Hlavná stránka

Poradenstvo v oblasti účtovania, oceňovania, vykazovania určitej ekonomickej udalosti

Naša spoločnosť veľmi úspešne poskytuje aj poradenské služby v rôznych oblastiach. Pomáhame nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti, pracovno-právne problémy. Podnikateľské poradenstvo nie je určené len pre vznikajúce alebo mladé firmy, ale aj pre firmy, ktoré inovujú, či rozširujú svoju činnosť a musia tak čeliť novým neznámym prekážkam. V takýchto prípadoch dokážeme ponúknuť komplexné riešenie vzniknutého problému i vo viacerých alternatívach. Na objednávku sme schopní vypracovať finančné analýzy podľa požiadaviek klienta.* Optimalizácia daňových povinností - v rámci optimalizácie vyhodnocujeme základ dane ešte v priebehu zdaňovacieho obdobia a navrhujeme klientovi vhodné riešenia pre optimálne zdanenie jeho výsledkov hospodárenia pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem.* Vypracovanie daňových priznaní - na základe informácií z účtovnej evidencie, obchodných dokumentov spoločnosti a jej činnosti pripravíme a vyčíslime základ dane ako aj samotné daňové priznanie klienta.* Priebežné alebo jednorazové poradenstvo v otázkach zdaňovania - poskytujeme na základe špecifikácie klienta a to od mesačnej kontroly dokladov na účely správneho zahŕňania do základu dane, cez poradenstvo pri uzatváraní obchodných zmlúv až po riešenie konkrétnych klientom špecifikovaných obchodných prípadov alebo operácií.* Prehľad a sledovanie legislatívnych zmien v daňovom práve - meniace a vyvíjajúce sa predpisy pre zahrňovanie jednotlivých položiek do základu dane si vyžadujú neustálu informovanosť podnikateľa pre jeho rozhodovací proces. Zabezpečujeme informácie jednoduchou a prístupnou formou tak, aby sa dali včas a správne aplikovať pri podnikateľskej činnosti spoločnosti.* Zastupovanie v daňovom konaní - v rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.* Registrácia platiteľov daní - daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty, v prípade daňovníka vykonávajúceho ekonomickú činnosť sa môže právnická alebo fyzická osoba registrovať na báze dobrovoľnosti. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme za Vás.* Zostavovanie výročnej správy - na základe údajov z účtovnej evidencie a v spolupráci s vedením spoločnosti pripravíme informácie o vývoji činnosti a finančnej situácii spoločnosti, o jej predpokladanom budúcom vývoji ako aj zhodnotenie významných finančných a obchodných ukazovateľov spoločnosti. Zabezpečíme, aby výročná správa spoločnosti obsahovala všetky náležitosti predpísané legislatívou SR.* Asistencia pri zakladaní obchodných spoločností -pre klientov, ktorí majú záujem o založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku poskytujeme komplexné služby asistencie a pomoci. Tieto spočívajú v poskytnutí adekvátnych informácií, registrácia spoločnosti v spolupráci s právnikom na obchodnom registri, poskytnutie sídla spoločnosti, zastupovanie v daňovom konaní, zavedenie účtovnej evidencie, kontakt s finančnými inštitúciami, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, zabezpečenie ostatných služieb.
Chcete sa opýtať na niečo k tejto ponuke? Vyplňte tento formulár a stlačte odoslať.

Datový radiomodem MD32 Terminal MD32 Terminal je rádiový modem určený pro přenos dat pro průmyslové aplikace. V malém, kompaktním provedení na lištu DIN je ukryt radiomodem firmy Siemens využívající standard DECT s 64ti bitovým šifrováním přenášených údajů. Radiomodem MD32 Terminal pracuje na frekvenci 1.9 GHz, je určen pro zástavbu do rozváděče s použitím extern
Zábrany s výstražným pruhom
- tieto mobilné zábrany s fóliou či bez fólie slúžia napríklad na ohraničenie stavieb, parkovísk, alebo pri organizovaní spoločenských akcií na tvorbu koridorov pri vstupe, pre ohranič
Tlačiareň pokladničné Epson TM-T88IVP-812, termální, LPT (C31C636812) biela
EPSON pokl.termo TM-T88IV bílá,paralelní,zdroj Tiskárna speciálně navržená pro vysoké zatížení, nabízí o 25% rychlejší tisk, než její předchůdce. má nový design a možnost dvoub
Kancelársky nábytok BERNKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Kovové šatňové skrinky na sokliKovové šatňové skrinky na sokli

Zvárané kovové šatňové skrinky na sokli, variabilné prevedenie, rôzne farby.

Kovové regályKovové regály

Variabilné regálové systémy pre všeobecné ale aj špecifické použitie.

Plagátové lištyPlagátové lišty

Plagát sa upína do hliníkových zaklapávacích líšt, ktoré držia a napínajú plagát.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2017