Hlavná stránka

Ponuka spoločnosti

- Realitná činnosť

Spočíva v kompletnom servise pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností. To znamená vo vyhľadávaní nehnuteľností, predajcu, či kupujúceho podľa požiadaviek klienta. Zároveň zabezpečujeme všetky formality a nevyhnutné úkony pri predaji, kúpe ako aj samotnom prevode nehnuteľností.- Finančné služby

Keďže ku kúpe nehnuteľností sú nevyhnutné finančné prostriedky ponúkame aj v tejto oblasti kompletný servis. V súčasnej dobe získať potrebný objem finančných prostriedkov na výstavbu, kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti vôbec nie je ľahké. Preto naša spoločnosť ponúka našim klientom ako bonus bezplatné sprostredkovanie hypotekárneho či spotrebného úveru. Klientovi ponúkame viacero finančných riešení iba s bankovými inštitúciami, ktoré sú kontrolované štátom. Taktiež, náš tím odborníkov veľmi rád pomôže a poradí ako postupovať v prípade zabezpečenia nehnuteľnosti a domácnosti.Pre Vás, vašich blízkych a priateľov ponúkame:• Hypotekárne úvery na financovanie kúpy, domu, bytu, alebo pozemku, na financovanie výstavby, alebo rekonštrukcie bytov a rodinných domov

• Účelové a bezúčelové úvery nad 9960,- €uro pre fyzické osoby

• Sociálny program - Pre Vás a Vašu spoločnosť či organizáciu ponúkame poradenstvo pri aktívnej podpore rozvoja personálneho manažmentu a ľudských zdrojov. Ide o program , ktorým spoločnosť prispieva na sociálne zabezpečenie, čiže ide o komerčné životné, alebo dôchodkové zabezpečenie. Je to program, ktorý je výhodný nielen pre zamestnancov, ale i pre zamestnávateľov. Okrem finančných výhod získa zamestnávateľ účinný nástroj, ktorým môže motivovať a podporiť svojich zamestnancov pri zabezpečení lepšieho dôchodku a zároveň budovať lojalitu vo väzbe napr. na dĺžku pracovného vzťahu zamestnanca. Zamestnanci sú oproti doplnkovému dôchodkovému sporeniu zabezpečení voči rizikám ako je úraz či choroba a majú možnosť znížiť si daňový základ až do výšky 398,33 €uro ročne. Táto ponuka Vám prinesie nielen finančné výhody, ale aj stabilizáciu Vašich zamestnancov.

• Bezplatné prehodnotenie Vašich súčasných úverových a poistných zmlúv za účelom poníženia Vašich mesačných splátok bez navýšenia doby splácania a úrokových sadzieb

• Stavebné sporenie

• Zabezpečenie hnuteľného a nehnuteľného majetku pre fyzické a právnické osoby

• Ponúkame mnoho ďalších produktov pre fyzické a právnické osoby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta.- Zálohovanie dát

je vytváranie záložných kópií dát. Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. Automatické zálohovanie môže byť priebežné alebo sa vykonáva v určitých intervaloch. Medzi archiváciou a zálohovaním je jemný rozdiel. Archívna kópia slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v určitom čase a podľa vnútorných predpisov organizácie, alebo zákonných nariadení sa musí archívna kópia archivovať predpísanú dobu. Záložná kópia slúži na obnovenie živých dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. Priebežné zálohovanie asi nemožno nazývať archiváciou. Väčšina počítačových užívateľov zažila aspoň raz v živote ten strašný šok – moment, kedy ste si uvedomili, že svoje ťažko budované údaje ste práve stratili. Je veľa spôsobov, ako takáto situácia môže nastať:

• vírus napadne operačný systém, ten sa zrúti a uložené dokumenty sú pre laika odsúdené k formátovaniu a teda k strate;

• neodborná manipulácia, ktorá spôsobí zrútenie operačného systému a nutnosť formátovať disk;

• nechcené zmazanie dôležitej zložky bez možnosti obnovy;

• narušenie rozdelenia diskových partícií s následným „zrútením“ údajov na disku;

• skrat v mechanike pevného disku;

• zmagnetizovanie obsahu pevného disku;

• iné mechanické poškodenie pevného disku;

• odcudzenie počítača;

• a mnoho ďalších „potešení“.

Ľudí takéto prekvapenia môžu postihnúť raz za 10 rokov, ale aj 2 krát za mesiac. Ak ste pravidelným užívateľom počítača a počítač je Vašim pracovným nástrojom, je veľmi málo pravdepodobné, že sa to človeku počas života nestane.Servis počítačov

• oprava a reinštalácia operačného systému Windows, XP, Vista, Linux

• zabezpečenie počítača proti napadnutiu z Internetu - antivírus

• rýchle „očistenie“ počítača od vírusov, spyware, trojanov

• servis a modernizácia všetkých typov PC

• urýchlenie chodu počítača programovou optimalizáciou

• zálohovanie dôležitých dát

• oprava priamo u Vás, alebo u nás v servise

Po nahlásení poruchy, a dohodnutí termínu opravy náš technik vyrazí priamo k Vám a je schopný vyriešiť daný problém priamo bez toho, aby ste nosili Váš PC do opravy. V prípade vážnejšej poruchy si odnesieme počítač do nášho servisu samy a ihneď po odstránení poruchy Vám ho vrátime späť. Doprava je zdarma. Túto službu poskytujeme pre okresy Prešov a Sabinov.- Komunálne poradenstvo

Pre starostov, primátorov miest a obcí ponúkame služby, ktorými ich odbremeníme od množstva behačiek a vybavovačiek. Každodenné starosti vo Vašom meste či obci Vás natoľko pohltili prácou, že často nemáte čas na svojich blízkych ani počas dní pracovného voľna či pokoja. Takmer každý problém padá na Vašu hlavu a vy ste z toho často bezradní. Ilúzie o zmene života vo vašom meste či obci Vás prešli po splnení sľubu, keď začal každodenný život samosprávy poprepletaný väčšími, či menšími problémami. A k tomu, akoby už ste nemali aj tak toho dosť, sa po pár mesiacoch pridružila ľudská závisť, čoraz väčšia nespokojnosť napriek tomu, že sa každý deň snažíte odovzdať pre svoju dedinu či mesto čo najviac. Už toľko krát ste si povedali: „Bolo to treba mne a mojej rodine?“ No každý deň ráno vstanete, a opäť slúžite všetkým. Stali ste sa sluhom, no nikto to nevidí a nevníma.

A práve aj to je činnosťou našej firmy. Vnímať problémy Vás, starostov, primátorov či poslancov. Na základe mandátnej zmluvy a splnomocnenia sme schopní a ochotní odbremeniť starostov obcí a primátorov od množstva práce, ktoré dnešná samospráva potrebuje.Pre Vás, pre samosprávu ponúkame zastupovanie a tieto poradenské služby:• Poradenstvo pre riešenia výstavby nájomných bytov a polyfunkčných objektov

Jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti je riešenie bytovej otázky. Na základe našich skúsenosti vieme predstaviteľom samosprávy poradiť a byť nápomocní pri výstavbe nájomných bytov. Odborníci z našej spoločnosti participovali a podieľali sa na viacerých projektoch samosprávy pri výstavbe nájomných bytov. Výhodou tohto projektu je, že samospráva pri svojej činnosti a bežných potrebách v súvislosti s výstavbou nájomných bytov nekontaktuje množstvo firiem či spoločností, ale komunikuje len s jednou, čím sa ich práca podstatne zjednoduší.• Poradenstvo pre riešenia alternatívnych zdrojov energie (kotolne na biomasu) a úspor elektrickej energie

Pri súčasných stúpajúcich nákladoch energií je nevyhnutnou potrebou a požiadavkou znižovať celkovú spotrebu a nákladovosť energií. Keďže spolupracujeme s množstvom odborníkov v tejto oblasti vieme samospráve ponúknuť služby šité na mieru pre konkrétnu obec či mesto. Vieme ponúknuť alternatívu pri úsporách energie verejného osvetlenia, osvetlenia verejných budov, škôl, ale taktiež aj riešenia alternatívnych zdrojov tepelného hospodárstva.• Príprava stavebnej projektovej dokumentácie

Takmer so všetkými investičnými aktivitami obce súvisí aj príprava stavebných projektov. Aj v tejto oblasti Vám naša spoločnosť prostredníctvom našich spolupracovníkov architektov a stavebných inžinierov vie ponúknuť kvalitné a odborné služby tak, aby spĺňali Vaše predstavy. Tvár obce, ktorú necháme budúcim generáciám je príliš dôležitá na to, aby sa jej venovala náležitá pozornosť.

• Príprava plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava projektov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie

Základnou podmienkou pri čerpaní finančných prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie je mať spracované dôležité dokumenty obce. Jedná sa najmä o spracovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja či územných plánov. Od nich sa odvíja spracovanie žiadosti projektu prostredníctvom ktorého sa získavajú finančné prostriedky Európskej únie. Spracovanie týchto dokumentov si vyžaduje vysokú odbornosť a znalosť tvorby týchto dokumentov, čo nie každá samospráva dokáže disponovať personálnym zázemím pre túto činnosť. Pre uľahčenie tejto práce Vám ponúkame naše služby.• Poradenstvo pri implementácii a realizácii projektov

Mať dobrý nápad, nájsť projektovú výzvu pre realizáciu nápadu, napísať projekt, prípadne aj dokázať presvedčiť výberovú komisiu o opodstatnenosti projektu nie je tak náročné ako celý projekt implementovať a zrealizovať. Prostriedky Európskeho spoločenstva môžu byť použité iba v zmysle konkrétnej výzvy. Nesprávne použité prostriedky sú vnímané kontrolnými orgánmi ako neopodstatnené výdavky a musia sa vrátiť. Nedodržanie podmienok, nesprávna implementácia projektu a nesprávne použitie finančných prostriedkov priviedli niektoré obce pod nútenú správu. Aby celý projekt prebehol v súlade s podmienkami výzvy platnými zákonmi ponúkame Vám naše služby pri riadení projektu.• Poradenstvo a odborná príprava verejného obstarávania

Dôkladná odborná príprava verejného obstarávania je jedným zo základných pilierov realizácie akéhokoľvek projektu. Nedôsledná príprava verejného obstarávania vedie k jeho spochybneniu, čo neraz má za následok aj zrušenie verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Spochybnenie obstarávania a tendrov vedie k strate dôvery verejných činiteľov, ich odvolaniu a neraz aj súdnym sporom a právoplatných odsúdení nielen súdmi, ale aj verejnou mienkou. Aby Vaša samospráva predišla týmto negatívnym javom ponúkame Vám naše služby, aby sme Vás chránili.• Poradenstvo marketingu a propagácie obce

Nadobudli ste pocit či dojem, že o Vašej obci nikto nič nevie? Ak sa stretávate s názormi, že sa vo Vašej obci nič nedeje je nevyhnutné s tým niečo podniknúť. Nezáujem o Vašu obec spôsobuje znížené príjmy obce, zníženie atraktivity a povedomia obce. Je množstvo alternatív a možností ako tento nepriaznivý vplyv zvrátiť. Ponúkame konkrétne riešenia pre zatraktívnenie a propagáciu Vašej obce.Lobing

Výraz lobovanie pochádza z Dolnej snemovne v Londýne. V parlamente sa totiž nachádza labyrint chodieb a miestností. Tieto sú spojené s veľkými foyermi, kde sa ľudia môžu stretnúť s členmi parlamentu. Doslovne teda lobovanie znamená stretnutie s poslancami. Prakticky to znamená získavanie podpory alebo pomoci poslanca či iného verejného činiteľa pre určitú kampaň alebo aktivitu, v ktorej je lobista zainteresovaný.

Našou úlohou je presvedčiť a získať podporu pre projekty verejného charakteru. Hájime a presadzujeme záujmy našich klientov. Aj keď na Slovensku je lobing vnímaný dosť negatívne, najmä v súvislosti s korupciou a klientelizmom, vo vyspelom svete je vnímaný ako normálna oficiálna činnosť ovplyvňujúca najmä sféru veci verejných a podnikania na základe zmluvného vzťahu a vopred dohodnutých pravidiel. Na internetovej stránke Európskeho parlamentu nájdete niekoľko tisíc oficiálne registrovaných lobingových skupín, ktoré pôsobia v priestore Európskeho parlamentu. Aj keď oficiálne zákon o lobingu na Slovensku ešte nie je schválený, neoficiálne ho vykonáva mnoho spoločností pod hlavičkou sprostredkovateľskej či poradenskej činnosti. Ak máte problém presadiť Váš projekt, myšlienku, nápad, alebo nemáte časový či personálny priestor pri presadzovaní Vašich záujmov a potrieb, radi Vám pomôžeme.• Poradenstvo a vedenie volebných kampaní

Záujem o veci verejné Vás inšpiroval k tomu, aby ste kandidovali vo vašom meste či obci na primátora, starostu, či poslanca zastupiteľstva. Možno chcete ovplyvňovať veci verejné v samosprávnom kraji či Národnej rade. Aby ste Vaše predstavy o správe vecí verejných mohli napĺňať je nevyhnutné byť do verejnej funkcie zvolený, resp. obhájiť súčasný mandát.

Moje 16 ročné skúsenosti v správe vecí verejných ponúkam všetkým, ktorí chcú ovplyvňovať verejný život. Kreslo poslanca, starostu či primátora nie je na veky vyhradené pre jediného človeka, ktorý túto pozíciu vykonáva možno iba silou vôle a aby mal pravidelný príjem. Ak ste aktívny, kreatívny, ochotný pomáhať a slúžiť všetkým, sme tu pre Vás. Pripravíme Vám stratégiu volebnej kampane, volebný program, mediálny plán a vyškolíme Vás, aby ste mohol adekvátne zastávať danú volenú pozíciu. Volebná kampaň, to nie pár aktívnych dní s voličmi pred voľbami. Je to systém usporiadaných krokov, je to cesta, ktorá Vás pri vedie k Vášmu cieľu, získaniu či obhájeniu volebného mandátu.Mgr. Stanislav Mathia
Chcete sa opýtať na niečo k tejto ponuke? Vyplňte tento formulár a stlačte odoslať.

Samolepka na zeď Potvůrky 006 - 120x54cm
Název samolepky: Potvůrky 006 Počet velikostí samolepky: 5 Rozměr X v cm k aktuální velikosti: 120 Rozměr Y v cm k aktuální velikosti 54 Název kategorie: Příšerky Počet položek v kateg
Plastové bazény
Naše plastové bazény jsou díky svým užitným vlastnostem předurčeny pro široký okruh uživatelů. Lze je využívat jak pro odpočinek a zábavu, tak i pro sportovní činnost. Plastové baz
Regály s nosnosťou 375 kg - s laminovanými drevotrieskovými policami
modrý regál, nosnosť 375 kg, počet políc 5, rozmery 1800x900x400 mm - zásuvné regály vhodné pre sklady a kancelárie- police z laminovanej drevotriesky, hrúbka políc 12 mm- police sú polo
Cartridge, toner Epson T0597, 13ml (C13T05974010) sivá
Espon inkoustová cartridge pro Stylus Photo R2400 světlá černá Originální inkoustové náplně Epson jsou optimálně uzpusobené pro vaši tiskárnu. Jsou zárukou vysoké spolehlivosti, dlou
Čalúnené kancelárske kresláČalúnené kancelárske kreslá

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych kresiel.

Stojany na stôlStojany na stôl

Plexi stojany na stôl pre umiestnie letákov, propagačných materiálov, menu.

Kancelársky nábytok WELSKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Šatňové skrinky ZŠatňové skrinky Z

Zvárané kovové šatňové skrinky na sokli, variabilné prevedenie, rôzne farby.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2017