veku 18 rokov, - občania SR s trvalým pobytom v SR, - cudzinci s
Štúdia uskutočniteľnosti
Pred tým, než sa rozhodneme s konečnou platnosťou zrealizovať svoj nápad a investovať energiu, čas, vlastné a aj cudzie zdroje na vybudovanie hypotetickej predstavy, nastáva čas na dôkladné overenie pôsobenia všetkých objektívnych podmienok, prepočet rizika a určenie efektívnych spôsobov realizácie. Kvalitná štúdia uskutočniteľnosti je prevenciou pred omylmi, a zároveň potrebou k efektívnemu využitiu svojich síl, možností, schopností a kapitálu. V základnej verzii vypracovávame štúdiu podľa celosvetovo uznávanej metodiky UNIDO (Organizácia Spojených národov pre priemyslový rozvoj), kde ako prvé je potrebné identifikovať podnikateľskú príležitosť, prípadne vo forme Štúdi
Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti, ktorá Vám ponúka bezplatné a profesionálne služby v oblasti hypotekárneho financovania a poradenstva. Ak hľadáte pre Vás najdostupnejšiu a najvýhodnejšiu hypotéku na trhu, oslovte skupinu profesionálov Smart Brokers. Naši brokeri sú starostlivo vybranými odborníkmi v oblasti poskytovania hypoték. Dlhoročné bankové skúsenosti a kvalitná práca v radoch našej spoločnosti zaraďuje našich brokerov k najlepším hypotekárnym špecialistom na slovenskom trhu. Už nemusíte surfovať dlhé hodiny na webe, prechodiť kilometre do nespočetných pobočiek rôznych bánk a porovnávať krkolomne hypotéky, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre Vás. Túto s
Výhody investovania do podielových fondov * Nízka investícia - jednou z výhod investovania do podielových fondov oproti klasickému investovaniu je nízka vstupná investícia, ktorá sa odráža v úspore nákladov pri kúpe cenných papierov. Pre niektorých investorov je investovanie do cenných papierov neprístupné vzhľadom na požadovanú vysokú vstupnú investíciu a náklady spojené s kúpou cenného papiera. Práve podielový fond využíva túto skutočnosť v tom, že jeho majetok je zložený z množstva malých investícií jednotlivých klientov a jeho investície sú menej nákladné ako investície drobných klientov. Pričom výhoda nižšej investície do podielového listu umožňuje podieľa
Môj domov - Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Môj domov: Poistenie domácnosti a budov (nehnuteľnosti) Za bránami našich domácností nachádzame útočisko a pocit bezpečia, o ktorý však môžeme kedykoľvek prísť. S naším poistením získate pocit istoty, že si môžete zariadiť život ako predtým. Vyberte si riziká, ktoré najviac ohrozujú váš domov a poistite sa podľa vašich predstáv. Pripravili sme pre vás tri moduly poistenia, od základného po najkomplexnejšiu ochranu vášho domova. Počúvame želania našich klientov a preto vás najnovšie ochránime nielen v prípade škôd spôsobených skratom motora v elektrospot
Poistenie prepravných rizík (CRM) - poistenie pre dopravcov, povinné zo zákona!
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 7, písm.g) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci a tretím osobám! Prepravuje vaše zásielky váš obchodný partner, alebo si ich prepravujete sami vo vlastných vozidlách? Možno práve vy prepravujete zásielky vašich klientov? Ponúkam poistné riešenia všetkým, ktorí nesú riziko náhodného poškodenia, zničenia alebo straty tovaru počas prepravy. Druhy poistenia:
- Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom práva poľovníctva - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti komerčných právnikov - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti autorizovaných stavebných technikov - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentových zástupcov - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti audítorov - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti
Cestovné poistenie - turistické, služobné, ročné
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Cestujte, zabávajte sa, užívajte si, robte to, na čo máte chuť! Myslite dopredu a zabezpečte sa už teraz. Uzatvorte individuálne cestovné poistenie a voľné dni si vychutnáte naplno. S nami môžete oddychovať bez obmedzenia. A nezabudnite! Ako jediná poisťovňa na Slovensku pokryjeme vaše liečebné náklady bez limitu. NA CESTU VÁS VYBAVÍME • Poistením liečebných nákladov v zahraničí • Poistením úrazu • Poistením batožiny • Poistením zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte inému • Poistením stornovacích poplatkov, ktoré by ste z
Pravdepodobne rozmýšľate ako zvýšiť dopyt po nehnuteľnostiach, ktoré máte v ponuke. Možno tiež hľadáte strategického partnera, ktorý bude riešiť hypotekárne úvery pre Vašich klientov. Ak hľadáte databázu nových klientov a zároveň spoľahlivého hypotekárneho partnera, ste na správnom mieste. Dostali ste sa na webovú stránku, za ktorou stoja špecialisti na hypotéky Smart Brokers - profesionáli, ktorých kvalitná práca je zároveň ich koníčkom. Podľa referencií bánk patríme k najefektívnejším hypotekárnym špecialistom. Dlhoročné skúsenosti našich hypotekárnych špecialistov pomohli klientom a obchodným partnerom zrealizovať aj také obchody, ktoré by mnohé konkuren
Poľnohospodárske poistenie
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Je nesporné, že na zabezpečení finančnej stability poľnohospodárskych podnikov sa významne podieľa dobré poistenie, ktoré rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby. Ani ten najlepší poľnohospodár nedokáže zabrániť náhodným a nepredvídaným udalostiam ako sú ľadovec, požiar alebo povodeň. Taktiež nečakaná nákaza v chove zvierat môže negatívne ovplyvniť ďalšiu výrobu a existenciu samotného podniku. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť formulár. Druhy poistenia: • poistenie plodín
Poistenie bytových domov
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Poistenie bytových domov Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Druhy poistenia: - Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome - Poistenie majetku - Poistenie strojov a elektroniky Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru: Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto poistenie ochráni p
Poistenie majetku firmy
Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Začínate podnikať alebo Vaša spoločnosť patrí už dlhodobo medzi úspešné? V obidvoch prípadoch by ste si však mali byť vedomý rizík, ktoré Vaše podnikanie ohrozujú. Ponúkam Vám poistenie majetku, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť Vašim potrebám vo všetkých sférach podnikania. Môžete si zvoliť široké poistné krytie v rámci poistenia nehnuteľného a hnuteľného majetku, pre náročnejších aj poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Druhy poistenia : • poistenie nehnuteľn
Chcete získať najväčšiu ochranu pre svoje vozidlo? Uzatvorte si 100% GAP poistenie! Poskytuje väčšiu ochranu ako havarijné poistenie, zabraňuje prudkému poklesu hodnoty aj jazdených vozidiel a zabezpečí návratnosť 100% kúpnej ceny. Máte záujem? Vyberte si pomocou online porovnania jednotlivých ponúk a ušetríte navyše už pri uzatváraní poistenia! Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. KASKO Total – poistenie finančnej straty - pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg - poistenie možno dojednať na 3, 4 alebo 5 rokov - je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti v havarijnom poistení -
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  79  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Stojany na pohľadniceStojany na pohľadnice

Otočné drôtené stojany vhodné na pohľadnice.

Hľadáte nových zákazníkov?Hľadáte nových zákazníkov?

Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás.

Reklamné vitríny a skrinkyReklamné vitríny a skrinky

Textilné, korkové alebo kombinované vitríny.

Vybavenie budovVybavenie budov

Široký sortiment potrieb pre kancelárie, administratívne budovy, sklady.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018